Iranscope Store

Post-Anthropocentric Production

Twenty Years after Intelligent Tools

http://www.ghandchi.com/332-PostAnthro-plus.htm

 

توليد فرا انسان مرکزي

بيست سال پس از ابزار هوشمند

سام قندچی

 

 

جايگزيني هسته سلول

 

ري کورزويل، نظريه پرداز معروف آينده نگر و دانشمند برجسته هوش مصنوعي عصر ما، ايده هاي زير را در سخنراني اصلي کنفرانس "تکنولوژي هاي متحول کننده براي بزرگترين مسائل جهان"، که انستيتو آرلينگتون، در تاريخ 28 آوريل 2004، برگزار کرد، ارائه کرد:

 

"يک برنامه  تحقيقاتي ننوبيوتکنولوژي براي جايگزيني هسته  سلول  و ماشين  ريبوسومribosome با يک ننو کامپيوتر و ننوبات  براي جلوگيري از امراض  و پير شدن.

 

"هسته  سلول اساسأ يک کامپيوتر است که کد  ژنتيک  DNAدي ان آ  را ذخيره ميکند و بيان ژن از طريق RNA ار ان آ   ،   RNAآران آ ي   پيغامبر،  و ريبوسونها ribosomes  را کنترل ميکند، که رشته هاي اسيدهاي آمينه را ميسازند، که در پروتئين  پيچيده و همه چيز ديگر را کنترل ميکنند.

 

"با استفاده از ننوتکنولوژي اي  که انتظار ميرود در سالهاي آخر 2020 در دسترس باشد، يک ننوکامپيوتر،  نرم افزار  مربوط به کد  ژنتيک،  و بيان  مربوط به اطلاعات  ژنتيک را،  ذخيره و اجرا ميکند.  و ميتواند يک nanobotننوبات را هدايت کند،  تا رديقف هاي اسيدهاي آمينه را بسازد ( و در نهايت، ميتواند که پروتئين  هاي پيچيده شده را نيز بسازد). کورزويل ميگويد اين سيستم ،   تجديد کپي کنترل نشده ،  و اشتباهات رونويسي   DNAدي ان آ ، و تجديد کپي ويروس ،  که ميتواند به سرطان، مرض ، و يا پيري منتج شود را، مسدود ميکند، و همجنين ميتواند کد  ژنتيک را به درجه بالاتري برساند، تا امراض  ديگر را از بين ببرد، پروسه پير شدن را معکوس کند، و توان هاي بشر  را افزايش دهد.

 

 "مفهوم  مدل کد ژنتيک در  نرم افزار  و استفاده از ننوبات  براي تعمير دي ان آ  ي بيمار را رابرت بريتتاس  Robert A. Freitas, Jr  در کتاب ننومديسون جلد 1 Nanomedicine Vol I  پيشنهاد کرده. مفهوم  کورزويل جلوتر رفته، و   دي ان آ  ،   آر آن آ ،   mRNA  آرآن آي پيغامبر ،  و ribosomesريبوسونز را ، با نرم ابزار  و ننوبات  جايگزين ميکند."*

 

آنچه در بالا آمد،  فقط يک پروژه افزايش توان بشر نيست. حتي تنها يک پروژه خلق کردن کپي هاي خود توليد کننده  دي ان آ، آر ان آ، و حيات نيز نيست. چنين پيشرفتي به معني داشتن کنترل عمده  بر روي خلق،  و کار کرد،  اشکال حيات،  در اندازه هاي nano-scale مقياس ننو (100nm>) است.

 

 

دوپا  هاي دي ان آ DNA نشان از آغاز توليد فرا انسان مرکزي دارند

 

سودمندهاي مربوط به امراض و پيري اهميت زيادي دارند،  همانگونه که در بالا آمده است.  اما بحث من در اينجا در باره آن جوانب تحولات ذکر شده نيست.

 

بحث من درباره تغييراتي است،  که شکل دهنده تحول عظيمي،  در طرقي است،  که ما *توليد* ميکنيم، واز نظر من،  اصل توليد در جهان،  به توليد فرا انسان مرکزي،  تغيير ميکند، و اينکه درک معضلات اقتصادي و اجتماعي،  ميبايست در پرتو اين نحول تاريخي انجام شود.  جدل فقط درباره آنچه در 2020 انتظار ميرود نيست، بلکه درباره آنچيزي است که از هم اکنون آغاز شده است، يعني حرکت locomotion دي ان آ DNA در لابراتوار، آنگونه که در 4 ماه مه در "رباط  دي ان آ DNA اولين گام هايش را بر ميدارد" گزارش شده است.

 

اين گزارش درباره دستاورد دو مخترع اين دوپاbiped ميباشد، شيمي دانان نادرين سيمن و وويليام شرمن از دانشگاه ايالتي نيويورک:

 

"يک دوپاي ميکروسکوپي با پاهاmي به درازي   10 ننومتر ، درست شده از قطعات دي ان آ DNA ، اولين گام هاي خود را برداشته است. دوپاي تيم نيويورک ميتواند "راه" برود چرا که پاهاي مبناي DNAدي ان آ ي آن ، ميتوانند خود را از رد پاي دي ان آ ئي خود جدا کرده،  يک بيت حرکت کنند، و دوباره خود را به هم وصل کنند...

 

"چرا DNA دي ان آ؟  به دو علت.  اول آنکه، برخلاف پوليمر هاي ديگر، زنجيره هاي دي ان آ دوست دارند که به هم جفت شوند.  معهذا، دو رشته strand دي ان آ ، فقط با هم "زيپ" ميشوند،  اگر که رديف مبناي آنها در هر رشته strand مکمل يکديگر،  بشکل درست باشند- بنابراين از طريق بازي با رديف ها ، شيمي دانان درجه بالائي از کنترل  بر روي آنکه هر رشته در کجا ميچسبد را،  بدست ميآورند.  دوم آنکه، محققين اميدوارند که سلول ها ، يک روز بتوانند ، آنگونه مهندسي ساز شوند، که اين ماشينهاي مبناي دي ان آ را توليد کنند....

 

"محققين قادر بودند تأييد کنند که راه روندگان ننو ، اولين گام خود را برداشته اند ، و اثبات از اين طريق بوده ، که نمونه هاي کوچکي از محلول،  پس از هر بار اضافه کردن دي ان آ ، برداشته شده است، و  از طريق بازخوران مواد،  بوسيله يک ژل ، که  مولکول هاي دي ان آ DNA  را بر حسب اندازه و شکل جدا ميکند.   به انگونه تأييد کردند،  که کجا  پاها متصل بودند-يعني همان تکنيکي که براي انگشت نگاري DNAدي ان آئي پليس بکار ميرود."

 

به عبارت ديگر دستاورد علمي بالا به اين معني است که توليد فرا انسان مرکزي بطور مصنوعي آغاز شده،  اين يک تحول جديد تاريخي است.

 

اين متد ميتواند يک راه براي رسيدن به هدف ننوتکنولوژي براي توليد مولکولي باشد.  توليد مولکولي را من در آيا ننو تکنولوژي واقعي است؟  مقصلأ توضيح داده ام.

 

 

توليد غير انسان مرکزي در تاريخ

 

براي درک بهتر معني فراانسان مرکزي، اجازه دهيد به توليد غير انسان مرکزي در تاريخ نگاهي کنيم، به مثابه پروسه طبيعي در تاريخ، و نه پروسه مصنوعي، که چيز تازه ايست،  و تازه آغاز شده است.

 

زنبوران که عسل درست ميکنند نمونه خوبي از توليد غير انسان مرکزي در طبيعت هستند.  اينگونه توليد حتي از توليد کشاورزي در جامعه بشري نيز، کهن تر است، اما *مصنوعأ* ساخته نشده، و يک پروسه اي در طبيعت بوده است، بنابراين بمعني اخص کلمه *توليد* نيست.

 

همه اشکال *توليد* در تاريخ،  انسان مرکز بوده اند، بعبارت ديگر، آنها يا انسان را در مرکز توليد داشته اند، يا آنکه نظير استفاده از رباط در توليد کارخانه اي، انسان مرکز به اين معني بوده است،  که کارکرد هاي رباط ها،  بصورت جايگزين انسان هاي کارگر طرح شده اند، چه آنها حس باصره، و ديگر حواس را داشتند، يا قابليت تحرکlocomotion، دانش و تخصص، يا توان هاي ارتباطي.

 

توليد عسل به همان شکلي است که استفاده از ابزار هاي هوشمند در طبيعت يافت ميشوند، آنگونه که من در سال 1985 در ابزار هوشمند شالوده تمدني نوين اشاره کرده ام، نظير "استفاده از اسب براي حمل و نقل، سگ براي رديابي فراريان، کبوتر براي نامه رساني، شاهين براي شکار پرندگان"،  و آنها انسان مرکز نبوده اند، و لي به معني اخص کلمه توليد هم نبوده اند.

 

به عوض،  توليد مصنوعي رباط هاي هوشمند ، براي جايگزيني انسان در نقش ابزار هوشمند، اساسأ انسان مرکزي  بوده است، يعني پروسه هاي توليدي که بر مبناي کار انسان بودند،  تقليد ميشده اند، گرچه ميتوانستند فراي توان هاي انساني بروند، آنگونه که من در ان رساله اشاره کرده ام.

 

توليد جديد فرا انسان  مرکزي، به معني اخص کلمه توليد است،  يعني توليد مصنوعي است، که در پروژه هائي نظير دوپاهاي دي ان آ DNA bipeds  در بالا ذکر شد، و اساسأ اين توليد، به خصلت انسان مرکزي توليد در تاريخ بشر پايان ميدهد.  اگر آنجه کورزويل پيشنهاد ميکند شکل گيرد، در آنصورت هسته سلول  جديد، که انسان مرکز نيست، به مبناي تمام پروسه هاي توليد آينده،  در مقياس ننو مبدل ميشود، و توليد کارخانه اي مولکوليmolecular manufacturing، آنگونه که به شکل موتورهاي خلقت، بوسيله اريک درکسلر، بنيان گذار و پيشگام ننو تکنولوژي،  پيش بيني و ناميده شده است را،  شکل خواهد داد.

 

همه توليد گذشته در تاريخ بشر، چه توليد کشاورزي و چه توليد صنعتي،  انسان مرکز بوده اند، و نتيجتأ به محدوديت هاي مدل انسان محدود بوده اند، چه از نظر اندازه، توان هاي حسي، محدوديت هاي ارتباط از طريق زبان هاي طبيعي، و چه بخاطر مقدار دانشي که انسان کارگر ميتوانست در بر گيرد.  توليد فرا انسان مرکزي ، اينگونه محدوديت هاي بشري را نخواهد داشت، هرچند محدوديت هاي خود را خواهد داشت.

 

اما آنچه مهم است اين امر است که توليد جهاني ميتواند پرشي در حد بسيار بالاorders of magnitude انجام دهد، بدون آنکه به نيروي کار بشري اضافه شود، و اين موضوع من را به نکته پاياني اين نوشته ميرساند، درباره در آمد بر مبناي کار، که واقعيت اکثر تمدن هاي بشري بوده است، و بويژه جامعه صنعتي که هنوز شيوه هايش چون حقيقت مطلق بما جلوه ميکند، زمانيکه توسعه هاي کنوني اين مدل در آمد را متروک ميکنند.

 

به عبارت ديگر، کار انسان ها بمثابه ابزار، آنچيزي بود که تمام اين تمدن ها، به مثابه مبناي در امد استفاده ميکردند، و بر آن مبنا پاداش ميدادند.  با از بين رفتن مرکزيت کار بشر،  در توليد جهاني، در آمد بر مبناي کار نيز، منسوخ ميشود. (استفاده از اصطلاح "کار" به معاني ديگر اين کلمه منظور بحث در اينجا نيست،  و من قبلأ آن معاني ديگر را در رساله ابزار هوشمند شالوده تمدني نوين بحث کرده ام.  در اينجا کار به معني فعاليت بشر به مثابه ابزار هوشمند است)

 

 

در آمد و توليد فرا انسان مرکزي

 

اقتصاد دانان برجسته اي نظير واسيلي ليونتيف Wassily Leontief اين معضلات تقسيم ثروت،  که نتيجه از بين رفتن مرکزيت کار بشر در توليد است را،  پيش بيني کرده بودند.  در مقاله اي با عنوان  توزيع کار و درآمد ، در سپتامبر 1982، در مجله Scientific American، ليونتيف به اين موضوعات ميپردازد، وقتي  اقتصاد هاي اطلاعاتي را بر رسي ميکند، و بعد ها دانشمنداني نظير نيلز نيلسون در تابستان 1984، در مقاله "هوش مصنوعي، اشتغال، و درآمد" به همين مبحث در پرتو توسعه هوش مصنوعي مي پردازد. جيمز البس نيز طرح خود را براي اين واقعيت تمدن هاي در حال شکل گيري ارائه ميکند، که من در صندوق ملي-سهامي توضيح دادم.

 

البس سعي ميکند آلترناتيوي براي مدل درآمد ارائه کند، که بر مبناي مالکيت باشد، و آنهم براي همه مردم.  در واقع ، وقتي جوامع قادر ميشوند؛  از ثروتي بهره مند شوند، که در آن کار بشر منبع  ثروت نيست، و در مرکز توليد قرار ندارد، مبناي ديگري غير از کار، براي تعيين در آمد لازم ميآيد .  بنابراين مدل درآمد بر مبناي کار، کار به مفهوم فعاليت ابزار گونه که در ابزار هوشمند مقصلأ توضيح دادم، ديگر در تمدن هاي جديد متروک است.  من به  مسائل مربوط به عدالت اجتماعي  درتمدن هاي نوين، در رساله ديگري پرداخته ام.

 

با آغاز اولين پروسه هاي توليد فرا انسان مرکزي، اين امر بيشتر و بيشتر آشکار ميشود که نياز به  مدل هاي جديد فرا سوي  در آمد بر مبناي کار،  وجود دارد، و ديگر اين بحث يک بحث انتزاعي آينده دور نيست، و همين حالا اهميت عملي پيدا کرده است. تمام کشورها نيز بايستي به اين موضوعات توجه کنند، قبل از آنکه عدالت اجتماعي به مانع جدي در برابر پيشرفت تبديل شود، زمانيکه بسياري پيشرفتها،  از نظر تکنولوژيک امکان پذيري شان ثابت شده است، بويژه با اختراعات خيلي جديدي نطير دي ان آي دوپا که در بالا ذکر شد.

 

من بايستي ذکر کنم که اين توسعه ها فقط براي کشورهاي توسعه يافته اهميت ندارند.  در واقع کشورهاي در حال توسعه نظير ايران، از اين تغييرات تأئير ميگيرند، و اين موضوعات مسائل کليدي در ايران آينده نگر خواهند بود. اگر در سطح جهاني نياز به کار بشر نقصان يابد، مردم همه کشورها، که در آمدشان به کار بمثابه ابزار هوشمند در توليد صنعتي و کشاورزي وابسته بوده است، منبع در آمد خود را از دست خواهند داد، و زندگي شان از اين تحولات مستقيمأ متأثر خواهد شد.

 

مضافأ آنکه،  توليد قديمي انسان مرکزي، عمدتأ نخواهد توانست با اشکال جديد توليد فرا انسان مرکزي، رقابت کند.  اکنون زمان آن رسيده است که به اين موضوعات بطور جدي توجه شده، و روي آنها کار شود، چه  شخص در ايران زندگي کند چه در آمريکا.

 

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

23 ارديبهشت 1383

May 11, 2004

 

 

متن بزبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/332-PostAnthroEng.htm

 

 

مقالات ديگر مربوط به موضوع

http://www.ghandchi.com/334-Wealth.htm

http://www.ghandchi.com/index-Page10.html

http://www.ghandchi.com/600-SecularismPluralism.htm

 

 

------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

   A Futurist Iranian Site of Iran News and Iranian Culture