Sam Ghandchiسام قندچي  حمایت از نسرین ستوده و حشمت طبرزدی در زندان و بیرون از زندان، و مقایسه با مسیح علینژاد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2546-nasrin-sotoudeh.htm

 

nasrin-sotoudeh-prison

 

 

پنج سال پیش خانم نسرین ستوده که تازه از زندان آزاد شده بودند، به دلیل از دست دادن پروانه وکالت و در نتیجه بیکار شدن، حرکتی را تحت عنوان «حق کار حق دگراندیشان» آغاز و تحصنی را در مقابل کانون وکلا برگزار کردند، و در آن زمان این قلم اظهار تعجب کردم که چرا چندان حمایتی از ایشان در خیابان نشد (1). برخی دوستان پاسخ دادند که خانم ستوده کبوترِ پرقیچی هستند و عدم حضور مردم در کنار عده ای معدود از وکلای متحصن، دلیلی بر عدم حمایت مردم نیست که درست می گفتند. چند روز پیش آقای مهندس حشمت طبرزدی (2) که اکنون در زندان نیستند، برای اعتراض به گرانی دعوتی به عمل آوردند که نتیجه مشابه همان تجربه بود (3). حدود 9 سال پیش یعنی یکسال پس از آغاز جنبش سبز، هنگامیکه آقای حشمت طبرزدی در زندان بودند، و خانم نسرین ستوده وکالت مهندس طبرزدی را بر عهده داشتند، در گفتگویی تلویزیونی، در دفاع از مهندس طبرزدی سخنانی گفتند که شنیدنی است و وصف زندگی همه این دوستان در همه این سالها بوده است (4). اکنون دوباره خانم نسرین ستوده در زندان هستند و در بیدادگاه های رژیم با مجازاتهای سنگین روبرو هستند و البته بازی های برخی از اصلاح طلبان را نیز در این رابطه، نمی توان نادیده گرفت (5)، با اینحال روشن بگویم که اشتباهات این دوستان را دلیل فقدانِ حمایت مؤثرِ مردم نمی دانم، و در واقع شاید این دوستان کمتر از هر فعال دیگری نسبت به حجمِ کاری که انجام می دهند، اشتباه کرده باشند و به قول معروف دیکته ی ننوشته، غلط ندارد. اما دلیل عدم حمایت مؤثر مردم را بی اعتمادی به این دوستان نیز نمی دانم و تا آنجا که می دانم در داخل ایران اعتماد به آقای حشمت طبرزدی و خانم نسرین ستوده بسیار بالا است گرچه برخی، اطرافیان آنها را شارلاتان می خوانند، که لزوماً حرف درستی نیست و ما از همه ی قضایا خبرنداریم و کلاً در کشوری استبدادی نظیر ایرانِ کنونی، نمی شود انتظار داشت که بدانیم.

 

به اصل بحث برگردیم، اگر در مقایسه با خانم نسرین ستوده و آقای مهندس طبرزدی، نگاهی به موفقیت چهارشنبه های سفید خانم مسیح علینژاد کنیم، شاید پاسخ معما را پیدا کنیم (6).  شکی نیست که خانم مسیح علینژاد یا آقای حشمت طبرزدی یا خانم نسرین ستوده، همه زحمت می کشند اما خانم مسیح علینژاد برنامه معینی را برای هواداران خود اعلام کرده اند که لزوماً وابستگی مستقیمی به خود ایشان ندارد و هرکسی مستقلاً می تواند اجرا کند؛ درست است که خود خانم علینژاد از هواداران خود حمایتِ مستمر می کنند که شایسته تقدیر است، ولی منظورم وظیفه شناسی ایشان نیست که در برابر هواداران خود احساس مسؤلیت می کنند. منظور کل طرح است. اجازه دهید مثالی از دوران شاه بزنم. مسعود احمدزاده و امیرپرویز پویان مشی چریکی را مطرح کردند یعنی هر فعالی می توانست برود و کار چریکی علیه رژیم انجام دهد و هیچ ضرورتی نداشت که با مسعود احمد زاده و امیر پرویز پویان تماسی داشته باشد، و حتی بعد از مرگ آنها نیز این طرح قابل اجرا بود و بارها به اجرا در آمد. لازم به تذکر است که این قلم از روز اول با مشی چریکی مخالف بودم و همچنان با آن مخالفم و معتقدم اپوزیسیون ایران باید تکلیف خود را برای همیشه با مشی چریکی کاملاً روشن کند (7) و طرح این مثال فقط برای روشن کردن بحثی است که در اینجا مورد نظر است.

 

مثال بالا را فقط به این دلیل آوردم که نشان دهم طرحی موثر معمولاً طرحی است که اجرای آن، به طراحانش اتکاء ندارد. به تصور این قلم دلیل موفقیت چهارشنبه های سفید (8)، به اقامت خانم مسیح علینژاد در خارج کشور نیز ربطی ندارد و این امر دلیل موفقیت ایشان نیست، بلکه طرح ایشان کارایی داشته و لرزه بر پیکر کوکلاکس کلان های اسلامی (9) در ایران انداخته چرا که درک تازه ای را از تحمیل حجاب برای همه مردم ایران که 40 سال است کوکلاکس کلان های اسلامی با تأکید بر قبولِ بازگرداندن حجاب، خواسته اند کل جامعه ایران را 1400 سال به عقب ببرند، پیش روی چه زن و چه مرد ایرانی قرار داده و راهی نشان داده که می توانند کاری کنند  (10) یعنی تازه مردم فهمیده اند که در این 40 سال چه کلاهی سرشان رفته است. شاید ضرر نداشته باشد در این مورد کمی فکر کنیم. واقعیت این است که عدم کارائی مؤثر استراتژی 40 سال گذشته ی جنبش مدنی ایران (11)، حتی قبل از خیزش 96 (12) آشکار بود، وقتی "نقض حقوقِ بشرِ با برنامه، به لِورِجِ رژیم تبدیل شده است" (13). با آرزوی موفقیت های بیشتر برای همه ی فعالان سیاسی و مدنی ایران و آزادی هرچه زودتر خانم نسرین ستوده (14).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم اسفند ماه 1397
March 18, 2019

 

پانویس:

 

1. از واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده در مقابل کانون وکلا تعجب می کنم
http://www.ghandchi.com/832-nasrin-sotoudeh-tahason.htm

 

2. درباره مهندس طبرزدی

https://goo.gl/wvwswX

 

3. درباره فراخوان مهندس طبرزدی برای تظاهرات آدینه 10 اسفندماه در میادین شهرها در اعتراض به گرانی
http://www.ghandchi.com/2502-tabarzadi-adineh.htm  

 

4. گفتگوی تلویزیونی نسرين ستوده در مورد وضعيت حشمت طبرزدی در زندان یکسال بعد از جنبش سبز
https://www.youtube.com/watch?v=ulWobf8nqBA

 

5. بازهم درباره خانم نسرین ستوده و خدعه گری برخی از اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/2539-nasrin-sotoudeh.htm

 

6. درباره خانم مسیح علینژاد

https://goo.gl/su5iCf

 

7. تکلیف جنبش سیاسی ایران با تروریسم
http://www.ghandchi.com/470-Terrorism.htm

 

8. درباره موفقیت چهارشنبه های سفید مسیح علینژاد
https://goo.gl/js2Lbc 

 

9. کوکلاکس کلان اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

10. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلانهای اسلامی و سياست جداسازی؛ دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

 

11. استراتژی کنونی جنبش مدنی برای پیروزی بر رژیم کوکلاکس کلان اسلامی به نتیجه نمیرسدسام قندچی
http://www.ghandchi.com/2284-jonbeshe-madani.htm

 

12. خیزش 96 

https://goo.gl/QmJPYV

 

13. نقض حقوقِ بشرِ با برنامه، به لِورِجِ رژیم تبدیل شده است
http://www.ghandchi.com/1080-naghze-baa-barnaameh-hr-as-leverage.htm

 

14. درباره خانم نسرین ستوده

https://goo.gl/Ym56KX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH