Sam Ghandchiسام قندچي تهدید گولاگ اسلامی به خانواده ی «سها مرتضایی» و خاطره ای از گذشته های دور
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2982-saha-mortezaei.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

saha-mortezaei

 

ساعتی پیش مقاله ای را از ایران وایر می خواندم تحت عنوان «تهدید خانواده سها مرتضایی برای امضای موافقتنامه انتقال به بیمارستان روانی»، که در توییتر با هشتگ #سها_مرتضایی لینک شده بود، و درباره ی رفتار اطلاعاتی های رژیم اسلامی با این خانم دانشجو بود، و مرا به یاد خاطره ای از گذشته های بسیار دور برد. چهار سال پیش از سقوط رژیم شاه، دوستی داشتم که در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود و می گفت که روزی به خاطر تظاهرات در دانشگاه توسط ساواک احضار شده بود و به او گفتند برود و خانواده اش را با خود بیاورد که ضمانت دهند تا بتواند به دانشگاه برگردد. او هم فقط مادر پیری در تهران داشت که به سختی فارسی حرف میزد و خودش با لهجه زیبای آذری ماجرا را برایم گفت که مادر را پشت دوچرخه اش سوار کرده و برده بود محل ساواک. در آنجا بازجوی ساواک به مادرش تهدید می کند و می گوید: "خانوم، این پسرِ شما در اعتصابات دانشجویی شرکت کرده و می خواهیم از دانشگاه بیرونش کنیم، شما باید اینجا تعهد بدهید که دیگر از این کارها پسرتان نخواهد کرد." مادر دوستم هم در جواب می گوید: "آقا، منم همش بهش میگم این دانشگاهو ول کنه و بیاد بیرون بره سرِ کار، خدا پدرتونو بیامرزه که می خواین از دانشگاه بیرونش کنین." بعد از این محاوره، آن ساواکی از خیر تعهد گرفتن گذشته و به دوستم گفته بود: "برو و این مادرت رو هم وردار برو، دیگه هم این طرفا پیدات نشه." آدم وقتی فکر می کنه، واقعاً اطلاعاتی های رژیم اسلامی با تهدیدهایشان روی ساواک را سالهاست سفید کرده اند که مانند شوروی سابق همین بازی روانشناسان گولاگ اسلامی را برای سهیل عربی هم دو سال پیش راه انداختند، و تازه همان زمان رییس زندان سنندج، رامین حسین پناهی را تهدید به قتل کرد و دو ماه بعدش رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را اعدام کردند. سهیل عربی را ابتدا تنها به خاطر ابراز نظرات مخالف با اسلام، محکوم به اعدام کردند و بعد از فعالیتهای زیادِ هواداران حقوق بشر، حکم سهیل عربی را به زندان تغییر دادند، اما بعد از پایان مدت زندان، او را آزاد نکردند و همچنان در زندان است. این است رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی که 40 سال است مردم ایران تحمل کرده اند.  فردا شانزدهم آذر روز دانشجو است و امیدوارم خانم دانشجو #سها_مرتضایی هرچه زودتر به خواستهای خود برسند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم آذر ماه 1398
December 6, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH