Sam Ghandchiسام قندچي چرا باید درباره پلاتفرم آینده نگر بحث کرد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1460-platform-bahs.htm

 

حزب آینده نگر ایران

 

روز گذشته به درک غلط برخی چپی ها از حزب سکولار دموکرات ایرانیان اشاره شد (1) و همچنین سایت بحث پلاتفرم آینده نگر (2) به روز شد. هرچند پس از انقلاب 57 نیروهای سیاسی اسلامگرا در ایران حزبی عمل کرده اند، اما متأسفانه بقیه نحله های فکری در ایران از آزادی تشکیلات حزبی محروم بوده اند. احزاب در ایران اساساً پس از مشروطیت شکل گرفتند اما شوربختانه به غیر از چند نفری که در نوشتن پلاتفرم حزبی درگیر بودند، بسیاری اعضاء حزب ها حتی یکبار هم آن پلاتفرم ها را نمی خواندند. اولین پلاتفرم حزبی کمونیستها همان مانیفست حزب کمونیست است که مارکس و انگلس در سال 1848 تدوین کردند. 150 سال بعد، دیگر آشکار بود که برنامه دولتی کردن اقتصاد که تحت عنوان عمومی کردن مالکیت در مانیفست مطرح شده، دلیل اصلی استبداد در نیمی از جهان بود که در آنها کمونیسم پیروز شد و بالاخره هم سقوط کرد (3) و در واقع تفسیرهای دیگر عمومی کردن نظیر نظرات گرامشی هم در نتیجه کار، تأثیری نداشت (4). آخرین پلاتفرم کمونیستی نیز که در زمان حیات مارکس تدوین شد برنامه گوتا بود که شوربختانه نقد مارکس و انگلس از آن، بیشتر تأثیر منفی داشت، و بعدها به تبدیل دیکتاتوری پرولتاریا به ستون اصلی لنینسم، یاری رساند (5). شانزده سال پیش در فصل هفتم کتاب ایران آینده نگر تحت عنوان "اقتصاد دولتی ستون اصلی استبداد در ایران،" به موضوع تأثیر منفی اقتصادی دولتی بر رشد دموکراسی در جامعه ایران، پرداخته شد (6).

 

بحث پلاتفرم احزاب در واقع به معنی درک آنچیزی است که ایده آل آن حزب برای آینده است که در صورت موفقیت در جامعه پیاده خواهد کرد؛ به عبارت دیگر دیدگاهی است که نمایندگان آن حزب هنگام تدوین قانون اساسی آینده، برایش مبارزه خواهند کرد. متأسفانه یک بار ملت ایران پس از انقلاب 57 فرصت تدوین قانون اساسی نوینی یافت اما قانونی نوشته شد که فرسنگها از قانون مشروطه ی صد سال پیش از آن، عقب تر، و در واقع بیان کن فیکون مارکسیستی ایران بود (7).

 

بیائیم در مورد بند بند پلاتفرم حزبی پیشنهادی آینده نگر بحث و تبادل نظر کنیم و 150 سال یا 40 سال صبر نکنیم و تازه بفهمیم که از اول، سنگ بنای غلطی گذاشته ایم. تجربه بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا نمونه ای خوب در پیش روی ماست. توماس جفرسون از زمان تدوین بیانیه استقلال، دقت خود را نشان داد که نه تنها نظرات جان لاک را که در شکل گیری مفاد قوانین مدرن در کشورهای اروپایی نقش داشت، مورد استفاده قرار می داد، بلکه نقدهای لایبنیتس را درباره جستجوی شادی و خوشبختی برای هر انسان، مدنظر داشته که در بیانیه استقلال آمریکا، منعکس است (8). بعدها نیز سالها قبل از تأسیس دولت جدید، کنگره آمریکا به بررسی متون قانون اساسی ارائه شده از سیزده کلونی بنیانگذار ایالات متحده آمریکا از جمله نیویورک، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، و کارولینای جنوبی پرداخت (9). در آنزمان هنوز نه قانون اساسی برای ایالات متحده نوشته شده بود ونه هنوز مقام ریاست جمهوری وجود داشت، و حدود 14 سال کنگره، کشور را اداره می کرد و همزمان روی قانون اساسی کار می شد. امروز که نگاه می کنیم، آشکار است قانون اساسی آمریکا که بیش از 200 سال از تدوین آن می گذرد، همچنان سندی است که می شود به آن افتخار کرد. البته اگر قرار باشد امروز در آمریکا قانون اساسی تازه ای نوشته شود، مفاد آن به شکل 200 سال پیش، نخواهد بود. 

 

ما که در ایران نیاز داریم با جدایی کامل حکومت و مذهب (10)، نظام سیاسی ایران را از نو بسازیم، هنگامی که فرصت تازه ای برای ساختن آینده خود با تدوین قانون اساسی نوینی پیدا کنیم، نباید اجازه دهیم نظیر 38 سال پیش، ایران به قهقرا رود -- آنگونه که از انقلاب 1357، قانون اساسی جمهوری اسلامی به یادگار مانده که در آن سنگسار و قطع عضو، دیده می شود. قانون اساسی کنونی ایران مایه افتخار نیست، بلکه مایه سرشکستگی هر ایرانی است. ضروری است که از همین امروز جزئیات پلاتفرم آینده نگر را بحث و بررسی کنیم که چراغ راهنمای ما برای تدوین قانون اساسی جدید ایران در آینده، خواهد بود (11).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
بیست و دوم خرداد ماه 1396
June 12, 2017
 

پانویس:

 

1. درک غلط برخی چپی ها از حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1459-ayandehnegar-yaa-chap.htm

 

2. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
For Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. چرا سکولاریسم در نیمی از جهان شکست خورد
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailed.htm
Why Secularism Failed in Half of the World
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm

 

4. ادعاهای غلط در مورد استبداد و دموکراسی
http://www.ghandchi.com/1367-estebdaad-democracy.htm

 

5. نقدی بر تئوری دولت مارکسیستی و آنارشیستی
http://www.ghandchi.com/2070-teorie-dolat.htm

عدالت اجتماعی، کمونیستهای جدید در اپوزیسیون ایران، و تفاوتهای منتقدان مارکس
http://www.ghandchi.com/2651-social-justice.htm
Social Justice, New Communists in Iran's Opposition, and Differences of Marx's Critics
http://www.ghandchi.com/2651-social-justice-english.htm 
 

6. اقتصاد دولتی ستون اصلی استبداد در ایران

http://www.ghandchi.com/386-StateEconomy.htm

State Economy as the Foundation of Despotism
http://www.ghandchi.com/386-StateEconomyEng.htm

 

7. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

 

8. اینترنت و حریم خصوصی
http://www.ghandchi.com/528-InvasionOfPrivacy.htm

جان لاک، کاتولیکها، دموکراسی و جهان بینی ها
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke.htm
John Locke, Catholics, Democracy, and Worldviews
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke-english.htm

 

9. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm
 

10. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm 

  

11. قانون اساسی ایران آینده

Constitution for Future Iran

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

پلاتفرم سیاسی پیشنهادی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

 

مطلب مرتبط

ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH