Sam Ghandchiسام قندچي سوء استفاده از پرچم جمهوری: از خمینی تا اصلاح طلبان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2567-eslahtalaban-jomhouri.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/31x1x4C

 

jomhouri-eslahtalaban

 

این فقط در ماه آخر رژیم پهلوی نبود که زنده یاد دکتر شاپور بختیار به رغم مطرح کردن خواست برقراری «جمهوری» در ایران، البته نه بعنوان هدفی فوری، از آیت الله خمینی شکست خورد، بلکه ماه ها پیش از آن، آیت الله خمینی طرح «حکومت اسلامی» خود را به «جمهوری اسلامی» تغییر داد و با طرح شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، خواست فوری «جمهوری» را بنام خود ثبت کرد. آنچه کمتر در یادها مانده، اینکه 5 ماه قبل از تشکیل دولت بختیار، در میان اسلامگرایان، مهندس بازرگان و نهضت آزادی، همچنان بر شعار قدیمی جبهه ملی که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» اصرار می کردند، و از طرح خواست فوری برای جمهوری سر باز می زدند، و این امر باعث شد رهبری انقلاب را بیشتر و بیشتر از دست بدهند، و بدینگونه خمینی به رأس رهبری انقلاب 57 صعود کرد، و البته بعد هم که مهندس مهدی بازرگان و دکتر کریم سنجابی با آیت الله خمینی و طرح "جمهوری" اسلامی (و در واقع خلافت اسلامی) بیعت کردند، شعارها در خیابان به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تغییر کرد. لازم به یادآوری است، اینکه پس از پیروزی انقلاب، خمینی، بازرگان را بعنوان رییس دولت موقت پذیرفت، نه تنها برای تضمین حمایت غرب،  و ضربه زدن به حمایت ملیون از زنده یاد شاپور بختیار، بلکه مهمتر آنکه از موضع قدرت بود و نه ضعف، چرا که با طرح به موقع خواست فوری جمهوری، که سالها خواست اپوزیسیونِ سکولار ایران بود، در نیمه ی دوم سال 1357، رهبری خمینی بر انقلاب تثبیت شد.

 

در مورد اشتباهات فاحش شاهزاده رضا پهلوی در دوسال گذشته به اندازه کافی بحث شده و نیازی به تکرار نیست (1). اما امروز، اصلاح طلبان که می بینند بین سکولار دموکراتها بر سر طرح خواست فوری «جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر» اختلاف وجود دارد، از فرصت استفاده کرده و برنامه هایی را نظیر طرح آقای مصطفی تاجزاده، مطرح می کنند که دو روز پیش در نوشتاری تحت عنوان "معنای حرف آقای تاجزاده: رهبرِ نمادینِ واقعی همان تدارکاتچی نظام است" (2)، مورد بحث قرار گرفت. بارها گفته شده که اصلاح طلبی گذشته نگری است و نه آینده نگری (3)، اما اگر اصلاح طلبان در این کار موفق شوند، این امر می تواند به تغییری در ایران نظیر دوران مرگ مائو تسه دون در چین منجر شود، تغییری که بعداً فاجعه ی تیانانمن آنرا کامل کرد (4). بحثِ دو روز پیش تحت عنوان "عطا مهاجرانی، نسرین ستوده، کورش زعیم، و اینکه دوباره نظیر دوران اوباما انحصارطلبی اصلاح طلبان شروع شده است" (5)، تأکید بر چنین خطری بود و امیدوارم فعالان جنبش سکولار دموکراسی ایران مورد توجه قرار دهند.

 

سکولارهای ایران بهتر است خواست «جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر» را بعنوان هدفی فوری و با صراحت و روشنی با مردم مطرح کنند و اجازه ندهند 40 سال بعد از سوء استفاده ی خمینی از خواست ما، این بار اصلاح طلبان همان سوء استفاده را در ایران برای حذف سکولار دموکراتها از رهبری جنبش دموکراسی خواهی ایران، به انجام رسانند. در دوران مشروطیت، از اول باید خواست جمهوری از سوی روشنفکران برای مردم ایران، مطرح می شد، خواستی که حتی سالها پیش از آن در زمان محمد شاه قاجار پدر ناصرالدین شاه در میان روشنفکران ایران بسیار مورد بحث قرار گرفته بود؛ اما، در زمان انقلاب مشروطه شاید برای تضمین حمایت بریتانیا، روشنفکران آن دوران از مطرح کردنش با مردم، صرفنظر کردند. به هرحال ایران یک قرن پیش باید جمهوری می شد و شعارهای احیاء سلطنت، فقط سکولار دموکراتها را از صحنه ی رهبری سیاسی ایران حذف کرده و می کند و باعث تقویت اصلاح طلبان می شود، همانطور که در انقلاب 1357 چنین شد و رهبری مردم به دست اسلامگرایان افتاد که از شعار جمهوری سوء استفاده کردند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نهم فروردین ماه 1398
March 29, 2019

 

پانویس:

 

1. رضا پهلوی، شکست تحریم کنندگان در خرداد ماه 96، خیزش دی ماه 96، و امروز
http://www.ghandchi.com/2506-reza-pahlavi.htm

2. معنای حرف آقای تاجزاده: رهبرِ نمادینِ واقعی همان تدارکاتچی نظام است
http://www.ghandchi.com/2563-tajzadeh-rahbare-namaadin.htm

 

3. اصلاح طلبی، گذشته نگری است نه آینده نگری
http://www.ghandchi.com/1169-eslahtalabi-gozashtehnegari.htm

4. ایران بسوی تیانانمن می رود، آمریکا کجا خواهد ایستاد؟
http://www.ghandchi.com/1979-tiananmen.htm


5. عطا مهاجرانی، نسرین ستوده، کورش زعیم، و اینکه دوباره نظیر دوران اوباما انحصارطلبی اصلاح طلبان شروع شده است
http://www.ghandchi.com/2564-eslahtalaban.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH