بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيبحثهای تکراری درباره مجاهدین و تجزیه طلبان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1389-mjahedin-tajziehtalaban-tekrari.htm

 

برای پاسخ به برخی سؤالات خوانندگان لطفاً به بعدالتحریر زیر مراجعه کنید
http://www.ghandchi.com/1391-pasokh-darbarehe-mek-tajziehtalabs.htm

 

روز گذشته خبر دیدار جان مککین با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، منتشر شد (1). دوباره بحثهای تکراری شروع شد. موضع جنبش سکولار دموکراسی ایران در مورد مجاهدین یک روزه به دست نیامده و با سیاست خارجی آمریکا یا ایران هر روز عوض نمی شود. مجاهدین بخشی از اپوزیسیون نیست و داعش شیعی است (2).  مسأله اصلی جنبش سکولار دموکراسی ایران نیز سازماندهی خود است که نیروهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان به آن می پردازند بجای آنکه وقت خود را با بازی های مجاهدین، آمریکا و جمهوری اسلامی، تلف کنند.

 

داستان تجزیه طلبان ایران هم موضوع مشابهی است. هر از چند گاهی بر حسب سیاست خارجی گروه بندی های مختلف در هیئت حاکمه آمریکا و کشورهای دیگر، تجزیه طلبان ایران فعالیت خود را کاهش می دهند یا تشدید می کنند. دوباره باید گفت که موضع جنبش سکولار دموکراسی ایران درباره تجزیه طلبی روشن است و آنها جریانی ارتجاعی هستند (3). در آمریکا بیش از یک قرن است که عده ای در تگزاس طرفدار جدایی هستند. پتیشن درست می کنند و تبلیغ هم می کنند. موضع نیروهای اصلی سیاسی کشور نظیر جمهوریخواهان و دموکراتها نیز روشن است که مخالف تجزیه آمریکا هستند، اما هر روز وقتی این جریانات تجزیه طلب پتیشن تازه ای راه اندازند، جمهوریخواهان و دموکراتها در بحثهای تکراری درگیر نمی شوند. عیسی به دین خود، موسی به دین خود.

 

مسأله اصلی جنبش سکولار دموکراسی ایران پس از گسست بزرگی که بین سالهای 1357 و 1367 روی داد، سازماندهی خود است (4) و نیروهایی نظیر حزب سکولار دموکرات ایرانیان (5) به درستی در پی تعمیق و گسترش تشکیلات خود هستند و بحث درباره جریاناتی نظیر سازمان مجاهدین خلق و تجزیه طلبان نیز اساساً اتلاف وقت است. تنها کاری که نیروهای سیاسی جنبش سکولار دموکراسی ایران لازم است در این ارتباط، در عرصه بین المللی انجام دهند، اعلام روشن این موضوع است که در راه ایجاد جمهوری سکولار و دموکراتیک در ایران (6) هستند و به نیروهایی نظیر شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی خواهانی که سکولار و دموکرات هستند نیز احترام می گذارند و دست دوستی می دهند (7)، اما سازمان مجاهدین خلق و تجزیه طلبان را بخشی از اپوزیسیون مترقی و دموکرات ایران نمی شناسند، همانطور که جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکا، نیروهایی نظیر کوکلاکس کلان و تجزیه طلبان تگزاس را بخشی از نیروهای دموکرات جامعه خود قلمداد نمی کنند، اما لازم نیست هر روز وقت خود را با این جریانات ارتجاعی تلف کنند؛ عیسی به دین خود، موسی به دین خود.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیست و هفتم فروردین ماه 1396
April 16, 2017

 
پانویس:

 

1. رادیو فردا: دیدار سناتور مک‌کین با رهبر و هواداران شورای ملی مقاومت در آلبانی
http://www.radiofarda.com/a/f7-mccain-meeting-with-ncri-leadership-and-members-in-tirana/28432487.html

 

2. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

3. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

فدرالیسم قومی طرحی ارتجاعی برای آینده ایران
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomi.htm

فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm 
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

4. گسست سکولاردموکراسی ایران، معضلی غیرقابل انکار
http://www.ghandchi.com/1385-gosaste-secular-democracy.htm
 

5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://fa.isdparty.org

 

6. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

7. هدف رضا پهلوی: جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی
http://www.ghandchi.com/1383-hadafe-reza-pahlavi.htm

درباره برخی کاندیداهای مورد علاقه اپوزیسیون در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1387-presidential-candidates.htm
 

 

 

مطلب مرتبط

گفتگوی دکتر اسماعیل نوری علا و آقای منوچهر یزدیان با تلویزیون گوناز در دو بخش
http://goo.gl/6vwVTK 

قسمت اول گفتگو - بخش اول - شنبه 26 فروردين 1395
https://www.youtube.com/watch?v=zdiyR42tFrg
قسمت اول گفتگو - بخش دوم - شنبه 26 فروردين 1395
https://www.youtube.com/watch?v=U_lBDsOuN7w  

 

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH