Sam Ghandchiسام قندچي آیا بدتر از حجاب اجباری در ایران جمهوری اسلامی سراغ دارید، بله عینک در کامبوج خمر سرخ
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2087-khmer-rouge.htm

این مقاله در سال 2018 نوشته شده است. س.ق.

 

glasses-hijab

 

بسیاری اوقات از خود پرسیده ام که چرا کمونیستهای ایران در انقلاب 1357 از آیت الله خمینی حمایت کردند (1) و بعد هم بخش اعظم کمونیستهای ایران همان اولین ماه بعد از انقلاب در هفدهم اسفندماه 1357 با آیت الله خمینی در تحمیل حجاب اجباری کوکلاکس کلان اسلامی بر زنان ایران، همکاری کردند (2). همانوقت هم از اعدامهای وحشیانه سران رژیم سابق حمایت کردند و با دانشجویان خط امام یعنی کوکلاکس کلان اسلامی (3)، هم صدا شدند و در توحش گروگانگیری در سفارت آمریکا شرکت فعال داشتند. یک سالی نگذشته بود که رژیم اسلامی دوستانشان نظیر سعید سلطانپور و شکرالله پاک نژاد را اعدام کرد و با اینحال همکاری اصلاح طلبان اسلامی را در اعدامهای سال 1360 و سال 1367 نادیده گرفتند (4) و حتی با سپاه پاسداران در سرکوب و اعدام کمونیستهای دیگری که خود آنها هم قبلاً حامی دانشجویان خط امام بودند ولی در 1360 در آمل با نام سربداران اسلحه برداشته بودند، همدست شدند (5). حتی در خارج کشور نشریاتی نظیر اخبار روز که همانها مدیریتش را داشته و هنوز هم در دست دارند، خفه کردن منتقدانی نظیر این قلم را جلوی چشم بقیه این کمونیستها انجام دادند و یک نفرشان در اعتراض حتی همکاری خود را با سایت اخبار روز قطع نکرد (6). آیا تا به حال این کمونیستهای ایران یک کلمه در نشریاتشان گفته اند که خمرهای سرخ کمونیست در کامبوج وقتی کسی را با عینک می دیدند می کشتند چون می گفتند کتابخوان است و بعد هم رقبای کمونیست ویتنامی شان آنها را کنار زدند و سهم مهمی در قدرت در کامبوج سلطنتی کسب کردند؛ کمونیستهای ویتنام که ژنرال جیاپِ افسانه ای اش کسی بود که لیبرالها را به پایشان از همان اول کار سنگهای سنگین آویزان کرد و به دریاچه انداخت و بهمین دلیل در ویتنام اپوزیسیون لیبرال اصلاً موجودیتش از اول از بین رفت. اینها واقعیات جنبش کمونیستی است که هنوز درباره اش فقط در جنبش سیاسی ایران است که اپوزیسیون حرفی نمیزند تو گویی که اگر کمونیستها به قدرت رسیده بودند وضع ما بهتر می بود. آیا می خواهیم خمر سرخ را هم مانند اسلام سیاسی تجربه کنیم پیش از آنکه بدانیم کمونیسم راه سعادت مردم ایران نیست (7). هر وقت به عینک نگاه می کنیم به یاد آوریم که کشنده تر از حجاب اجباری در رژیم همقطاران کوکلاکس کلان اسلامی در کامبوجِ خمر سرخ بود. اگر همه این دوستانِ کمونیستِ اپوزیسیونِ امروز ایران، در ویتنام فعالیت می کردند و نشریه ای نظیر اخبار روز منتشر می کردند، مردم به آنها نظیر جنایتکاران آلمان نازی می نگریستند. باور نمی کنید، کافی است از هر ویتنامی و کامبوجی فراری که در اروپا و آمریکا هنوز زنده است سؤال کنید یا از فرزندانشان بپرسید تا ماجرای زندگی خانواده هایشان را پس از پیروزی کمونیستها در آن کشورها برایتان بازگو کنند؛ و خیر آنها به اصطلاح بورژوازی دروغ پرداز نیستند و اکثرا زندگی شان نظیر بسیاری از مهاجران ایرانی از نظر اقتصادی بدتر از همتایانشان در آن کشورهاست، و به خاطر آزادی فرار کرده اند و در غرب نیز به کار سخت برای تأمین معیشت خود مشغولند. لطفاً نقد مارکسیسم را دقیق مورد مطالعه قرار دهیم تا دوباره چهل سال دیگر وقت خود و فرزندانمان را در ایران تلف نکنیم (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم خرداد ماه 1397
June 8, 2018

 

پانویس:

 

1. ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

2. درک عمق فاجعه تحمیل حجاب توسط کوکلاکس کلان اسلامی و ماجرای زهرا خانم چراغی
http://www.ghandchi.com/2051-hejaabe-ejbaari.htm

 

3. #کوکلاکس_کلان_اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

4. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

5. حقایق پنهان دهه شصت
http://www.ghandchi.com/1222-haghaaye-penhaane-daheye-shast.htm

 

6. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

7. کمونیسم افیون روشنفکران ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/616-CommunismOpiate.htm

 

8. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتاگرائی - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism - Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH