Sam Ghandchiسام قندچي هولوکاست رژیم اسلامی: از قتل عام بهاییان تا آبانماه98
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3018-bahaian.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11    12   13    14    15   16    17

    

bahaian

 

هولوکاست در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حتی پیش از انقلاب 57 با بهایی آزاری و بعد هم بهایی کشی و قتل عام بهاییان و تخریب گورستانهای بهاییان وقتی حتی به مقبره تاریخی ملا محمدعلی بارفروشی در بابل رحم نکردند، آغاز شد و تا به امروز با قتل عام خیابانی آبان ماه نود و هشت و کشتار حتی فرزندان سپاهیان پاسدار انقلاب اسلامی نظیر زنده یاد پویا بختیاری، ادامه یافته است و امروز مأموران اطلاعاتی این رژیم، آقای منوچهر بختیاری پدر داغدار پویا را که بعنوان پاسدار 5 سال در جبهه های جنگ بوده، مورد تهدید قرار داده اند. یاد همه ی قربانیان هولوکاست رژیم اسلامی از اعدام شدگان رژیم پیشین در بام مدرسه رفاه تا جانباختگان دهه ی شصت تا قربانیان جنبش سبز و امروز نیز بیش از 2000 نفر به خون کشیده شده ی آبان98، گرامی باد که انقلاب قرن بیست و یکمی ایران را در دوسال اخیر، بسیار متفاوت از انقلاب 57، رقم میزنند. درست است که قدرتهای جهانی از اپوزیسیون ایران ناامید شده اند؛ اما تغییر رژیم کار خود مردم ایران است و در همکاری با یکدیگر به پیروزی خواهیم رسید، به امید آنکه در نوروز امسال، ایرانِ دِیگری داشته باشیم و آنهم با همه ی ایرانیان از جمله کردها و بهاییان که برعکس این رژیم اسلامی که از نوروز متنفر است، نوروزِ را همیشه با شکوه تر از بقیه ی ایرانیان برگزار می کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام آذر ماه 1398
December 21, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH