Sam Ghandchiسام قندچي بخش پنجم بحث شنیدنی آقای امینی درباره گفتمان ملی در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2629-mohammad-amini.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2PoCQ5S http://bit.ly/2IAjdo9

 

m-amini-iran-fathali-shah-qajar

 

روز گذشته آقای محمد امینی بخش پنجم گفتارهای شنیدنی خود را درباره گفتمان ملی در ایران در برنامه برگی از تاریخ روز سیزدهم اردیبهشت ماه 1398، ارائه کردند (1). در ارتباط با گفتمان ملی در ایران، ساعتی پیش خاطر نشان شد که خطر تجزیه ایران از سوی جریاناتی نظیر آنارشیستها در سراسر ایران که به حزب تروریستی پژاک بسیار نزدیک شده اند و اوجالان قهرمانشان شده، بسیار زیاد است و نادانی برخی شخصیتهای سیاسی در طرح هایی که در زمان خیزش داعش مطرح کردند، افزون بر علت شد. اپوزیسیون ایران در سالهای اخیر خطر تجزیه طلبی را از سوی احزاب با تجربه ای نظیر شاخه های مختلف کومله و دموکرات در کردستان مورد توجه قرار داده، در حالیکه آن گروهها به سازمانهای با تجربه تر سیاسی در سراسر ایران نزدیک هستند، و اساساً با تمامیت ارضی ایران مسأله ای ندارند و نظیر پژاک در پی پاشاندن ایران و سوء استفاده از آنارشیستهای ایران با حیله های قهرمان سازی نیستند (2). اما در برنامه ی تلویزیونی دیروز، آقای امینی همچنین موضوع تطور جامعه ی روحانیت را در دوران مورد بحث، مطرح کردند، و همانطور که این قلم دو سال پیش نوشتم، امیدوارم کتاب آقای محمد امینی درباره تطور جامعه ی روحانیت در ایران، بعد از 38 سال که از تألیف آن می گذرد، منتشر شود که اثری بسیار محققانه، جامع و خواندنی است (3). از سوی دیگر دو هفته پیش به نظرات آقای محمد امینی درباره تطور اندیشه ی جمهوریخواهی غربی در ایران، و نه به اصطلاح "جمهوری" های کمونیستی، بویژه پس از دوران محمد شاه قاجار، اشاره شد (4). سؤالی که برای اینجانب با شنیدن برنامه ی امروز در مورد تطور اندیشه های مدرن در میان دیوانسالاران ایران در دوران فتحعلیشاه قاجار پیش آمد این است که آن دوران همزمان با ناپلئون در فرانسه بوده، و پس از آن نیز، اندیشه های جمهوریخواهی غربی از همان دوران محمد شاه پسر عباس میرزا و جانشین فتحعلیشاه در میان نخبگان و دیوانسالاران ایرانی مطرح بوده، پس چرا صد سال بعد، در جنبش مشروطه، اپوزیسیون به دنبال پادشاهی مشروطه رفته، و حتی جمهوریت غربی را با مردم در میان نگذاشته، و آیا این امر به دلیل نفوذ بریتانیا در دیوانسالاری ایران نبوده است؟ می دانیم در انقلاب آمریکا، بریتانیا تا سالها سعی کرد نوعی طرح شبیه آنچه را بعدها در کانادا و استرالیا پیاده کرد، به اجرا گذارد، و حتی کاخ سفید را در دوران مدیسون، یعنی چندین سال بعد از پیروزی جمهوری در آمریکا، بریتانیا آتش زد، ولی عمق درک بنیانگذاران آمریکا از جمهوریت، از جفرسون تا مدیسون که دومی در زمان آتش زدن کاخ سفید توسط بریتانیا، خود رییس جمهور بود، اجازه نداد که آمریکا از برقراری و حفظ جمهوری، صرفنظر کند، و تا به امروز هر سال در چهارم ماه ژوئیه در آمریکا، استقلال از بریتانیا و تأسیس جمهوری را که 243 سال پیش صورت گرفت، جشن می گیرند (5). آیا رهبران مشروطه در ایران اشتباه نکردند که از اول برای تأسیس جمهوری در ایران سستی از خود نشان دادند و آیا نفوذ بریتانیا عامل این امر نبوده است، و آیا به همراه آن، حمایت بخشی از روحانیت که در رهبری مشروطه خواهان بسیار صاحب نفوذ بودند، باعث ادامه ی نفوذ بریتانیا در ایران و برقرار ماندن سلطنت، و عدم طرح جمهوری در زمان جنبش مشروطه نبود؟ در آنزمان که هنوز کمونیسم مطرح نبود که بگوییم اینهمه بخاطر ترس از کمونیسم بوده است. اگر فرصت کردید نگاهی بیاندازید به نوشته ی کوتاهی تحت عنوان "این دفعه ما جلو هستیم؛ به برکت رژیم کوکلاکس کلان اسلامی" و امیدوار باشیم این بار دوباره اپوزیسیون همان اشتباه دوران مشروطه را نکند (6). در پایان لازم به یادآوری است که هفته ی گذشته، نشست بسیار خوبی در لوس آنجلس با شرکت آقایان محمد امینی، حمید کوثری، فؤاد پاشایی و دکتر اسماعیل نوری علا برگزار شد، و به امید ادامه ی این تبادل نظرها، به همراه دوستان دیگر فعال و با تجربه در اپوزیسیون ایران (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اردیبهشت ماه 1398
May 4, 2019

 

پانویس:

 

1. سپاسگزاری از محمد امینی برای ویراستاری کتاب کردستان در سال 1360 و سخنان چشمگیر امروز آقای امینی درباره گفتمان ملی در ایران
http://www.ghandchi.com/2614-kordestan-m-amini.htm

 

2. تبریک به گلرخ ایرایی، آرزوی بهبود آرش صادقی و یادداشتی کوتاه درباره نسرین ستوده
http://www.ghandchi.com/2628-golrokh-iraee.htm

یادآوری تجربه ای از دوران جنگ داعش در عراق و سوریه
http://www.ghandchi.com/2515-daesh.htm

 

3. درباره آنچه محمد امینی از جایگاه روحانیت شیعه در قدرت سیاسی می گوید
http://www.ghandchi.com/1635-m-amini-rouhaniat.htm

 

4. نگاهی به دیدگاه های آقای محمد امینی درباره پیشینه ی اتنیکی و تاریخ «جمهوری» و «جمهوریت» در ایران
http://www.ghandchi.com/2604-mohammad-amini.htm

 

5. تفاوت اساسی جمهوری و سلطنت: مدیسون، مقاله های فدرالیست و ایران
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran.htm 
Main Difference of Monarchy and Republic: Madison, Federalist Papers and Iran
http://www.ghandchi.com/1003-madison-federalist-papers-iran-english.htm

 

6. این دفعه ما جلو هستیم؛ به برکت رژیم کوکلاکس کلان اسلامی
http://www.ghandchi.com/2285-iin-dafe-maa-jelo-hastim.htm

 

7. در حاشیه ی نشست لوس آنجلس: مشکل ما جبهه سکولار دموکراسی یا جبهه جمهوریخواهی یا جبهه دموکراسی خواهی نیست
http://www.ghandchi.com/2620-los-angeles.htm
http://isdmovement.com/2019/0519/050219/050319-Sam-Ghandchi-On--LA-Conference.htm

درخواستی از فعالان سیاسی قدیمی خارج کشور- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2617-kharej-e-keshvar.htm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH