Sam Ghandchiسام قندچي اپوزیسیون و آلترناتیو در شماره سوم گیتی مداری حزب سکولار دموکرات ایرانیان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1655-gitimadari-three.htm

 

امروز حزب سکولار دموکرات ایرانیان شماره سوم نشریه تئوریک خود را که فصلنامه گیتی مداری خوانده می شود، منتشر کرده است (1). در 38 سال گذشته شاید عبارت اپوزیسیون بیش از هر اصطلاحی در جنبش سیاسی و مدنی ایران به کار رفته، اما این اولین بار است که نیرویی سیاسی در ایران تلاش کرده توضیح جامعی ارائه کند که کلاً اپوزیسیون به چه معنی است، و در واقعیت سیاسی و مدنی ایران، چه مفهومی را مشخصاً کاربرد این عبارت، بیان می کند. دکتر اسماعیل نوری علا در نوشته خود در شماره سوم گیتی مداری بالاخره همه سوء تعبیرهای متدوال را در مورد اپوزیسیون و پوزیسیون، نه تنها از نظر تئوریک توضیح داده بلکه کاربرد عبارت اپوزیسیون را برای کشوری نظیر ایران معنی کرده است. خانم شکوه میرزادگی نیز با بحث اپوزیسیون فرهنگی در شماره سوم گیتی مداری، راهی را نشان داده تا بشود اپوزیسیون مدنی ایران را درک کرد که لزوماً کارش نه سیاسی است و نه فرهنگی، هرچند هر دو بٌعد را در عرصه تلاشهای مدنی، می توان ملاحظه کرد. اما از عجایب ایران در 38 سال گذشته، این واقعیت است که همه این مدت رژیمی اسلامی در ایران حکومت کرده، اما هنوز بخش عمده ای از نیروهایی که خود را اپوزیسیون این رژیم می نامند، دعوای اصلی شان با آمریکا است. این معمایی است که شاید خواننده با مطالعه این شماره گیتی مداری بتواند برای خود جواب آنرا پیدا کند. شماره سوم گیتی مداری در واقع سالگرد تأسیس حزب را با این دستاورد رقم زده است که نه تنها آلترناتیو برای ایران را که موضوع مورد بحث در شماره دوم گیتی مداری بود (2)، بر اساس درک روشنی از اپوزیسیون مطرح کند، بلکه عبارت اپوزیسیون را که 38 سال است به کار برده ایم، اما برای اکثریت مخالفان رژیم برمبنای ارثیه جنبش پایان یافته کمونیستی تعریف می شود، به کنار گذارد، و این موضوعی است که اصل بحث نوشتار کن فیکون مارکسیستی در این شماره است، که در آن، اوج و سقوط برداشت مارکسیستی از تغییر رژیم مورد کنکاش قرار گرفته است. کن فیکون مارکسیستی از این قلم که دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان لطف کرده و در این شماره منتشر کرده اند، نشان می دهد که جنبش سیاسی ایران در 38 سال گذشته با چه ارثیه ای در حال دست و پنجه نرم کردن بوده است (3). و بیشتر آنکه، نوشتار آقای منوچهر یزدیان در مورد جبهه متحد اپوزیسیون انحلال طلب، این بحث را دقیق تر کرده است، چرا که روشن است چنان جبهه ای برای ایران نمی تواند به اصطلاح جبهه متحد ضد امپریالیستی باشد که هنوز پس از 38 سال بخش مهمی از فعالین سیاسی قدیمی در داخل و خارج ایران، دنبال آن هستند، آنچه از جمله در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال شاهد آن بودیم (4). در اینجا باید به ابتدای این شماره گیتی مداری برگردیم که اپوزیسیون تعریف شده و سپس با مرور مقاله آقای محسن ذاکری، می بینیم با درک درست از مفهوم اپوزیسیون می توان نه تنها آنچه را ایشان نابسامانی علوم انسانی اپوزیسیون برونمرز خوانده، مورد بررسی قرار دهیم، بلکه تازه با درکی روشن از مفهوم اپوزیسیون، این بار راهکاری برای اپوزیسیون پیش رو قرار دهیم که واقعاً آلترناتیو باشد، آنچه در شماره دوم گیتی مداری کانون توجه حزب سکولار دموکرات ایرانیان بود. از نظر تاریخی نیز مثالهای مورد بحث از مشروطیت و مشخصا دیدگاه های احمد کسروی که آقای م. رضایی-تازیک مورد بررسی قرار داده، می توانند در این زمینه راهگشای نظری بویژه برای برخی دوستان در جنبش سیاسی باشد که در راهکارهای اصلاح طلبان، غرق شده اند. در واقع نه تنها در یکسال گذشته راهکارهای تشکیلاتی هر روز برای حزب سکولار دموکرات ایرانیان روشن تر شده است (5)، نقشه راه نیز آشکارتر می شود (6)، و امروز که دو هفته به کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران باقی است (7)، بهتر می توان از نتیجه یکسال فعالیت حزب سکولار دموکرات ایرانیان آگاه شد، وقتی سکولار دموکراتهای ایران بیشتر برای واقعیت وضعیتی که ایران با آن روبرو است، راهکار ارائه می دهند (8)، بجای آنکه همچنان دنبال سراب جبهه متحد ضد امپریالیستی، 40 سال دیگر درجا بزنیم. در پایان وظیفه خود می دانم که از ویرایش بسیار حرفه ای و گرافیک و برگه آرایی عالی این شماره که دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان انجام داده اند، به سهم خود بعنوان ژورنالیستی هوادار این حزب، سپاسگزاری کنم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و دوم مهر ماه 1396
October 14, 2017


پانویس:

 

1.  حزب سکولار دموکرات ایرانیان: فصلنامه گیتی مداری شماره سوم

https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBODc4N1lnRzNDcU0/view

http://www.ghandchi.com/GitimadariNo3.pdf#page=14

http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان: فصلنامه گیتی مداری شماره دوم

https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylYBamVJLW5KNnZkTXM/view

 

3. چرا حزبی آینده نگر برای ایران-ویرایش دوم

http://www.ghandchi.com/1651-chera-hezbi-ayandehnegar.htm

Futurist Party is Iran's Option
http://www.ghandchi.com/247-FuturistPartyOption.htm

 

4. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm

 

5. گروه های همسود و حزب سکولار دموکرات ایرانیان
http://www.ghandchi.com/1464-interest-groups.htm
http://isdmovement.com/2017/0617/061617/061617.Sam-Ghandchi-Interest-groups-and-ISD-Party.htm

 

6. نقشه راه برای اپوزیسیون سکولار دموکرات بسیار ساده است
http://www.ghandchi.com/1628-raahe-hale-saadeh.htm

 

7. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

8. تفاوت های مکتوم حکومت اسلامی با شوروی
http://isdmovement.com/2017/1017/101317/101317.Sam-Ghandchi-Invisible-differences-between-IRI-and-USSR.htm


مطالب مرتبط

آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left.htm
Futurists and the Left: Differences and Agreements
http://www.ghandchi.com/1484-futurists-and-left-english.htm

پایان مدل تشکیلات جنبشهای آزادیبخش
http://www.ghandchi.com/1667-jonbeshhaaye-azadibakhsh.htm

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH
 

 

گیتی مداری شماره 3