Sam Ghandchiسام قندچي چهل سال از 1357 گذشت چه حرف تازه ای برای مردم داریم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2015-ahzaabe-e-emrooz.htm

 

futurist

 

وقتی جامعه به جوشش برای تغییر میرسد، مردم آماده شنیدن طرح های روشنفکران سیاسی برای آینده هستند. مردم عادی هر روز توجهشان به مسائل سیاسی نیست و به زور حتی نیم ساعت اخبار تلویزیونی تماشا می کنند. اما همان مردم در زمانهای وضعیت انقلابی طالب شنیدن نظرات روشنفکران سیاسی هستند، صاحب نظرانی که مشغله فکری همیشگی شان، سیاست یا مدیریت کلان جامعه است. حالا مقایسه ای کنیم بین آنچه امروز جریانات سیاسی ایران به مردم می گویند و آنچه در 1357 ارائه می کردند. با نهایت تأسف باید گفت که اکثر نیروهای سیاسی همان طرح ها و برنامه هایی را امروز ارائه می دهند که 40 سال پیش مطرح می کردند. درست است شرایط جامعه ایران تفاوت کرده و درست است که بعد از آنچه مردم در 1357 از دست دادند، امروز توجه بیشتری دارند که بیل خود را ندهند تا پارو بگیرند (1)؛ و این موضوع شاید برای ارائه نوستالژی بعنوان راه رسیدن به خوشبختی در آینده خوب باشد، ولیکن تفاوتی در این امر بوجود نمی آورد که اینها حرف تازه ای برای مردم نیست و اگر این نظرات قرار بود نتیجه ای دهد که در همان سال 1357 نتیجه ی کار، فاجعه ای نشده بود که 40 سال است گرفتارش هستیم. البته این بحث به معنی عدم حمایت از ائتلاف و همکاری همه نیروها برای پایان دادن به حکومت مذهبی در ایران نیست ولی منظور حرف تازه است. از دیدگاه این قلم حزب سکولار دموکرات ایرانیان تنها حزبی است که امروز برنامه تازه ای مطرح می کند (2) و  دیسراپتیو است (3). این حرف به معنی توافق با همه مواضع آن حزب نیست، همانطور که چهار روز پیش در حاشیه بحثی در مورد جریانی عقیم در سپهر سیاست ایران توضیح داده شد (4)، با اینحال مهم این حقیقت است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان، پلاتفرمی آینده نگر (5) را مدنظر دارد که راهی تازه در برابر مردم ایران می گشاید، راهی که با برنامه های سه قرن گذشته جامعه صنعتی تفاوت اساسی دارد و تحولات فراصنعتی و سینگولاریته در شکل دادن دیدگاه حزب، نقش آفرین است (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی و یکم فروردین ماه 1397
April 20, 2018

 

پانویس:

 

1. حضرت خضر، چپ ما، و جبههء ملی
http://isdmovement.com/2017/0317/032217/032217-Sam-Ghandch-chap-jebhemelli.htm
http://www.ghandchi.com/1351-chap-jebhemelli.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و تدارک پلاتفرم برای حزبی آینده نگر

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان دیسراپتیو است
http://www.ghandchi.com/1714-isdparty-disruptive.htm

 

4. بحثهای کشکی درباره فقدان آلترناتیو
http://www.ghandchi.com/2011-alternative.htm

 

5. پلاتفرم حزب آینده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

6. نقطه انفصالی: پارادیم جدید آینده نگری
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm.htm
Singularity: A New Paradigm of Futurism
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm-eng.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH