Sam Ghandchiسام قندچي شعار: «آزادی، جمهوری، آینده»، یک پیشنهاد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3013-azadi-jomhouri-ayandeh.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14

    

azadi-jomhouri-ayandeh

 

بیش از 10 سال پیش در دوران جنبش سبز شماری از سکولارهای ایران که در آن جنبش فعال بودند شعاری مطرح کردند تحت عنوان «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» تا مخالفت خود را با عبارت غلط «جمهوری اسلامی» که 40 سال است با خدعه خمینی بر مردم ایران تحمیل شده، و برای پایان دادن به این رژیمِ اسلامی، بیان کنند. اما همان زمانِ جنبشِ سبز، توضیح داده شد که اصطلاح «جمهوری ایرانی» نیز غلط است و به اشتباه در داخل کشور این شعار ابداع شد و بعد در داخل کشور اساساً آن شعار، دیگر مطرح نشد و در اینجا نیز هدف تکرار همه ی آن بحثها نیست. اما، طی 10 سال گذشته مشخصاً بارها به عده ای در خارج کشور توضیح داده شد که مردم را تشویق به تکرار یک اشتباه نکنیم؛ و اگر گوش شنوایی بود آن دوستان تا حالا توجه کرده بودند و پس از اینهمه توضیح، به تکرار شعار غلط «جمهوری ایرانی»، ادامه نمی دادند و در واقع اینهم ادامه ی حمایتی است که سالها از اصلاح طلبی ارتجاعی کردند، اما به شکلی دیگر! شخصاً مدتهاست دیگر به آن دوستان جوابی نمی دهم و نخواهم داد چون هزار دفعه جواب داده ام و نمی خواهند توجه کنند! همچنین شعار دادن در مورد «استقلال» بیهوده است چرا که ما نمی خواهیم به این رژیم ثابت کنیم که استقلال طلب هستیم و بگذار هرچه این رژیم دوست دارد ما را "وابسته" به غرب بنامد تا که ما را بخواهد به این شکل به موضع تدافعی بکشد؛ در حالیکه کسی که در رابطه با «استقلال ایران» باید جواب بدهد، رژیم اسلامیِ 40 سال گذشته است که هرچه بیشتر به روسیه و چین وابسته شده و مهمتر آنکه آنهایی در اپوزیسیون نیز باید پاسخ دهند که ابداً در همه ی این سالها به روسیه و چین بخاطر عدم حمایت از حقوق بشرِ مردم ایران، اعتراض نکردند؛ و مردم نیز اینهمه را می دانند که حتی در برخی شعارهای ضد روسیه و چین در جنبش سبز به روشنی منعکس شده بود. در واقع آنچه بعنوان استقلال، رژیم ایران سالهاست علم کرده همان «استقلال طلبی قلابی» کشورهایی نظیر کره شمالی است که حدود 70 سال با این شعارها مردم خود را به علف خوردن رساندند و استقلال کشورشان را کاملاً از دست دادند و در ظاهر و شعار، "استقلال طلب،" اما در واقعیت وابسته به چین و روسیه هستند. اگر آنچه را ما می گوییم کسی دوست دارد "وابستگی" از نوع کره جنوبی بخواند، هیچ اشکالی ندارد و قرار نیست عکس آنرا به کسی ثابت کنیم. شخصاً بسیار خوشحال می بودم اگر ایران از نظر اقتصادی و سیاسی مثل کره جنوبی بود، گرچه انتظاراتم برای آینده ی ایران بسیار بیش از اینهاست که سالهاست مورد بحث بوده و هست. واقعیت این است که معنای «جمهوری» و جمهوریت اساساً در بر گیرنده ی دموکراسی و سکولاریسم است، با این حال دادن شعارهایی در ارتباط با ضرورت جدایی حکومت و مذهب کار درستی است که در همه ی تظاهراتهای دو سال اخیر به روشنی مطرح شد و امیدوارم تا پایان یافتن این رژیم اسلامیِ ضدسکولار، ادامه پیدا کند. اما آنچه حتی مهمتر است اینکه این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در 40 سال گذشته بیش از آنکه عقب مانده باشد، واپسگرا بوده و هست. به همین دلیل تأکید بر «آینده و آینده نگری» برای رژیم بعدی در ایران بسیار اهمیت دارد که در شعار پیشنهادی «آزادی، جمهوری، آینده»، ملاحظه می کنید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم آذر ماه 1398
December 20, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH