Sam Ghandchiسام قندچي گفتگوی تلویزیونی دکتر اسماعیل نوری علا در مورد همکاری عملی با آقای رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3017-nooriala-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1   2    3    4    5    6    7

    

nooriala-reza-pahlavi

 

پیش از هرچیز بگویم که درباره ی این یادداشت با دکتر اسماعیل نوری علا یا هیچکس دیگری مشورت نکرده ام و همین حالا این نکته به نظرم رسید که خواستم با خوانندگان عزیز در میان گذارم. همچنین بارها نوشته ام که «فقط دکتر اسماعیل نوری علا می تواند از طرف اینجانب حرف بزند». دو روز پیش آقای دکتر اسماعیل نوری علا در بحثی تلویزیونی در مورد همکاری با آقای رضا پهلوی در این روزهای سرنوشت ساز خیزش98 صحبت کردند. از دیدگاه این نگارنده درست است که اعلامیه ی مشترکی با آقای رضا پهلوی در تحریم انتخابات منتشر شود، و مهمتر از آن ضرورت ایجاد صندوقی برای کمک مالی به معترضان و خانواده هایشان است. همانطور که می بینیم رژیم تلاش دارد با دادن «دیه» در مقابل «شهید سازی» از «جانباختگان»، واقعیت قتل عام آبانماه 98 را وارونه جلوه دهد و خانواده های جانباختگان در برابر این ترفندِ تازه ی رژیم مقاومت کرده اند، اما نباید فراموش کنیم که معترضان و خانواده های جانباختگان به کمک مالی نیاز دارند و به دلیل عزت نفس بالا و ایستادگی برای حقانیت، مقاومت کرده و این «دیه» پیشنهادی رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی را رد کرده اند، و این موضوعی است که همه ی رهبران اپوزیسیون لازم است مدّ نظر داشته باشند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی ام آذر ماه 1398
December 21, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH