Sam Ghandchiسام قندچياز واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده در مقابل کانون وکلا تعجب می کنم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/832-nasrin-sotoudeh-tahason.htm

هنگامیکه خانم نسرین ستوده در زندان بودند مقاله زیر را در مورد رفتار رژیم با ایشان و احترامی که برای ایشان قائلم نوشتم:

نسرین ستوده از زبان کاسپر شاپ ایران
http://www.ghandchi.com/732-nasrin-sotoudeh.htm  

Nasrin Sotoudeh According to Iran's Kaspar Schoppe
http://www.ghandchi.com/732-nasrin-sotoudeh-eng.htm


بعد از آزادی از زندان، این وکیل باسواد و شجاع یک لحظه آرامش نداشته و به رغم همه فشارها بر خود و خانواده اش و حتی با وجود باطل شدن پروانه وکالتش که او را از حق تأمین معاش محروم کرده است، به تلاشهای خود برای نهادینه کردن حقوق بشر در ایران ادامه می دهد.


صفحه فیس بوکی "حق کار حق دگراندیشان" این مسأله بیکار شدن مخالفان را که در رژیم سابق و رژیم کنونی و حتی در خارج از کشور گریبانگیر دگراندیشان است بخوبی بیان می کند. مثلاً در زمان شاه اگر شما استاد فیزیک بسیار نخبه ای در دانشگاه بودید در صورتیکه به نظرات سیاسی جریانی در اپوزیسیون تمایل داشتید، ساواک از کار بیکارتان می کرد. همین روش در دوران انقلاب فرهنگی تا به امروز در جمهوری اسلامی تکرار می شود. در خارج هم اگر در رسانه های بین المللی برخی نیروهای سیاسی ایرانی صاحب نفوذ باشند صرفنظر از آنکه کسی چقدر در ژورنالیسم تخصص دارد، توسط آنها یا از استخدام رسمی اش جلوگیری می شود و یا به کارش خاتمه داده می شود. این ها مسائلی است که خوشبختانه خانم ستوده با شجاعت و همچنین صفحه فیس بوکی "حق کار حق دگراندیشان" با ذکر موارد مختلف تبعیض به آن پرداخته اند و خانم ستوده با تحصن خود از حق کار دگر اندیشان دفاع کرده است.*


http://goo.gl/G1g1vs


اما منظور نوشتارم اینکه انتظار داشتم مردم زیادی به خانم ستوده در زمان تحصن به پیوندند. شاید تحصن با تدارک لازم انجام نشده و ممکن است اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت نگرفته است.
شاید هم درک درستی از ویژگی های مشخص این تحصن ندارم و به همین جهت این سؤال را مطرح می کنم تا شاید دوستان بتوانند برایم توضیح دهند.


سام قندچی
http://www.ghandchi.com  
http://www.iranscope.com  
بیست و سوم آبان ماه 1393
November 15, 2014 

*حق کار، حق دگراندیشان ...حکومت ها کسانی را که اندیشه شان با آنها متفاوت است, از زندگی محروم و مانع کار, تحصیل, و معاش شان می شوند. ما می گوییم "حق کار, حق دگراندیشان" است.
http://goo.gl/G1g1vs
 

بعدالتحریر: نسرین ستوده: امروز پرستو [فروهر] به محل تحصن مقابل کانون وکلا آمده بود: http://goo.gl/z5SRqk

 

 

متون برگزیده:

http://featured.ghandchi.com

  

Web ghandchi.com