Sam Ghandchiسام قندچي تراژدی پرواز 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3062-flight752.htm

Tragedy of Ukraine Airlines Flight 752 in Iran

http://www.ghandchi.com/3062-flight752-english.htm

پی نوشت هشتم دی ماه 1399: PS752justice: تقریباً یکسال گذشت!

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    *

 

flight752

 

با عرض تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده ها و دوستان مسافران و خدمه ی پرواز 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین از تهران، که همه ی آنها در تراژدی این پرواز جان باختند. به دلیل امور شخصی زندگی که ربطی به این تراژدی ندارد تا اطلاع بعدی مطلبی منتشر نخواهم کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم دی ماه 1398
January 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH