Sam Ghandchiسام قندچي دو گزینه در فراسوی سینگولاریته ی کرزوایل

سام قندچی

http:/www.ghandchi.com/4200-two-choices.htm

Two Choices Beyond Kurzweil's Singularity

http://www.ghandchi.com/4200-two-choices-english.htm

پی نوشت هفتم اردیبهشت ماه 1401: آیا هوش کلید ترقی است: هم آری و هم نه

پی نوشت نوزدهم اسفند ماه 1400: کرزوایل و کامیپوترهای کوانتومی، درهمتنیدگی در برابر علیت

پی نوشت 9 دی ماه: چرا نیوتون اهمیت دارد: ساختن جهانی از نو

کامنت ری کرزوایل در روز دوم آذر ماه 1400 که با اجازه ی ری چاپ می شود: شما موضوعات زیادی را مطرح می کنید. بنظر خوب منطقی می آیند. نمی گویم که زندگی بیولوژیک از بین خواهد رفت. همچنان وجود خواهد داشت. ما به آن اضافه خواهیم کرد، گرچه آنچه اضافه می شود در نهایت میلیاردها برابر قدرتمند خواهد بود. بنظر خوب میرسد. با آرزوی بهترینها در این تعطیلات و فراسوی آن!

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

two-choices-beyond-kurzweil-s-singularity

 

چهار سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «چندین راه در فراسوی سینگولاریته طرح شده کرزوایل»، در این مورد بحث کردم که چگونه 8 سال پیش، تصورم در نوشتار «دو راه در فراسوی نقطه انفصالی» غلط بود، وقتی که از برتری راه بیولوژیک در برابر راه غیربیولوژیک در ارتباط با حقیقت گزاره های *ترکیبی* کانت، دفاع می کردم، و حق با ری کرزوایل بود که می گفت: "من مخالفم که هوش بیولوژیک پس از سال های 2030 از هرگونه هوش غیربیولوژیک بهتر باشد." ری کاملاً درست می گفت که رفتن فراسوی سینگولاریته با غیربیولوژیک بودن، مترادف می شود! در آن مقاله، همچنین نوشته بودم: "از آنجا که هوش مصنوعی نیروی هدایت کننده پس از رسیدن به نقطه انفصالی خواهد بود، ما لازم است ثابت های بنیادی فیزیک را در جهان هایی که هوش مصنوعی ممکن است بطور بالقوه بسازد، مشخص کنیم، چه مغز بیولوژیک ما بتواند چنان فرجامی را درک کند یا نه." کمتر از دو ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «یک کامنت: کتاب برت استتکا درباره ی تکامل مغز»، بیشتر درباره ی مغز ما توضیح داده و نوشتم "اگر ما مهندسی معکوس مغز را انجام دهیم، شاید بهترین نتیجه ای که بتوانیم امیدوار باشیم نسخه ی تکامل یافته تری نسبت به آنچه طی میلیونها سال به دست آورده ایم، و در مدتی کوتاه تر اما نه هوشی اساساً متفاوت که قادر باشد «جهانی» با پارامترهایِ جهانیِ متفاوت، خلق کند، و تا آنزمان هیچ راهی نداریم تا بتوانیم به جهانی که تا کنون شناخته ایم، بطور واقعاً ابژکتیف بنگریم. ما به سادگی نیاز به مغز یا شعوری اساساً جدید داریم تا بتوانیم چنان کاری کنیم!" مایلم مسأله ی دیگری را نیز در اینجا یادآور شوم، انیکه جستجو برای هوش فرازمینی در جهان ما و فراسوی ما، بازی ای شده که ممکن است ما هیچگاه در آن برنده نشویم، چرا که همانگونه که می دانیم، جهان ما 13 و هشت دهم میلیارد سال عمر دارد و طی این زمان در حال انبساط بوده و اندازه ی جهان ما اکنون حدود 90 میلیارد سال نوری است، به عبارت دیگر ما بطور مداوم از دیگر منظومه های خورشیدی، کهکشانها، و غیره دور می شویم که ممکن است زندگی فرازمینی هوشمند، بیولوژیک یا غیربیولوژیک در برداشته باشند یا نه! حالا همانگونه که در گذشته نوشته ام، از دیدگاه این نگارنده، "وقتی که به آر اِن اِی و دی اِن اِی بنگریم، همه چیز فقط بر مبنای سی جی اِی یو، و سی جی اِی تی هستند! به عبارت دیگر اگر حیات از اول در زمین تکامل یافته بود، ما می بایست آثار انواعی از حیات را که بر مبنای نوکلئوبِیس های نوع دیگری باشند، کشف می کردیم، حتی اگر زنده نمانده بودند، به عبارت دیگر ما انبوهی از فرماسیونهای زمین شناسی را می بینیم که در کره زمین طی 5 میلیارد سال به وجود آمده اند، و یا انواع گوناگون بیولوژیک که از زمان آغاز آر اِن اِی و دی اِن اِی در کره ی زمین تکامل یافته اند؛ اما، ما ابداً انواع حیات با مبنای نوکلئوبِیسهای دیگر رقیب را در کره زمین نمی بینیم، و حتی اثری از آنرا پیدا نکرده ایم، و در نتیجه حیات با مبنای سی جی اِی یو و سی جی اِی تی می بایست که در جای دیگری در کیهان تکامل پیدا کرده باشد، و در آنجا انواع حیات با مبنای نوکلئوبِیسهای دیگر رقیب، باید هنوز وجود داشته باشند یا آثار آنها باشد، یعنی در محلی که آر اِن اِی نیای مشترک جهانی از آن منشاء گرفته است!* به عبارت دیگر، به باور صاحب این قلم، زندگی بیولوژیک، امری ویژه در کره ی زمین *نیست*، اما، با اینحال، به دلیل ابعاد جهان که حدود 90 میلیارد سال نوری است و در حال افزایش مداوم، جستجو برای زندگی فراسوی منظومه ی شمسی ممکن است بیشتر دشوار باشد تا که جهان خود را در اینجا با استفاده از هوش مصنوعی و با پارامترهای جهانی که به بهترین شکل مناسب ما باشند، بوجود آوریم! همچنین در برهه ی کنونی تکامل بشریت، می بینیم که سرطان پروستات در مردان و سرطان سینه و رحم در زنان، سرطانهایی با بیشترین تلفات هستند، نه به این خاطر که بدترین نوع سرطان باشند، که نیستند و سرطان خون/سرطان لنفاوی و یا سرطان استخوان، بدتر هستند، اما اینکه بیشترین تلفات از آنهاست، به این دلیل است که شمار بسیار بیشتری از مردم به سرطان پروستات و سرطان سینه و رحم دچار می شوند! برخی اینطور بحث می کنند که دلیل ازدیاد ابتلا به سرطان در عصر ما، به خاطر این است که مردم، بیشتر عمر می کنند. شاید در مورد سرطانهای دیگر نظرشان درست باشد، اما من معتقد نیستم که دلیل ارقام بسیار بالای سرطانهای پروستات و سینه و رحم که مرتبط با *سیستمهای تولید مثل بشر* هستند، به خاطر عمر کردن بیشتر انسانهاست! به نظرم میرسد که بشریت در نقطه ی جهش تکاملی عمده ای قرار دارد و سرطان سیستمهای تولید مثل، عارضه ی جانبی این وضعیت تکاملی است، و شاید سینگولاریته، با پایان دادن به موجودیت بیولوژیک، از جهش تکاملی نوع بشر پیشی خواهد گرفت!

 

در پایان می خواهم از ری کرزوایل برای کمکهایش پیش از نوشتن این مقاله سپاسگزاری کنم. همانطور که خوانندگانم مطلع هستند، حدود یکسال است که درگیر بازگشت سرطان پروستات بوده ام و در این مورد آخرین بار 10 روز پیش در مقاله ای تحت عنوان «احتیاج به استراحت دارم»، توضیح دادم! ری کرزوایل بسیار محبت داشت و یادداشتی برای این نگارنده در تاریخ 20 آبان ماه 1400 فرستاد که در آن نوشته بود: "من خیلی از اینکه درباره ی درمان و درد شما شنیدم ناراحت شدم. بسیار امیدوارم که بتوانیم خیلی زود بر آن چیره شویم. معتقدم که ما بر سرطان در چند سال آینده غلبه خواهیم کرد." و اینجانب هم در پاسخ ری نوشتم "به هر حال این شکلی است که فکر می کنم. اگر امروز نمیرم، فردا خواهم مُرد تا وقتیکه موجودی بیولوژیک هستم." و دو روز بعد در 22 آبان ماه 1400، ری کرزوایل برایم نوشت که "ما موجودات بیولوژیک باقی نخواهیم ماند. ما ارگانهای بدن را با راه حلهای مهندسی شده توسط ننوتک، جایگزین خواهیم کرد. ما نئوکورتکس را به رایانش اَبری متصل خواهیم کرد. قدرت رایانش ابری به طور تصاعدی رشد می کند در حالیکه بخش بیولوژیک ما همین می ماند. ما بالاخره 90 درصد الکترونیک خواهیم شد و محتوای آن هزاران بار بَکآپ (ذخیره) خواهد شد. بنابراین ضروری است که زنده بمانیم تا به آن نقطه برسم." و پاسخ من هم این بود: "صددرصد با شما موافقم و امیدوارم زنده بمانم که این را ببینم. مثل همیشه با سپاس از توجه شما." امروز سوم آذرماه 1400 است، من همه ی این دیالوگ را با اجازه ی ری کرزوایل در اینجا از او نقل قول کردم، و ری این آخرین کامنت را چند لحظه پیش برایم در مورد کل این مقاله فرستاد: "شما موضوعات زیادی را مطرح می کنید. بنظر خوب منطقی می آیند. نمی گویم که زندگی بیولوژیک از بین خواهد رفت. همچنان وجود خواهد داشت. ما به آن اضافه خواهیم کرد، گرچه آنچه اضافه می شود در نهایت میلیاردها برابر قدرتمند خواهد بود. بنظر خوب میرسد. با آرزوی بهترینها در این تعطیلات و فراسوی آن!" با تشکر از ری کرزوایل برای وقت و توجهی که مبذول کرد آنهم در این وقت سال که فردا در آمریکا روز شکرگزاری است. با بهترین آرزوها در این فصل تعطیلات برای ری و همه ی خوانندگانم.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم آذر ماه 1400
November 24, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH