Sam Ghandchiسام قندچي فجایع دهه ی شصت نتیجه ی حمایت چپ از رهبری دانشجویان خط امام بود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2939-aghaaze-daheye60.htm

مطالب مرتبط:   http://bit.ly/2qAGwt2

 

aaghaaze-daheye60

 

اکثریت چپ ایران و مجاهدین در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران دنبال دانشجویان خط امام راه افتادند و جلوی خیابان سفارت، راهپمایی در حمایت از این عملِ وحشیانه ی رژیم اسلامی، برگزار می کردند. همچنین هنگامیکه سپاه پاسداران با شعارهای «مرگ بر عمری های مادر فلان» بر لبانشان، به کردستان حمله کردند و کردها مجبور به دفاع مسلحانه شدند برخی چپی ها، کردها را به تجزیه طلبی و جنگ مسلحانه محکوم کردند، البته باید منصف بود؛ اکثریت چپ در ارتباط با حمله به کردستان در اوائل انقلاب چنین موضعی نگرفتند و از مردم و سازمانهای سیاسی و مدنی کرد حمایت کردند، چرا که خودِ اپوزیسیونِ کرد نیز چپی بودند و وضعیت نظیر ماجرای دانشجویان خط امام نبود، که در آن ماجرا قربانیانِ حمله ی وحشیانه ی رژیم اسلامی، آمریکایی ها بودند. همچنین لازم به یادآوری است که بخش کوچکی از چپی ها همانزمان، گروگانگیری را در سفارت آمریکا، کاملاً و به شدت محکوم کردند. به هر حال بعضی از دسته ی اول، یعنی چپی هایی که از گروگانگیری حمایت کرده بودند، یکی دو سال بعد از ماجرای دانشجویان خط امام، بیدار شدند که چه اشتباهی کرده اند و این بار با راه انداختن حرکت سربداران در آمل دست به خودکشی جمعی زدند، وقتی همقطاران دانشجویان خط امام یعنی همان سپاه پاسداران، سربداران را به گلوله بستند هنگامیکه سربداران وارد نبردی بسیار نابرابر شده بودند و شانسی برای پیروزی نداشتند، بویژه آنکه شماری از چپی ها یعنی بخشی از رهبری چریکهای اکثریت که همچنان خط امامی بودند و علناً در مطبوعات خود خواستار سلاح سنگین برای سپاه پاسداران شده بودند، در خفا با سپاه همکاری مستقیم در آن قتل عام سربداران آمل کردند. این دو اشتباه، اولی در دوران دانشجویان خط امام، و دومی در دوران سربداران، آغاز شکستهای چپ در دهه ی شصت شد وقتی چپ دنبال رهبرانی نظیر دانشجویان خط امام راه افتاد که مشابه داستان حمایت از اکبر گنجی ها در سالهای اخیر در خارج کشور است، که در واقع سالهاست چپ ایران را در خارج کشور هدایت می کند و برخی از دوستان، حتی اکبر گنجی را بعنوان مؤسس، برای تأسیس حزب جمهوریخواهان آینده نگرِ مورد نظر خودشان، در یک آگهی در سایت ایران امروز هنگام ورود آقای اکبر گنجی به آمریکا، ایشان را کاندید کرده بودند، با اینحال، باید منصفانه به موضوع نگریست و نه آن دسته از آینده نگرهای خارج کشور، بلکه برخی بهترین دوستان چپ و چپ سابق بودند که اکبر گنجی را در خارج کشور به جایگاه کنونی رساندند وگرنه اکبر گنجی هیچگاه نه تنها در خارج فعالیت سیاسی نکرده بود و اصلاً نبود، بلکه در داخل ایران هم در زمان انقلاب 57 اهمیتی نداشت و بعد از انقلاب نیز از عوامل رژیم اسلامی بود و حتی بعد هم که به آمریکا آمد همیشه در مورد نقش خودش در مقاماتی که در رژیم داشته گنگ حرف زده و به سؤالات مردم در این مورد در گردهمایی های شهرهای مختلف از جمله در شهر واشنگتن، پاسخ سؤال را با سؤال می داد، به هرحال این داستان نظیر ماجرای هیولای فرانکشتاین است که دیگر خود این دوستان چپ هم نمی توانند جلوی نتیجه ی این اشتباه را بگیرند، همانطور که سیامک زعیم نتوانست جلوی نتیجه ی اشتباهی را که در دوران دانشجویان خط امام کرد، سد کند و به رغم از دست دادن جان خود برای تلاش در این راه، که امید داشت فتح تهران ستارخان را رقم زند، شکست خورد و جامعه ی ایران نیز بعد از اعدام های متهمان در ماجرای سربداران، با قتل عام زندانیان مجاهد و چپ در دهه ی شصت روبرو شد که منشاء آن همان حمایت اکثریت چپ و مجاهدین از رهبران جریان دانشجویان خط امام یکی دو سال پیش از آغاز دهه ی شصت بود. همین اشتباهات در رهبری سیاسی اپوزیسیون و خفه کردن صدای آنها که در مورد این اشتباهات حرف می زدند باعث شده که ما هنوز 40 سال است به رغم همه ی از جان گذشتگی ها گرفتار این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی هستیم، وقتی می بینیم رژیم اسلامی در خارج کشور هم در خنثی کردن تلاشهای اپوزیسیون یک لحظه از پای ننشسته است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

اول آذر ماه 1398
November 22, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH