Sam Ghandchiسام قندچي همکاری تشکیلات چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در سرکوب جنبش آزادیخواهی ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2594-aksariat-sepah-pasdaran.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2Pi6Q3i      http://bit.ly/2G4iier   http://bit.ly/2DjW8nV

 

aksariat-amol-jangal

 

درباره چریکهای اکثریت و عملکرد نشریات فراحزبی شان از جمله سایت «اخبار روز»، در گذشته زیاد بحث شده و نیازی به تکرار نیست (1). همچنین در مورد حقایق همکاری رهبران چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در اوائل دهه 60 که خواستِ دادنِ سلاح سنگین به سپاه پاسداران را مطرح می کردند، و بعد هم همکاری تشکیلات چریکهای اکثریت را با سپاه پاسداران در سرکوب گروه سربداران در آمل در آغاز دهه 1360، همه می دانند و هیچگاه آن رهبران چریکهای اکثریت که مسؤل در این تصمیم گیری ها بوده اند، مسؤلیت نپذیرفته و توضیح نداده اند (2) و اینها مسائل شخصی افراد نیست، یعنی این رویدادها در عرصه عمومی بوده و نه در عرصه خصوصی، و در نتیجه وقتی تشکیلاتی امروز از همان رهبران سابق چریکهای اکثریت اما با نامهای دیگر حزبی و فراحزبی تشکیل می شود، و همچنان آن افراد در مقام های مسؤل قرار دارند، ضروری است در مورد اقداماتی که 38 سال پیش در «عرصه عمومی» انجام داده اند، توضیح دهند. امروز که دوباره سپاه پاسداران پس از آنکه آمریکا این تشکیلاتِ رژیم اسلامی حاکم بر ایران را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده، و بحث سپاه پاسداران و حامیان آن در کانون توجه همگان قرار گرفته، بهتر است به بحثهای جاری رهبران سابق چریکهای فدایی خلق اکثریت که امروز در تشکیلاتهایی با نامهای دیگر هستند، توجه کنیم، که یادآور دوران همکاری چریکهای اکثریت با سپاه پاسداران در کشتار سربداران در آمل در آغاز دهه 1360 است که سربداران را عامل چین تصور می کردند و خودشان هم امروز می دانند دروغ محض بود، اما رهبران چریکهای اکثریت همان زمان صددرصد با شوروی کار می کردند؛ امروز هم چریکهای اکثریت مخالفان سپاه پاسداران را عامل آمریکا به حساب می آورند و درباره اینگونه نظرات کشکی چریکهای اکثریت و هم نظران آنها روز گذشته بحث شد (3). با اینهمه باید آگاه بود و همانطور که دو روز پیش در نوشتاری تحت عنوان "سپاه پاسداران، خانم مسیح علینژاد و اینکه مواظب باشیم ویدیوهای قلابی ما را به جان هم نیاندازند،" تأکید شد، نباید اجازه داد سپاه پاسداران و همکاران اکثریتی آنها، از این بحثها، سوء استفاده کنند (4).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم فروردین ماه 1398
April 16, 2019

 

پانویس:


1. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

2. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

3. بحثهای کشکی درباره موضوع سپاه پاسداران و آمریکا
http://www.ghandchi.com/2592-jang-sepah.htm

 

4. سپاه پاسداران، خانم مسیح علینژاد و اینکه مواظب باشیم ویدیوهای قلابی ما را به جان هم نیاندازند
http://www.ghandchi.com/2588-irgc-fakenews.htm

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH