Sam Ghandchiسام قندچي کیانوش سنجری، گولاگ اسلامی و «فاشیسم بزک کرده» ی اصلاح طلبان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2987-kianoosh-sanjari.htm

پی نوشت 18 مرداد ماه 1399: https://twitter.com/Sanjaribaf

پی نوشت 27 آذر ماه 1398: عدالت برای ایران: #کیانوش_سنجری، روزنامه نگار، از تایید حکم کمیسیون پزشکی مبنی بر بستری شدنش در بیمارستان روانی توسط دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی زندان اوین خبر داده است. او پیش از این گفته بود که با رای کمیسیون پزشکی و به اجبار تحت شوک درمانی قرار گرفته بوده است. #شکنجه  #به_دیگران_هم_بگو   توییت  فیسبوک

مطالب مرتبط: *   **   *** 1    2    3    4   5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16

 

kianoosh-sanjari

 

سه روز پیش، «تهدید گولاگ اسلامی به خانواده ی دانشجو سها مرتضایی» بحث شد، و یکسال و نیم پیش نیز درباره ی «سهیل عربی در زنجیرِ روانشناسان گولاگ اسلامی»، مطلبی منتشر شد. لحظاتی پیش در فیسبوک لینکی دیدم به گزارشی از سایت خبرگر درباره ی رفتار گولاگ اسلامی با آقای کیانوش سنجری و متن خبر از یازدهم آبان ماه 1398 بود یعنی بیش از یکماه پیش. در گذشته درباره ی وضعیت آقای کیانوش سنجری نوشته ام و حرف تازه ای نیست که سالهاست حتی پیش از بازگشتشان به ایران، با ایشان هیچگونه تماسی نداشته ام، و بسیار امروز از خواندن این خبر جدید، ناراحت شدم. واقعیت این است که در تاریخ قرن بیستم، گولاگ استالین را در شوروی داشتیم و بعد از مرگ او خروشچف قول داد که به آن جنایات رسیدگی کند، اما نه تنها رسیدگی نشد بلکه در دوران برژنف دوباره شکنجه های گولاگ با استفاده از روانشناسی ادامه پیدا کرد و کتابهای سولژنیتسین در مورد دوران برژنف است، دورانی که قولهای رفتار مسالمت آمیز با زندانیان داده شده بود. اصل کار گولاگ بر این استوار بود که انحراف از اصول مارکسیسم-لنبینیسم را مشکل روانی تلقی می کردند و در واقع در دوران استالین حتی با دانشمندانی که به نظریات تازه ی علمی میرسیدند که با به اصطلاح اصول مارکسیسم لنینیسم اختلاف داشت، نظیر کلیسای قرون وسطی بمثابه مرتد رفتار می شد، و 38 سال پیش در «اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی»، همه ی این واقعیات تاریخ چپ، مورد بحث قرار گرفته است که متأسفانه هنوز دوستان جوان چپ مطالعه نمی کنند. بسیاری از فعالانِ چپ ایران که امروز بعد از 40 سال دوباره همان دیدگاه های چپ را بدون مطالعه و نقد جدی از این تجربه ها، تبلیغ می کنند، آنهم بعد از یک قرن تجربه، مایه ی تأسف است، و آنهایی نیز که خود را چپ سابق می نامند و در گذشته استالینیسم را تبلیغ کرده اند ابداً در این موارد نقدی از خود نکرده اند و شاید هنوز هم خبر ندارند، که در آنصورت چرا خود را شایسته ی رهبری کردن مردم می دانند، وقتی همین امروز، رژیم ایدئولوژیک کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران دقیقاً دارد از همین روشهای رژیمهای کمونیستی و فاشیستی استفاده می کند که در دوران گولاگ شوروی و هولوکاست آلمان نازی شاهد بوده ایم که از روانشناسی برای زجرکش کردن دموکراسی خواهان که با ایدئولوژی حاکم (ایدئولوژی مارکسیسم-لنینسم در اولی و نازیسم در دومی) مخالف بودند، بعنوان انحراف روانی برخورد کرده، و به آن جنایات دست زدند. متأسفانه جنبش چپ امروز ایران هیچ توجهی به این تراژدی تاریخی چپ ندارد. همچنین تفاوت مهم درک جهان از گولاگ شوروی و فاشیسم هیتلری در مقایسه با رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران این است که اصلاح طلبان به این رژیم رنگ دیگری زده اند و به همین دلیل گاهی اوقات فکر می کنم باید فاشیسم اسلامی را در ایران «فاشیسم بزک کرده ی اصلاح طلبان» خواند، اصلاح طلبانی که به اندازه ی خروشچف هم اصلاح طلب نیستند که قولهای اصلاح این روشهای جنایتکارانه را بدهند و از روشهای جنایتکارانه ی گولاگ اسلامی، حتی نقدی بکنند. حقیقت این است که «اصلاح طلبان بیشتر ضد سکولار هستند». واقعاً اینکه اپوزیسیون ایران هنوز دنبال راههایی است که در نیم قرن گذشته جز نکبت برای ایران و ایرانی نداشته، و در قرن بیستم غلط بودن آن ثبت شده، و اینکه حتی فعالین اپوزیسیون به خود زحمت نمی دهند با اندیشه های نو آشنا شوند، و همچنان به راههایی ادامه می دهند که نتیجه اش دموکراسی و سکولاریسم و آینده نگری نبوده و نیست، و وقت خود را با بحث های نظری بیهوده ی اختراع رژیم تلف می کنند، و حتی حرفی از این موضوعات نظیر «گولاگ اسلامی» نمیزنند، مایه ی تأسف است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

iranscope
http://www.ghandchi.com

نوزدهم آذر ماه 1398
December 10, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https:/www.ghandchi.com/futuristparty

 

 

 

SEARCH