Sam Ghandchiسام قندچي  درباره سایت آینده دات کام
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2645-ayandeh-dot-com.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2lhIVXf

 

درباره سایت آینده دات کام

 

برخی دوستان از صاحب این قلم سؤال می کنند که آیا سایت «آینده دات کام» را آینده نگر تلقی می کنم (1)؟ دوازده سال پیش سؤال مشابهی در تالارهای بحث در مورد اختلاف نظرم با سایت آینده دات کام مطرح شد و پاسخی نوشتم، چرا که خود، یکی از دو مؤسس آن سایت بوده ام، و آن سایت نیز جوابی دو هفته بعد از آن تاریخ، علیه اینجانب منتشر کرد، و خود نیز بعد از حملات شخصی توسط یک عده "ناشناس" در همان تالارهای بحث، یکسال بعد به آن حملات، پاسخ دادم، و خوانندگان می توانند خود جزئیات را با دقت بخوانند، و واقعاً حرف تازه ای نیست که بخواهم اضافه کنم چرا که با گردانندگان و فعالان آن سایت حتی پیش از آن تاریخ نیز، سالها بود که تماسی نداشته و ندارم (2). اما درباره آینده نگری در جنبش سیاسی ایران. واقعیت این است که بخش بزرگی از اپوزیسیون سیاسی ایران در 40 سال گذشته اساساً به دنبال جریان اصلاح طلبی بوده و امروز هم دیگر اصلاح طلبی در داخل کشور از رونق افتاده و همانگونه نظرات با عنوان تازه ی «تحول خواهی»، تبلیغ می شوند که سال گذشته درباره آن بحث شد (3). در خارج کشور نیز از اول اصل نیروی اصلاح طلبان در میان ایرانیان مقیم خارج، نه جریانات مذهبی، بلکه اساساً جریانات چپ و بخشهایی از ملیون بودند که همه ی این 40 سال دنبال اصلاح طلبان داخل بوده اند، و دو سال پیش برای مدت کوتاهی در دوران خیزش دی ماه 96، این جریانات سیاسی در مواضع خود کمی بازبینی کردند، اما با آغاز خطر جنگ دوباره به نظر میرسد به مواضع گذشته ی خود باز می گردند، که در برخورد آنها در یک ماه اخیر به موضوع اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست تروریستی آمریکا، شاهد بوده ایم و احتمالاً اگر جنبش فروکش کند به همان مواضع پیشین خود بازمی گردند (4). در نتیجه صرفنظر از آنکه جریانی خود را در خارج، چپ، ملی، یا آینده نگر بخواند، بسیاری از اوقات همان دیدگاه های اصلاح طلبان اسلامی داخل را بیان می کنند و همانطور که ذکر شد امروز خود را «تحول خواه» می خوانند. همچنین دیدگاه همه ی جریانات چپ درباره ایران، چه در داخل و چه در خارج، صرفنظر از اختلافات شخصی و گروهی، اساساً طرحی نظیر برنامه ی «راه رشد غیرسرمایه داری شوروی» برای کشورهای جهان سوم است که همچنان روسیه دنبال می کند (5). آیا از دیدگاه این قلم چنین نگرشها، آینده نگری است؟ خیر و در واقع در همه ی 40 سال گذشته اینگونه دیدگاه ها، اساساً به کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران کمک کرده و نه آنکه چالشی برای اسلامگرایان باشند (6). با اینحال لازم به یادآوری است که بسیاری از آینده نگرهای داخل کشور طی این سالها با اصلاح طلبان کار کردند تا بتوانند شغلی داشته باشند و کارتخصصی خود را نظیر پژوهشهای اقتصادی انجام دهند، وگرنه اساساً اهداف سیاسی اصلاح طلبان را دنبال نمی کردند، و مطمئناً با اصلاح طلبان در جنایات دهه شصت همکاری نداشتند (7). در نتیجه به رغم سمتگیری با اصلاح طلبان، کار واقعی آنها آینده نگری در عرصه های پروفشنال و تخصصی بوده است.  با اینحال آندسته که پسامدرنیست خوانده می شوند در واقع مدیران رژیم اسلامی در همه ی این سالها بوده اند. امروز که حتی احزاب آینده نگری نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان شکل گرفته اند، دیگر راه فعالیت سیاسی برای آینده نگرها روشن است و شکی نیست که هرفرد در این رابطه، تصمیم خود را خواهد گرفت (8).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

http://iranscope.ghandchi.com
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1398
May 14, 2019

 

پانویس:

 

1. سایت آینده دات کام

https://www.ayandeh.com

 

2. بحثهای بیش از 10 سال پیش با سایت «آینده دات کام»

http://www.ghandchi.com/492-AyandehnegarSite.htm
http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=3898
http://www.ghandchi.com/566-ayandehdotcom.htm

 

3. حوزه علمیه بی بی سی: انقلاب اسلامی، اصلاح طلبی اسلامی، اصولگرایی، اعتدالگرایی و حالا تحول خواهی اسلامی
http://www.ghandchi.com/2201-tahavol-khahi.htm

 

4. درباره بحثهای مرتبط با اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست تروریستی آمریکا

http://bit.ly/2G4iier

 

5. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

6. درباره کوکلاکس کلان های اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

7. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

8. آینده نگری کاری است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان می کند، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1647-ayandehnegari-hezb.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH