Sam Ghandchiسام قندچي درباره ماجرای شاپرک شجری زاده، نسرین ستوده، رضا خندان و مسیح علی نژاد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2155-shaparak-shajarizadeh.htm

پی نوشت دهم اردیبهشت ماه 1398: یک رشته توییت که تا حال شامل 15 توییت است از خانم شاپرک شجری زاده در مورد وقایع پیش و بعد از بازداشت در کاشان: https://twitter.com/iranscope/status/1123216968344047617

مطالب مرتبط: 1    2

 

shaparak-shajarizadeh

 

دو ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان "شاپرک شجری زاده قربانی تازه قوانین *جیم کرو* که زنان ایران را هدف گرفته است" (1)، درباره اینکه چگونه کوکلاکس کلان اسلامی (2) این خانم جوان را در ایران هدف گرفته بود و خانم نسرین ستوده از ایشان دفاع کرده بود، بحث شد. در چند روز اخیر خبرهای محکومیت خانم شجری زاده به 20 سال زندان در ایران منتشر شد و همزمان در فضای مجازی ویدیوهایی از ایشان با گریه در مورد ظلمی که به ایشان رفته منتشر شد، اما بعداً معلوم شد که خانم شجری زاده یک ماه است در خارج بوده و خانم مسیح علی نژاد، آقای رضا خندان و خانم نسرین ستوده که در زندان است، مطلع بوده اند، اما این رفتار با افکار عمومی ادامه پیدا کرده است. شخصاً هیچیک از این دوستان را شخصاً نمی شناسم و در تماس هم نبوده و نیستم، اما ابداً فکر نمی کنم که خانم مسیح علی نژاد (3)، خانم نسرین ستوده (4) یا آقای رضا خندان مأمور رژیم اسلامی هستند. از دیدگاه این قلم این فعالان حقوق زنان اشتباه کرده اند و عوامل رژیم هم از اشتباه آنها دارند برای بی اعتبار کردن این دوستان و بقیه اپوزیسیون سود می برند. در مورد بسیاری از افراد فعال در جنبش، برخی فکر می کنند که همه باید مثل دکتر مصدق یا شاهزاده رضا پهلوی باشند که هیچ نیاز مالی نداشتند و می توانستند سال بعد از سال فعالیت کنند. واقعیت این است که این فعالان با هزاران مشکل زندگی روزمره روبرو هستند و تصاویر ساده قهرمانی که کاملاً بی نیاز است و با سلحشوری در برابر رژیمی تا به دندان مسلح ایستاده، کودکانه است. همچنین کلاً تصور بسیاری از دوستان در اپوزیسیون از واقعیت ایران غلط است که یک بار درباره آن مفصل توضیح داده شد که واقعیت ایران جزیره جذامیان نیست (5)، و با اینحال واقعیت رژیم کوکلاکس کلان اسلامی همانکه هست، به اندازه کافی فاجعه است و مردم ایران حتی نیازی به افشاگری اپوزیسیون ندارند و خودشان خواستار پایان این رژیم هستند. بسیاری از دوستان در اپوزیسیون تصور می کنند برای پایان دادن به رژیم اسلامی لازم است واقعیات زندگی مردم را تحت این رژیم، دراماتیک تر جلوه دهیم و فکر می کنند بدینگونه زودتر به هدف خود میرسیم، اما هدف وسیله را توجیه نمی کند (6). واقعیت این است که وقتی همه این رویدادها در عرصه عمومی است و مسأله خصوصی کسی نیست، آنچه همیشه باید به یاد داشت لزوم شفافیت در عرصه عمومی است. به هر حال این کاری است که شده و آنچه مهم است اینکه نباید بخاطر یک اشتباه، این فعالان حقوق بشر را طرد کرد. اپوزیسیون است که نیاز به متحد دارد تا بتواند پیروز شود. شخصاً به رغم آنکه خود را متعلق به طیف سکولار دموکراتها در اپوزیسیون می دانم و شدیداً با اصلاح طلبی (7) مخالفم، اما خواهان اتحاد نه تنها با بخشهایی از اصلاح طلبان هستم بلکه خواهان اتحاد با دولتهای خارجی نیز در چارچوب شفافِ راه حل های مسالمت آمیز و نه حمله نظامی هستم. سالها پیش برخی دوستان قبول شهروندی آمریکا یا کار کردن در صدای آمریکا را کفر تلقی می کردند. این قلم هم شهروندی آمریکا را گرفتم و هم در صدای آمریکا کار کردم. ما لازم است با نیروهای مختلف در جنبش ایران و هم در سطح جهانی بویژه با جنبشهای مردمی بین المللی، ولی همچنین با دولتها تا آنجا که شفاف و نه برای حمله نظامی بلکه برای اقدامات مسالمت آمیز برای تغییر رژیم باشد، متحد شویم وگرنه 40 سال دیگر هم گرفتار رژیم کوکلاکس کلان اسلامی خواهیم بود (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم تیر ماه 1397
July 10, 2018

 

پانویس:

 

1. شاپرک شجری زاده قربانی تازه قوانین *جیم کرو* که زنان ایران را هدف گرفته است
http://www.ghandchi.com/2038-zanaan-jim-crow.htm

 

2. کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

3. درباره خانم مسیح علی نژاد

https://goo.gl/QdjovR

 

4. درباره خانم نسرین ستوده

https://goo.gl/jSN4mD

 

 

5. تصویر غلط اپوزیسیون از داخل ایران
http://isdmovement.com/2017/0917/090817/090817.Sam-Ghandchi-The-wrong-image-of%20-Iran-within-the-opposition.htm
http://www.ghandchi.com/1530-tasvire-az-iran.htm

 

6. هدف وسیله را توجیه نمیکند
http://www.ghandchi.com/270-EndMeans.htm
End Justifying the Means
http://www.ghandchi.com/43-End_Means.htm

 

7. مقالاتی درباره اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm

 

8. اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران
http://www.ghandchi.com/2039-iri-kukluxklan.htm

 

 

 مطالب مرتبط

خبرنامه گویا: دماوند: شاپرک شجری‌زاده: رای دادم، پشیمان شدم، الان زخمیم
https://news.gooya.com/2018/07/post-16734.php

دو کلمه درباره اتحاد خانم مسیح علینژاد و شاهزاده رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/2416-masih-alinejad-reza-pahlavi.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH