Sam Ghandchiسام قندچي استراتژی کنونی جنبش مدنی برای پیروزی بر رژیم کوکلاکس کلان اسلامی به نتیجه نمیرسد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2284-jonbeshe-madani.htm

 

islamickkk-stasi  

 

درباره اینکه رژیم کوکلاکس کلان اسلامی در پی انقلاب 1357 در ایران به قدرت رسید، مفصل بحث شده (1)، و همچنین در این مورد که در پی خیزش 96، جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است (2). و مشخصاً موضوع تغییر رژیم در این رابطه کلیدی است، و کمتر کسی از فریبکاری های اصلاح طلبان در این ارتباط، خبر ندارد (3)، آنچه بیراهه های کل جریان اصلاح طلبی را برای یاری رساندن به دوام رژیم کوکلاکس کلان اسلامی در همه این سالها، شکل داده است (4). اکنون با موج تازه ی جنبش مدنی، تدوین استراتژی آینده برای جنبشی که 40 سال است در برابر این رژیم قدعلم کرده، جدا از دیدگاهی روشن از ماهیت رژیم کوکلاکس کلان اسلامی حاکم بر ایران نیست، وگرنه ممکن است 40 سال دیگر نیز بگذرد و ما همچنان مشغول کار دفاعی برای آزادی زندانیان سیاسی باشیم، البته برای آنهایی که هنوز نظیر زنده یادان رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، اعدام نشده باشند (5).

 

صرفنظر از اهمیت فعالیتهای حقوق بشری که جنبش مدنی ایران همچنان انجام می دهد، آنچه در اواسط قرن بیستم بالاخره رژیم های توتالیتر فاشیستی را به زیر کشید شکل گیری جبهه متفقین در جهان بود، و نیم قرن بعد نیز در پایان قرن بیستم، آنچه رژیمهای توتالیتر را در بلوک شرق و شوروی از قدرت ساقط کرد، انقلابهای رنگی بود، که در آن جنبش مدنی نقش درجه اول را ایفا کرد. آیا منظور این است که راه نجات ایران چیزی شبیه اقدام متفقین یا انقلابهای رنگی است؟ خیر، منظور این نیست، هرچند دستکم دو رژیم کوکلاکس کلان اسلامی در خاورمیانه، یعنی رژیم طالبان و القاعده در افغانستان و داعش در سوریه و موصل، از طریق نظامی، توسط اتحاد بین المللی به رهبری آمریکا از قدرت ساقط شدند. روشهای تاکنونی جنبش مدنی در ایران، 40 سال است به نتیجه نرسیده، همانطور که ادامه روشهای مشابه در شوروی و بلوک شرق از 1950 تا اواخر سالهای 1980 برای آن رژیمها وقت خرید، و بالاخره انقلابهای رنگی راهگشای تغییر در آن کشورها شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مهرماه 1397
Oct 5, 2018

 

پانویس:

 

1. #کوکلاکس_کلان_اسلامی: اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران
http://www.ghandchi.com/2039-iri-kukluxklan.htm
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm
https://goo.gl/dLjgev

2. جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است
http://www.ghandchi.com/2229-jonbeshe-madani.htm
بازهم درباره کوکلاکس کلان اسلامی و اشتباه جنبش مدنی ایران
http://www.ghandchi.com/2229-jonbeshe-madani.htm
نکته ای که شاید بتواند به فعالین زنان کمکی باشد
http://www.ghandchi.com/2223-zanaan.htm

3. فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm
https://goo.gl/8o9TNe

 

4. مقالاتی درباره اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

5. از رفسنجانی و ترورهای خارج تا روحانی و قتل رامین، زانیار و لقمان
http://www.ghandchi.com/2240-rafsanjani-rouhani.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH