sam-ghandchi فدرالیسم در خاورمیانه یعنی تجزیه و همچون اسلامگرایی نسخه ای برای نابود شدن ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4136-federalism.htm

No to Federalism for Iran

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

federalism

 

آخرین بار در مطلبی تحت عنوان «توازن نظارتی: نگاه کلان: فدرالیسم و غیرفدرالیسم، تمرکز و عدم تمرکر، اصل بحث نیست»، نشان داده شد که برقراری «توازن نظارتی» یا به زبان انگلیسی «چکز اند بَلَنس» در قانون اساسی آینده، تأمین کننده ی حقوق همه ی شهروندان در سراسر ایران خواهد بود؛ آنچه که 300 سال پیش جان لاک به تفصیل توضیح داده؛ و 7 ماه پیش نیز در پادکست 21 فوریه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مورد بحث قرار گرفت. شخصاً در کتابی که 40 سال پیش درباره ی کردستان نوشتم، از فدرالیسم بعنوان راه حل نام برده ام که اشتباه بود، و بعد از رفراندوم 25 سپتامبر 2017 حکومت اقلیم کردستان عراق متوجه اشتباه خود شدم که فدرالیسم در خاورمیانه ظاهری است برای نیروهایی که اهداف تجزیه طلبانه دارند و به همین علت نیز بعد از آن تجربه در نوشته ای تحت عنوان «اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران»، به روشنی اشتباهم را ذکر کرده و هرگونه فدرالیسم را در پلاتفرم پیشنهادی حزب آینده نگر، به کنار گذاشتم. واقعیت این است که طرح فدرالیسم در کشورهای خاورمیانه نظیر طرح اسلامگرایی توسط طالبان و خمینی بوده و کشوری نظیر ایران را به نابودی خواهد کشاند. به اندازه ی کافی در این مورد بحث شده است. شخصاً فکر می کنم ایجاد تشکیلات مشترک با نیروهای سیاسی که همچنان بر «فدرالیسم» پافشاری می کنند، برای ایجاد وحدت در اپوزیسیون ایران مضر است، و متحد شدن با آنها نیز به پیروزی اپوزیسیون برای ایجاد حکومت سکولار دموکرات ضرر می زند همانطور که تشکیلات مشترک با نیروهای اسلامگرا نظیر اصلاح طلبان اسلامی به جایی نمیرسد. درست است که برای همکاری در آکسیونها با هر نیرویی می توان کارهای مشترک انجام داد حتی با اصلاح طلبان اسلامی، اما تشکیلات مشترک با جریانات فدرالیست یا اصلاح طلب اسلامی به جایی نمیرسد و ضرر میزند. به رغم آنکه برای دوستانی نظیر آقای عبدالله مهتدی رهبر کومله بسیار احترام قائل هستم، اما به اندازه ی کافی در مورد فدرالیسم بحث شده که در حقیقت معنایش در ایران تجزیه طلبی است و بدون اما و اگر، لازم است که فدرالیسم را نیروهایی نظیر کومله کنار بگذارند تا بشود تشکیلات مشترکی با هم ایجاد کرد. در حقیقت کومله امروز حزبی سوسیال دموکرات است گرچه بیشتر فعالیتش میان کردهای ایران است و بهتر است خود را حزب سوسیال دموکرات بخواند تا حزب کردی. اصلاً داشتن حزبی با برچسب قومیت مضر است و در تاریخ به فاشیسم ختم شده یعنی همانطور که حزب گیلانی و اصفهانی بی معنی است، حزب کردی هم بی معنی است. به هرحال مثال را از شخصیت و حزبی آوردم که برایم مورد احترام است و حتی دفاع مسلحانه ی آنها را در برابر سپاه پاسداران در سال اول انقلاب ابداً حرکتی تروریستی نظیر فعالیتهای تروریستی حزب پژاک ندانسته و به حق می دانم! با تمام این احوال از دیدگاه صاحب این قلم دیگر وقت آن رسیده که اعلام کنیم با گروهها و احزاب طرفدار فدرالیسم نمی توانیم در یک تشکیلات باشیم. یکبار جنبش سیاسی ایران در سال 1357 این اشتباه را کرد و در مورد اسلامگرایی به روشنی راه خود را جدا نکرد، و امروز ایران نیز نظیر کشورهای دیگر خاورمیانه گرفتار کوکلاکس کلانهای اسلامی است؛ این بار نباید همان اشتباه را بکنیم. همچنان امیدوارم احزابی نظیر شاخه های مختلف حزب کومله و شاخه های مختلف حزب دموکرات که در کردستان و در میان کردهای ایرانی در کشورهای مختلف جهان فعال هستند، به روشنی فدرالیسم را کنار گذاشته و از این برنامه که سراشیب تجزیه طلبی است فاصله بگیرند. ایران نظیر عراق نیست که در بخش عرب نشین چه شیعه و چه سنی، شمار سکولار دموکراتها بسیار اندک است؛ در سراسر ایران جنبش سکولار دموکراسی بسیار رشد کرده و نباید اجازه دهیم «فدرالیسم»، اتحاد مردم ایران را در ایجاد حکومتی سکولار دموکرات به بیراهه ی تجزیه طلبی و دعواهای قومی و زبانی بکشد؛ آنگونه که اسلامگرایی برای نیم قرن جنبش سکولار دموکراتیک ایران را نابود کرد! امیدوارم بویژه دوستان کرد به این بحث توجه کنند چون کردستان ایران در انقلاب 21 ایران جایگاهی معادل آذربایجان در انقلاب مشروطه دارد یعنی نقشی پیشقراول و در واقع نخستین بخش ایران که از اول تأسیس رژیم اسلامی، در مقابل این رژیم قرون وسطایی ایستادگی کرد، کردستان بود؛ و بسیار دیرتر بقیه ی نقاط ایران دریافتند که این رژیم هدفش عقب بردن ایران به 1400 سال پیش است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهاردهم مرداد ماه 1400
August 5, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles