Sam Ghandchiسام قندچي  بحثی در حاشیه ی یادداشت دوست عزیز آقای بهروز سورن درباره چپ ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2712-behrouz-souren.htm

مطالب مرتبط:  1     2     3

 

behrouz-souren

 

امروز در وبسایت گزارشگران یادداشتی را از دوست عزیز آقای بهروز سورن خواندم، که تحت عنوان «همگامی طیف گسترده منفردین سیاسی چپ ضرورتی عاجل»، منتشر شده است. در گذشته در مورد اختلافات و توافقات آینده نگرها و چپ نوشته ام و نیازی به تکرار نیست، و  همیشه از تلاشهای آقای بهروز سورن در همه ی این سالها تقدیر کرده ام و اینکه این دوست عزیز بدون شک به دموکراسی باور دارد. اما وقتی بحث در مورد کل چپ ایران مطرح می شود، ما فقط با مسأله ی چپهایی روبرو نیستیم که در 35 سال گذشته با اصلاح طلبان و رژیم اسلامی همگام بوده اند، و بسیاری از آنها نظیر برخی از رهبران پیشین چریکهای اکثریت علناً با اندیشه ی دموکراسی مخالف و آشکارا آنرا در مقابل سوسیالیسمِ مورد نظر خود در ارتباط با نشریات فراحزبی شان، اعلام کرده اند. متأسفانه حتی بخش اصلی آنهایی که در چپ ایران با این سیاهی لشکر اصلاح طلبان مخالفند، هنوز از آنچه در مارکسیسم به استبداد رژیمهای کمونیستی از شوروی و بلوک شرق تا چین،کره شمالی، کامبوج، ویتنام و کوبا انجامید، فاصله نگرفته اند و این اصلِ نگرانی درباره آینده ی چپ است که نه فقط برای ایران و ایرانیان آینده نگر، بلکه در همه جای دنیا همچنان مایه ی نگرانی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی و یکم خرداد ماه 1398
June 20, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH