sam-ghandchi اصلاح طلبان می خواهند ایران را درگیر جنگ با طالبان کنند

لزوم تشکیل جبهه واحد سکولار دموکرات در برابر خطر حمله ی طالبان به ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4159-eslahtalaban-afghanistan.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

eslahtalaban-afghanistan

 

به اندازه ی کافی درباره ی لطماتی که اصلاح طلبان در چهار دهه ی گذشته به جنبش سکولار دموکراسی ایران وارد کرده اند، توضیح داده شده، و مشخصاً 18 سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «اصلاح طلبی ارتجاعی»، مقابله ی مستمرّ اصلاح طلبان با «ترقی خواهی در عصر کنونی»، نشان داده شد و نیازی به تکرار آنهمه نیست! از روزی که فاجعه ی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آغاز شد، همانطور که 3 هفته پیش در نوشتاری تحت عنوان «لزوم تشکیل جبهه واحد سکولار دموکرات در برابر خطر حمله ی طالبان به ایران»، بحث شد، سید محمد خاتمی فوراً همانوقت در سخنرانی خود در مورد افغانستان، تحریک طالبان را آغاز کرد! ایران لازم است خیلی روشن آمادگی خود را برای دفاع از خود و مقابله با هرگونه حمله ی نظامی به کشور، از جمله در برابر خطر حمله ی طالبان، اعلام کند، اما این حرف به معنی تحریک طالبان یا هر کشور دیگری به حمله به ایران نیست و برعکس است! جنگ به نفع ایران و برقراری سکولار دموکراسی در ایران نیست، چه جنگ با طالبان باشد، چه با اسراییل و چه با آمریکا، و هر کسی به هر بهانه ای بخواهد ایران را وارد جنگ تازه ای کند، در پی تقویت سکولار دموکراسی جوان ایران نیست. اصلاح طلبان چندین دهه در خارج کشور با فریبکاری بزرگ خود، اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم در ایران دور کردند. در تمام 20 سالی که افغانستان به دلیل ورود آمریکا از دموکراسی نسبی برخوردار بود، فعالان حقوق بشرِ اصلاح طلب، و روزنامه نگاران اصلاح طلب ایرانی، که بیشترین نفوذ و حضور را در افغانستان در 20 سال گذشته داشتند، از طرح لزوم تشکیل رژیمی سکولار دموکرات در آن کشور چلوگیری کردند، و تمرکز فعالیتهای مدنی و سیاسی را آنهم زمانی که دموکراسی ناقصی در آنکشور برقرار بود، به این بهانه که فعالان حقوق بشر نباید سیاسی باشند، به اصلاح طلبی اسلامی محدود کردند. اما همین فعالان حقوق بشر اصلاح طلب که مدعی بوده و هستند که فعال حقوق بشر نباید در سیاست دخالت کند، یعنی کسانی نظیر آقای عمادالدین باقی که شخصاً مورد احترام صاحب این قلم بوده اند، به رغم آنکه به روشنی همین موضع غیرسیاسی بودن فعالان حقوق بشر را سالها تا به امروز تکرار کرده اند، روز گذشته در توییتی از فعالیت مسلحانه ی احمد مسعود در مقابله با رژیم حاکم در افغانستان حمایت می کند، کاری هم به درست با غلط بودن این موضع ندارم و در مورد تلاشهای احمد مسعود نیز نظرم را پیش از همه ی این دوستان چند روز پیش نوشته ام، اما آیا این موضع گیری آقای عماد الدین باقی «سیاسی» نیست! به هر حال اصل بحثم این است که طالبان را به جنگ با ایران تحریک نکنیم، جنگ برای ایران و همه ی ایرانیان و پیروزی سکولار دموکراسی در ایران مضرّ است، همانگونه که تحریک عراقِ صدام حسین توسط آیت الله خمینی به جنگ با ایران، جنبش دموکراسی خواهی ایران را نابود کرد! باید فراسوی جنگ اندیشید، چه در داخل ایران و چه در حمایت از مردم افغانستان در این روزهای فاجعه ی بازگشت طالبان به قدرت در آن کشور، هیچ کشوری را به جنگ با ایران تشویق نکنیم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم شهریور ماه 1400
September 4, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles