sam-ghandchi تلاشهای «احمد مسعود»؛ اما، نیاز افغانستان به آلترناتیو سکولار دموکرات

سفر احمد مسعود به فرانسه جهت جلب حمایت برای مجاهدین افغان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4151-ahmad-masoud.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

ahmad-masoud

 

خبر سفر فرانسه ی «احمد مسعود»، پسر زنده یاد «احمد شاه مسعود» قهرمان ملی افغانستان، که رهبر مجاهدین افغان است و همچنان مقاومت در پنجشیر را در برابر طالبان رهبری می کند، در مطبوعات منتشر شده است. شخصاً نظرم را در مورد موضوع سکولار دموکراسی در افغانستان پیش از تسخیر مجدد افغانستان توسط طالبان، در مقاله ای تحت عنوان «درسی که جنبش مدنی افغانستان می تواند از مسیح علینژاد بیاموزد»، به رشته ی تحریر درآوردم، و در آنجا نیز تأکید کردم که «نمی خواهم در مسائل جنبش سیاسی و مدنی افغانستان دخالت کنم»! اما بسیاری از ایرانیان بویژه در این روزها تلاش داریم به مردم افغانستان در مقاومت در برابر طالبان، یاری رسانیم. فعالینی نظیر خانم مسیح علینژاد با فعالیتهای چشمگیر خود در این عرصه، و حتی به تازگی با خواندن آوازی افغانی با صدایی خوش نوا، نشان دادند که تا چه اندازه دو ملت ایران و افغانستان به هم نزدیکند. همچنین دوستانی نظیر آقای بهروز سورن ابتکار فراخوان حمایت از مردم افغانستان را، همین چند روز اخیر آغاز کردند! در همین حال، وقتی درباره ی سفر احمد مسعود به فرانسه می خواندم، پیش خود به تجربه ی اخیر مردم افغانستان فکر می کردم که 20 سال پیش در لویه جرگه، «جمهوری اسلامی» را به رغم فرصتی که داشتند، به اشتباه برگزیدند، در حالیکه پیش از آن، نیم قرن آزمایش با رژیمهای اسلامی و کمونیستی را پشت سر گذاشته بودند! باید گفت همانگونه که ما ایرانیان از تجربه ی افغانستان با رژیمهای کمونیستی آموخته ایم، شاید فعالان افغانی نیز بتوانند از تجربه ی ایرانیان بیاموزند که اساساً فعالان ایرانی، تلاش برای ایجاد هرنوع حکومت مذهبی و کمونیستی را کنار گذاشته ایم و اکنون 40 سال است تلاشهای خود را کاملاً برای ایجاد حکومتی سکولار دموکرات و آینده نگر، و با طرح مشخص آلترناتیو سکولار دموکرات در 20 سال اخیر، متمرکز کرده ایم! با بهترین آرزوها برای مردم افغانستان در این روزهای سخت!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول شهریور ماه 1400
August 23, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles