Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره "ما چه می گوییم" و  مهمتر آنکه "مردم چه می خواهند"
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2128-what-do-we-want.htm

مطلب مرتبط: http://bit.ly/2lBcQt0   http://bit.ly/2lzUSqS

 

ma-cheh-migooeim-mardom-cheh-mikhaahand2

 

 

پنج سال پیش مطلبی از این قلم منتشر شد تحت عنوان "ما چه می گوييم، مردم چه می خواهند" که عنوان مقاله الهام گرفته از نوشته سید جعفر پیشه وری در روزنامه آژیر بود که در دورانی نوشته شده که پیشه وری به حزب توده پیوسته بود و در انتخابات دوره چهاردهم مجلس در سال 1323 نماينده اول تبريز شد و به رغم حمايت مصدق، به دليل مخالفت گروه سید ضیاءالدین طباطبایی، اعتبارنامه اش رد شد و متأسفانه ديگر بعد از آن تاريخ به راه تجزيه طلبی رفت و همه، ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان را می دانیم، نقشه ای که استالین برای ایران کشیده بود (1). اما امروز، آیا واقعاً فکر کرده ایم که "ما چه می گوییم." بسیاری از کسانیکه از پیشینه چپ در ایران می آیند هنوز گرچه خود را با عناوینی نظیر چپ سابق (2) یا آینده نگر توصیف می کنند، اما دیدگاه هایشان وقتی می خواهند "ما چه می خواهیم" را توصیف کنند همان دیدگاه های چپ گذشته است (3) و فکر نمی کنند همان حرفهایی را می گویند که باعث شکست نیروهای سکولار در انقلاب 1357 شد. مگر خمرسرخ یادمان رفته است (4)، و یا تیانانمن که همین چند ماه پیش خطرش در ایران بود و هنوز هم وجود دارد (5). در اینجا هدف توهین به کسی نیست و بیان واقعیتی تلخ است، فکر کنید همه کتابهایی که در 50 سال گذشته خوانده باشید از جنبش اسلامی باشد و بعد به این جمعبندی برسید که دیدگاه اسلامی غلط است و مثلاً دیدگاه ایکس امروز مد روز باشد. با دو روز مطالعه یک کتاب از دیدگاه ایکس شما صاحب نظر در دیدگاه ایکس نخواهید شد. این مشکل بسیاری از کسانی است که خود را چپ *سابق* می نامند و به همین دلیل نیز رهبرشان آقای اکبر گنجی (6) شده است.  این حقیقت کمابیش در مورد نحله های فکری سیاسی دیگر هم که از جریان فکری گذشته ی خود بریده اند، صادق است (7).

 

اما مهمتر از اینکه "ما چه می گوییم،" مسأله این است که "مردم چه می خواهند." متأسفانه در خیزش 96 در داخل کشور اساساً رهبری جنبش معتقد به آنارشیسم بود و هست (8) و به همین دلیل نتوانسته اینکه مردم چه می خواهند را درست درک کند تا دورنمای حکومتی آینده نگر (9) و مؤثر را در معرض دیدگان مردم قرار دهد تا بتواند اعتصابات را طوری رهبری و سازماندهی کند که پشتوانه خیزش خیابانی و تحول بنیانی در ایران شوند، خیزشی که در 128 شهر در دی ماه 96 با درخواست حکومتی سکولار و دموکراتیک برپا شد اما دورنمایش حتی با اعتصاب کنندگانی نظیر کامیونداران، مطرح نشد (10). این موضوع امروز در کانون توجه رهبران واقعی خیزش 96 در داخل کشور است و در نوشتاری تحت عنوان "چرا در فرانسه یک قرن پس از انقلاب 1789 آنارشیستها نیروی غالب در کمون پاریس شدند" مورد کنکاش قرار گرفته است (11). اما در رابطه با جریاناتی که بعنوان رهبری جنبش در خارج مطرح می شوند و همچنین جریاناتی که در داخل کشور در 40 سال گذشته بعنوان رهبری اپوزیسیون شناخته شده اند؛ واقعیت با تصویرهای موجود خیلی متفاوت است وگرنه نمی گفتیم که رهبری کل خیزش 96 در دست آنارشیستهای داخل کشور بود. به هر حال مشکل آنچه جریانات خارج کشور با آن روبرو هستند و در 40 سال گذشته بعنوان رهبری اپوزیسیون در داخل و خارج کشور تصور شده اند، دو هفته پیش در "خیزش 96، پیاژه، و ماه و ستارگانی که رهبران خارج کشور را در راه رفتن شب دنبال می کنند" (12)، مورد بحث قرار گرفت و نیازی به تکرار نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم تیر ماه 1397
June 24, 2018

 

پانویس:

 

1. ما چه می گوييم، مردم چه می خواهند
http://www.ghandchi.com/738-what.htm

 

2. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

3. مقایسه ای بین آینده نگرهای داخل و خارج ایران
http://www.ghandchi.com/2035-ayandehnegari-daakhel-khaarej.htm

 

4. آیا بدتر از حجاب اجباری در ایران جمهوری اسلامی سراغ دارید، بله عینک در کامبوج خمر سرخ
http://www.ghandchi.com/2087-khmer-rouge.htm

 

5. ایران بسوی تیانانمن می رود، آمریکا کجا خواهد ایستاد؟
http://www.ghandchi.com/1979-tiananmen.htm
Iran Heading for Tienanmen, Where Will U.S. Stand
http://www.ghandchi.com/1979-tiananmen-english.htm 

 

6. درباره نظرات اکبر گنجی

https://goo.gl/A8Y4eg

درک نادرست از دموکراسی در نامه 100 امضا به خاتمی برای اصلاح اصلاحات
http://www.ghandchi.com/2099-khatami-100-emzaa.htm   

 

7. چهل سال از 1357 گذشت چه حرف تازه ای برای مردم داریم
http://www.ghandchi.com/2015-ahzaabe-e-emrooz.htm

 

8. آنارشیسم

https://goo.gl/hGT9V6

Anarchism
https://goo.gl/MbrCRk

 

9. جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار

https://goo.gl/wbsfSw

Democratic and Secular Futurist Republic
https://goo.gl/cQg8G4  

 

10. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm

 

11. چرا در فرانسه یک قرن پس از انقلاب 1789 آنارشیستها نیروی غالب در کمون پاریس شدند
http://www.ghandchi.com/2076-france-anarchists.htm

 

12. خیزش 96، پیاژه، و ماه و ستارگانی که رهبران خارج کشور را در راه رفتن شب دنبال می کنند
http://www.ghandchi.com/2088-piaget.htm

child-piaget-nightwalk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH