sam-ghandchi کرزوایل: ابزار هوشمند، سینگولاریته، و مانع
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4093-intelligent-tools-singularity.htm

Kurzweil: Intelligent Tools, Singularity and Obstacle
http://www.ghandchi.com/4093-intelligent-tools-singularity-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13      14     15     16

 

intelligent-tools-singularity-and-obstacle

 

سی و شش سال پیش در پاییز سال 1985، از این نگارنده رساله ای در ژورنال هوش مصنوعی منتشر شد تحت عنوان «ابزار هوشمند: شالوده ی تمدنی نوین»! در سال 2005، ری کرزوایل کتابی را منتشر کرد تحت عنوان «سینگولاریته نزدیک است». چهارده سال پیش در هفدهم ماه نوامبر 2007 (27 آبان 1386)، هردو این نوشته ها، در جزئیات، در مصاحبه ای به زبان فارسی، تحت عنوان «آینده نگری و پایان مرگ»، مورد بحث قرار داده شد! سه سال پیش، در ششم ماه سپتامبر 2018، ری کرزوایل در یادداشتی به صاحب این قلم، درباره ی اچ بی ئی، یعنی معادل مغز انسان (که به تخمین کرزوایل حدود 10 ^ 14 سی پی اس است)، نوشت که: ما در حال حاضر تا آنجا که به سخت افزار مربوط می شود، به هدف رسیده ایم! و اشاره کرد که بورد الکترونیک تی پی یو گوگل که در سال 2017 عرضه شده حدود 10 ^ 16 سی پی اس است یعنی حدود 200 برابر اچ بی ئی یعنی 200 برابر سرعت معادل مغز انسان! به عبارت دیگر، از دیدگاه کرزوایل، ما هم اکنون تا آنجا که به سخت افزار مربوط می شود به سینگولاریته رسیده ایم یعنی از سرعت «سی پی اسِ» مغز انسان عبور کرده ایم، با اینحال او اضافه کرد که نرم افزار هنوز از توان مغز انسان عبور نکرده است! گرچه مهندسی معکوس مغز انسان که به طور مبسوطی در کتاب 2012 ری کرزوایل تحت عنوان چگونگی ایجاد یک ذهن بحث شده، بسیار برای این تلاشها پراهمیت است، و مضافاً آنکه تغییر پارادیم پیشرفتهای اخیر کامپیوترهای کوانتومی که ری کرزوایل به تازگی مورد بررسی قرار داده، به ما کمک می کند که با مسأله ی تکنیکی نرم افزار هوشمندی بهتر بتوانیم روبرو شویم که به اچ بی ئی یعنی معادل توان مغز بشر و فراسوی آن دست پیدا کنیم، اما تا آنجا که به معضل اصلی نرم افزار ابزارهای هوشمند مربوط میشود که به توانی نرسیده اند که ما برای سینگولاریته انتظار داریم، معضل تکنیکی *نیست*، با اینحال مشکل به دلیل چیزی در خصلت بیولوژیک نوع بشر و مغز ما هم نیست، و ربطی هم ندارد به اینکه ابزار هوشمند غیربیولوژیک هستند!  در واقع آنچه در ابزار هوشمند کنونی با فقدان آن روبرو هستیم، توانهای عقل سلیم مغز انسان است، اما نه به دلیل غیربیولوژیک بودن آنها! پس چرا؟ این نگارنده در مورد موضوع عقل سلیم در ارتباط با این مبحث، سه سال پیش در 26 اردیبهشت ماه 1397، در مقاله ای تحت عنوان «ری کرزوایل و مسأله عقل سلیم»، بحث کردم، و همچنین یک سال بعد در 31 تیر ماه 1398، در یادداشتی تحت عنوان «پوپر، کرزوایل، سِلف و کامپیوترها» به این موضوع پرداختم! اینکه چرا ابزار هوشمند فاقد سطح بالایی از عقل سلیم هستند به سادگی به این خاطر است که در 50 سال گذشته تجربه ی جهان واقعی ابزارهای هوشمند، در مقایسه با انسانها، بسیار محدود بوده، و مانع اصلی، مقاومت جوامع بشری در برابر به کارگیری وسیع ابزارهای هوشمند در جهان بوده است!  و دلیلِ مقاومت جوامع بشری در برابر بکارگیری وسیع ابزارهای هوشمند، ترس از بیکاری گلوبال است، چرا که سیستم پاداش مالی در همه ی جوامع صنعتی و نقاط دیگر، هنوز اساساً بر اساس *کار* است، همانطور که 32 سال پیش در رساله ای تحت عنوان «تئوری ارزش ویژه»، مورد بحث قرار گرفت! درست است که ساختارهای «دولت رفاه» در کشورهای اروپایی بر اساس سیستمهای پاداشی که بر مبنای کار باشند، ساخته نشده اند، اما به دلیل امتزاج آنها با بوروکراسی های دولتی، آنها، خود، علت رکود اقتصادی مزمن هستند! از سوی دیگر در اقتصاد آمریکا، که سیستم پاداش مالی بر اساس کار است، نه تنها کارگران احساس می کنند تحت فشاری هستند که باعث آن، سرمایه گذاری های شرکتها در تولید کارخانه ای در چین و اقتصادهای مشابه است، بلکه همزمان، کارگران در برابر به کار گیری وسیع ابزارهای هوشمند مقاومت می کنند، به دلیل همان ترس از بیکاری. و راه حل، درآمد آلترناتیو است، که 16 سال پیش، در 23 مهرماه 1384، در رساله ای تحت عنوان «درآمد آلترناتیو-عدالت اجتماعی در جامعه فراصنعتی»، بحث شد!  اساساً برای تکامل ابزارهای هوشمند به نوعی در موازات، یا در ادامه ی نوع بشر بعنوان «واریانت جدید»، به کارگیری بدون مانعِ ابزار هوشمند در کل جهان ضروری است، تا به ابزارهای هوشمند کمک شود عقل سلیمِ پیشرفته ای را، بعنوان «واریانت جدید» شکل دهند، عقل سلیمی که قابل مقایسه با انسانها و فراتر از نوع بشرِ کنونی باشد، و به این طریق، نوع جدید، بتواند آنگونه که 5 سال پیش در یازدهم آبان ماه 1395، در کتاب «آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر» توصیف شد، به موفقیت دست پیدا کند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

9 خرداد ماه 1400
May 30, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles