Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای تکراری بس است در مهستان جمهوری سکولار و دموکراتیک متشکل شویم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1869-mehestan-e-secular-democracy.htm

 

سالهاست در این مورد که "آینده نگری چیست" (1)، بحث کرده ایم. اکنون انقلابی در ایران با خیزش 96 آغاز شده است (2). نه در سال 1357 دست ما بود که در ایران انقلاب شد و نه امروز (3)، و صرفنظر از اینکه کلاً دوستدار انقلاب باشیم یا رفرم، واقعیت امروز، آغاز انقلابی ضد اسلامگرایی در ایران است (4). سالهاست در مورد نیروهای سیاسی شناخته شده در ایران بحث شده و حرف تازه ای نیست (5). منظور اینکه سالها در مورد رژیم جمهوری اسلامی ایران و کلاً جنبش ارتجاعی اسلامگرایی (6) و اصلاح طلبان (7)، سلطنت طلبان (8) و شاهزاده رضا پهلوی (9)، سازمان مجاهدین خلق (10)، و جریان تجزیه طلبی (11) بسیار بحث شده که راه خود میروند و جمهوریخواهان سکولار و دموکرات هم راه خود، و تکرار مکررات چندان تغییری در دیدگاه های آنهایی که همه این سالها درگیر این بحثها بوده اند، نخواهد داد. امروز حرکت تازه مهستان جمهوریخواهان سکولار و دموکراتیک (12) آغاز شده که می خواهد به سهم خود در شکل دادن آینده این انقلاب، ایفای نقش کند. آقای حسن اعتمادی (13) از مؤسسان مهستان جنبش سکولار دموکراسی کمتر از یک هفته بعد از آغاز خیزش 96 در مصاحبه ای گفت این حرکت نه تنها گسترده تر از جنبش سبز و انقلاب 57، بلکه وسیع تر از انقلاب مشروطیت است که نه تنها در شهرهای بزرگی نظیر مشهد، اصفهان، تبریز و تهران، بلکه در شهرهای کوچک و روستاهای ایران نیز از همین آغاز، حضور خود را نشان داده است. حزب سکولار دموکرات ایرانیان (14) که بیش از یک سال پیش تأسیس شد و بنیانگذار مهستان است، خیلی از نزدیک خیزش 96 را دنبال کرده و می کند. مطمئناً مهستان جمهوریخواهان سکولار و دموکرات تنها حرکتی نیست که در این انقلاب ضد اسلامگرایی فعال است، اما دعواهای بیهوده با جریانات دیگر کمکی به فعالان این انقلاب نیست. دست ما نبود که انقلابی آغاز شده است، اما می توانیم به سهم خود تلاش کنیم که نتیجه ای نظیر انقلاب 1357 از آن حاصل نشود که رژیمی ارتجاعی جایگزین رژیم موجود شد (15).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم دی ماه 1396
January 11, 2018

 

پانویس:

 

1. آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

2. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

3. آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود
http://www.ghandchi.com/1863-civil-disobedience.htm
 

4. تفاوت اساسی تطور انقلاب ضد اسلامگرایی در مقایسه با شکل گیری جنبش سبز
http://www.ghandchi.com/1864-tatavore-enghelab.htm

 

5. نیروهای سیاسی که اراده ایجاد تغییر را در ایران دارند-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1833-ChangeWill.htm

 

6. جنبش ارتجاعی اسلامگرایی

https://goo.gl/M5ryKg

 

7. اصلاح طلبی اسلامی

https://goo.gl/Y21oW8

 

8. سلطنت طلبان

https://goo.gl/SiAYjY

Iranian Monarchists

https://goo.gl/bnGTzF

 

9. شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/ewTgyV 
Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/hudCHi

 

10. سازمان مجاهدین خلق

https://goo.gl/rBvMzB

Mojahedine Khalgh Organization

https://goo.gl/aCFEsh 

 

11. تجزیه طلبی

https://goo.gl/tZYoPw

Separatism

https://goo.gl/h89BDB

 

12. حسن اعتمادی

https://goo.gl/1zJSGx

 

13. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

14. حزب سکولار دموکرات ایرانیان دیسراپتیو است
http://www.ghandchi.com/1714-isdparty-disruptive.htm
http://fa.isdparty.org/index.php/2-uncategorised/63-2017-12-23-15-19-22

چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://goo.gl/22wBEV 
About Iranian Secular Democratic Party

https://goo.gl/Jrq5EF

 

15. مصاحبه درباره انقلاب 57
http://www.ghandchi.com/377-mosahebeh1357.htm
ترقی خواهی در عصر کنونی- متن کامل - ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm
 

 

 

مطلب مرتبط

اطلاعیه درباره مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران
http://www.ghandchi.com/1916-etelaieh-jonbesh.htm 
 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH