Sam Ghandchiسام قندچي می دانید چرا مردم در اینهمه تظاهرات از 96 تا 98 از رهبر زنده ای نام نبرده اند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3064-doroogh.htm

پی نوشت 24 دی ماه 1398: بهروز سورن: انتقام سخت جمهوری اسلامی از هواپیمای اوکراینی و نگاهی اجمالی به شعارهای امروز!

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22     23    24    25    26    27    28    29    30    31  *

 

doroogh

 

دو هفته پیش سالگرد خیزش دی ماه 96 بود و نه تنها در دو سال گذشته امواج تظاهرات خیابانی از جمله خیزش آبان 98 بارها ایران را تکان داد که آخرین آنها همین تظاهرات خیابانی جاری در ارتباط با تراژدی پرواز 742 هواپیمایی اوکراین است، بلکه مایه ی شگفتی، عدم ذکر نام هرگونه شخصیت یا سازمان سیاسی در اینهمه تظاهرات خیابانی در دو سال گذشته است. در مقایسه در جنبش سبز نام رهبرانی نظیر آقای میرحسین موسوی، شیخ مهدی کروبی، و خانم زهرا رهنورد و سازمانهایی نظیر حزب مشارکت، اعتدال ملی و مجاهدین انقلاب اسلامی، به کرات مطرح می شد. تنها در برخی از تظاهراتِ خیابانیِ سالهای 96 تا 98، نام رضا شاه به گوش می خورد که بسیاری تلاش کردند شعار «رضا شاه روحت شاد» را تفسیر کنند. از دیدگاه این نگارنده شاید ذکر نام رضا شاه به این دلیل بود که در تاریخ معاصر ایران رضا شاه تنها کسی است که چه کارهایش درست و چه غلط، چه مستبد و چه هرچیز دیگر از جمله مترقی و آینده نگر، یک ویژگی داشت که رک و راست بود و با توصیف مردم آمریکا از سیاستمداران در زمانه ی ما خیلی تفاوت داشت وقتی آمریکایی ها امروز سیاستمداران خود را با فروشندگان اتومبیل دست دوم مقایسه می کنند. در دو هفته ی اخیر دروغگویی سیاستمداران رژیم در ایران در تراژدی پرواز 742، در کانون توجه مردم قرار داشت و تظاهرات کنندگان در چند روز اخیر در این رابطه شعارهای زیادی دادند، و البته ما همه ی کش و قوسهای نظامی رژیم ایران را در منطقه در هفت هشت ماه اخیر (1، 2، 3)، به یاد داریم. چند روز پیش از سقوط پرواز 742 درباره ی دروغ، بحثی نظری داشتیم. واقعیت این است که دروغ در رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی بعد از خدعه ی خمینی پیش از انقلاب، اساساً با اصلاح طلبان در دهه ی شصت شروع شد که در ظاهر با اپوزیسیون بودند و در خفا با قاتلان اپوزیسیون در زندانهای دهه ی شصت همکاری می کردند و حتی در شکنجه کردن زندانیان سیاسی شرکت داشتند. بدنیست به یادآوریم که رژیم شاه هیچگاه به داشتن اپوزیسیون تظاهر نمی کرد و حتی اکثریت مردم نام امثال پزشکپور و بنی احمد به گوششان هم نخورده بود و دکتر علی امینی را نیز که مردم می شناختند کسی بعنوان اپوزیسیون تلقی نمی کرد و بیشتر چه درست و چه غلط، بعنوان کارگزار حزب دموکرات آمریکا در رژیم شاه، چه در زمان کندی و چه بعد از او، تصور می کردند، در حالیکه در رژیم اسلامی حاکم بر ایران در 40 سال گذشته، سید محمد خاتمی دو دوره رییس جمهور بود و هنوز هم آقای خاتمی خود را با عنوان اپوزیسیون معرفی می کند. امروز نیز اصلاح طلبان و سخنگویشان نایاک در آمریکا، در تلاشند که از نمط همه ی فداکاریهای خیزش دوسال گذشته برای خود کلاهی بدوزند و این کار را پیش از همه ی رویدادهای یک ماه اخیر آغاز کردند، و در واقع یکماه پیش در 25 آذر 1398 یعنی پیش از تراژدی پرواز 742 و حتی قبل از ماجرای کشته شدن سردار قاسم سلیمانی، در نوشتاری تحت عنوان «توافقات خارجی رژیم در دو سالگی خیزش هفتم دی ماه 96 نظیر روزهای پایان جنبش سبز»، موضوع تلاشهای جاری اصلاح طلبان در آمریکا مورد بحث قرار گرفت، وقتی اصلاح طلبانِ مذاکره کننده نظیر دوران برجام سعی در حذف همه ی اپوزیسیون به غیر از آقای رضا پهلوی می کنند چرا که واقعاً از دیدگاه آنها آقای رضا پهلوی مساوی خود آمریکا است و می دانند که نمی توانند با ایشان کاری داشته باشند، و لازم به یادآوری است که گامهای نخست طرح اصلاح طلبان و نایاک برای حذف اپوزیسیون در آمریکا اکنون بخشاً اجرایی شده است. به هر حال، اصلاح طلبان و نماد حضورشان در آمریکا یعنی نایاک، همچنان مشغول هستند و هدف فوری خود را پایان دادن به تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران اعلام می کنند، در حالیکه هدف اصلی شان حذف اپوزیسیونی است که واقعاً در دو سال گذشته در انقلاب قرن بیست و یکمی ایران، بدون آنکه دنبال نامی برای خود باشند، از جان مایه گذاشته و همچنان در خیابانها از جان مایه می گذارند تا «تغییر رژیم» را به معنی واقعی کلمه در ایران تحقق بخشند یعنی ایجاد جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر در ایران. در پایان همانطور که 10 روز پیش در 14 دی ماه 1398 یعنی در آغاز ماجرای کشته شدن سردار قاسم سلیمانی در ارتباط با رویدادهای اخیر اشاره شد، اصل بحث برای مردم ایران و منطقه، نه کشته شدن قاسم سلیمانی و نه دستور دونالد ترامپ، بلکه اصل موضوع «گیم چنجر» در ایران و منطقه است و متأسفانه شاید آن مقاله خواندنش کمی خسته کننده است.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم دی ماه 1398
January 13, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH