Sam Ghandchiسام قندچي پوپر، کرزوایل، سِلف و کامپیوترها

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2781-brain-self-english.htm

Popper, Kurzweil, Self, and Computers

http://www.ghandchi.com/2781-brain-self.htm

پی نوشت 9 خرداد ماه 1400: کرزوایل: ابزار هوشمند، سینگولاریته، و مانع

مطالب مرتبط:  1     2     3

 

popper-kurzweil-self-computers  

 

در سال 1977، کارل پوپر کتابی را تحت عنوان «سِلف و مغز او»، با دوست خود جان اکلس منتشر کرد. کتاب یکی از کمتر خوانده شده های آثار کارل پوپر است. برای این قلم، بهترین توضیح «جهان 3» پوپر همین کتاب بوده است، نظریه ای که پوپر 5 سال پیش از آن، در کتاب «دانش ابژکتیف»، مطرح کرده بود. در کتاب «سِلف و مغز او»، تلاش می شود که توضیح علمی درباره «جهان 3» پوپر ارائه شود، یعنی جهان پدیده های انتراعی و اینکه انسانها چگونه سِلف شکل داده اند. قصد این قلم در اینجا ورود به جزئیات این اثر پوپر نیست که بسیار هم جالب است، بلکه منظور ادامه ی بحث «واریانت جدید» است و هدف، ارزیابی این موضوع است که آیا برای کامپیوترها امکان رشد دادن سِلف وجود دارد. بیاییم درباره ی چیزی در «جهان 3» پوپر بیاندیشیم، آثار ارسطو که بیش از 2000 سال پیش نوشته شده اند. هنگامیکه آن کتابها را می خوانیم، با افکار ارسطو ارتباط برقرار می کنیم، گرچه از نظر فیزیکی و زمانی بسیار دور هستیم و او قرنهاست که درگذشته است. به عبارت دیگر، «سِلف» او، یا بخشی از آن، پس از بدن و ذهن او، به برکت اختراع خط، بقا پیدا کرده است. حالا «پاسخ ری کرزوایل درباره گام بعدی در ساختن موجود متفکر مصنوعی» را به یاد آوریم. انسانها در مقایسه با همه انواع دیگری که ما می شناسیم، قادر بوده اند که از مغز خود برای شکل دادن «سِلف» استفاده کنند و ما می توانیم مصنوعات «جهان 3» مورد اشاره ی پوپر را همه جا ببینیم از جمله ابزارها، نوشتارها، آثار هنری که طی میلیونها سال به وجود آمده اند و ما می توانیم با آنها کنش و واکنش داشته باشیم. بدون درنگ می شود ادعا کرد که همین امر تنها تفاوت انسانها با همه ی حیوانات هوشمند است، به عبارت دیگر ما چنین سِلفی را در کنش و واکنش با واقعیت بیرونی، شکل داده ایم. بسیاری از انواع دیگر هم، نظیر انسانها، از مغز خود برای کنش و واکنش با دنیای بیرونی استفاده می کنند، اما نتوانسته اند به رشد سِلف نزدیک شوند، در مقایسه با آنچه پوپر «جهان 3» بشریت می خواند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی و یکم تیر ماه 1398
July 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles