Sam Ghandchiسام قندچي یورش اصلاح طلبان و اینکه در برخی سایتهای فراحزبی چپی ها چه خبر است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2940-site-faraahezbi.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2qBncvK

http://bit.ly/2Yq4C8P    http://bit.ly/2B8xKV2

 

site-faraahezbi

 

یکبار 16 سال پیش در سایت آینده دات کام که خود یکی از دو مؤسس آن بودم به دلیل نوشتن نقدی جدی بر اصلاح طلبان تحت عنوان «اصلاح طلبی ارتجاعی»، که امروز بعنوان بهترین مقاله ی 40 سال گذشته درباره ی واقعیت اصلاح طلبان تلقی می شود، نه تنها مقاله ام که اول در آن سایت چاپ کرده بودند، روز بعد سانسور و حذف شد، بلکه در سایت کودتا شد و دستم برای همیشه از آن سایت قطع شد، و به همین دلیل بعداً سایت حزب آینده نگر را بسط دادم و کلاً ایرانسکوپ به شکل کنونی آن در آمد و می شود گفت عدو شود سبب خیر، و با دوستانی آنچنین به دشمن نیازی نیست. یکبار هم 14 سال پیش در سایت اخبار روز که دو سال در آنجا مقالاتم چاپ می شد مقاله ای در آغازِ به قدرت رسیدن آقای محمود احمدی نژاد برای آنها فرستام که تحت عنوان «عدالت خیالی *اما* استبداد واقعی-از خمینی و رجائی تا احمدی نژاد» اول منتشر شد، اما یک روز بعد سانسور و به همراه همه ی مقالاتِ آن دو سال حذف کردند و آقای فؤاد تابان سردبیر آن سایت به اعتراضم پاسخی نوشت که می توانید بخوانید و دیگر برای همیشه از آن سایت فراحزبی چریکهای اکثریت سانسور شدم. لازم به یادآوری است در آنزمان بسیاری از چپی ها و از جمله چریکهای اکثریت مدتی هوادار طرح «عدالت» آقای احمدی نژاد شده بودند، همانطور که همان رهبران چریکهای اکثریت در آغاز دهه شصت طرفدار سپاه پاسداران شدند و در به خون کشیدن سربداران آمل با سپاه همکاری کردند. به هر حال داستان احمدی نژاد و طرح های «عدالت» او جریانی موقتی و کم دامنه بود، اما نفوذ اصلاح طلبان در اپوزیسیون ایران شوخی نیست. نایاک را همین چپی هایی که طرفدار خاتمی و رفسنجانی بودند بوجود آوردند و نه آنطور که برخی ادعا می کنند محمد جواد ظریف آنرا نساخت و این موضوع سال گذشته در مقاله ای تحت عنوان «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، توضیح داده شد و امروز نیز شاهد جریانی مشابه هستیم که چند ساعت پیش در نوشتار «فجایع دهه ی شصت نتیجه ی حمایت چپ از رهبری دانشجویان خط امام بود»، به آن پرداختم و البته از سایت فراحزبی مورد نظر نام نبردم چون سالها بود در برابر اصلاح طلبان مقاومت کرده بودند و عجیب است. در پایان بگویم که یک ویدیو کلیپ آقای پرویز صیاد در این روزهای انقلاب قرن بیست و یکمی ایران هزار برابر مقالات تکراری و برنامه های تلویزیونی تکراری تر و بی محتوای بسیاری از این چپی های اصلاح طلب و به خیال خودشان "آینده نگر" است که دیگر سالهاست مورد اعتنای فعالان واقعی در خیابان قرار ندارد، و برای همدیگر چاپ می کنند و حتی خودشان هم نمی خوانند و تماشا نمی کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول آذر ماه 1398
November 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH