Sam Ghandchiسام قندچي  از واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده در مقابل کانون وکلا تعجب می کنم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/832-nasrin-sotoudeh-tahason.htm

پی نوشت: نسرین ستوده: امروز پرستو [فروهر] به محل تحصن مقابل کانون وکلا آمده بود: http://goo.gl/z5SRqk


nasrin-sotoudeh-kaspar-schoppe


هنگامیکه خانم نسرین ستوده در زندان بودند مقاله ای را تحت عنوان "نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران" در مورد رفتار رژیم با ایشان و احترامی که برایشان قائلم، به رشته تحریر در آوردم (1). بعد از آزادی از زندان، این وکیل باسواد و شجاع یک لحظه آرامش نداشته و به رغم همه فشارها بر خود و خانواده اش و حتی با وجود باطل شدن پروانه وکالتش که او را از حق تأمین معاش محروم کرده است، به تلاشهای خود برای نهادینه کردن حقوق بشر در ایران ادامه می دهد. صفحه فیسبوک "حق کار حق دگراندیشان" (2)، این مسأله ی بیکار شدن مخالفان را که در رژیم سابق و رژیم کنونی و حتی در خارج از کشور گریبانگیر دگراندیشان است بخوبی بیان می کند. مثلاً در زمان شاه اگر شما استاد فیزیکِ بسیار نخبه ای در دانشگاه بودید، اگر به نظرات سیاسی جریانی در اپوزیسیون تمایل داشتید، ساواک از کار، بیکارتان می کرد. همین روش در دوران انقلاب فرهنگی تا به امروز در جمهوری اسلامی تکرار می شود. در خارج هم اگر در رسانه های بین المللی برخی نیروهای سیاسی ایرانی صاحب نفوذ باشند صرفنظر از آنکه کسی چقدر در ژورنالیسم تخصص دارد، توسط آنها یا از استخدام رسمی اش جلوگیری می شود و یا به کارش خاتمه داده می شود. این ها مسائلی است که خوشبختانه خانم ستوده با شجاعت و همچنین در صفحه فیس بوکی "حق کار حق دگراندیشان" با ذکر موارد مختلف تبعیض به آن پرداخته اند و خانم ستوده با تحصن خود از حق کار دگر اندیشان دفاع کرده است (3). اما منظور از این یادداشت اینکه انتظار داشتم مردم زیادی به خانم ستوده در زمان تحصن به پیوندند. شاید تحصن با تدارک لازم انجام نشده و ممکن است اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت نگرفته است. شاید هم درک درستی از ویژگی های مشخص این تحصن ندارم و به همین جهت این سؤال را مطرح می کنم تا شاید دوستان بتوانند برایم توضیح دهند.

سام قندچی
http://www.ghandchi.com  
http://www.iranscope.com  
بیست و سوم آبان ماه 1393
November 15, 2014

 

پانویس:

 

1. نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران
http://www.ghandchi.com/2101-nasrin-sotoudeh.htm
Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe, Second Edition
http://www.ghandchi.com/2101-nasrin-sotoudeh-eng.htm

 

2.  صفحه فیسبوک «حق کار حق دگراندیشان»

http://goo.gl/G1g1vs

 
3. حق کار، حق دگراندیشان ...حکومت ها کسانی را که اندیشه شان با آنها متفاوت است، از زندگی محروم و مانع کار، تحصیل، و معاش شان می شوند. ما می گوییم "حق کار، حق دگراندیشان" است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH