Sam Ghandchiسام قندچيدرباره برخی کاندیداهای مورد علاقه اپوزیسیون در انتخابات
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1387-presidential-candidates.htm

 

امسال نیز به روال همیشگی عده ای برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کردند که بعداً از سوی شورای نگهبان، رد صلاحیت خواهند شد. اپوزیسیون ایران همواره نظارت استصوابی را محکوم کرده، و صرفنظر از اینکه کلاً در انتخابات شرکت کنیم یا تحریم، موضعی بسیار درست است. اما اینجا بحث دیگری مطرح است. در میان کاندیداها، برخی نامها هستند که معروف شده اند و بویژه نیروهای چپ ایران و برخی دیگر از سکولارها، از آن افراد نوعی حرف می زنند که گویی مواضع سیاسی آنها را می شناسند. مثلاً این دوستان از خود نمی پرسند که آیا این فردی که همیشه در نشریات آنها با حالتی همسو، مطرح می شود، در واقع هوادار جدی حمله نظامی به ایران است، گرچه آن فرد علناً چنین حرفی نمیزند ولی هیچگاه به روشنی با حمله نظامی به ایران مخالفت نکرده است.

 

به رغم اختلافهایی که با شاهزاده رضا پهلوی دارم که در چند روز اخیر هم به روشنی مطرح کردم (1)، باید این حقیقت را گفت که حتی شاهزاده رضا پهلوی، با صراحت در همان آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در نامه ای به آقای ترامپ، مخالفت خود را با حمله نظامی به ایران اعلام کرد، در حالیکه افرادی که در بالا به آنها اشاره شده، سالها پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ، دستکمی از احمد چلبی عراق نداشته اند، و حمله نظامی به ایران را راه حل بن بست جمهوری اسلامی دانسته و می دانند، و هنوز هم طرفدار جدی حمله نظامی به ایران هستند.

 

لازم به تذکر است که در اینجا منظور مواضع کسانی نظیر مهدی خزعلی یا محمد نوری زاد نیست که کلاً شخصاً آشنایی چندانی هم با نظراتشان ندارم اما تأکیدشان بر حقوق بشر است و نه اینگونه مسائل سیاسی و استراتژیک.  همچنین موضع افراد مورد اشاره در اینجا را با نظرات دوستانی نظیر مهندس حشمت اله طبرزدی اشتباه نکنیم که خواهان تحریم هوشمندانه ایران به دلایل حقوق بشری است، و همواره دیدگاه خود را بطور علنی و صادقانه، بیان کرده، و صرفنظر از دشواری هوشمندانه عمل کردن در ارتباط با تحریم، موضعی قابل احترام است.

 

منظور در اینجا کسانی است که بدون هیچ تردیدی، حمله نظامی به ایران را می خواهند، و اتفاقاً بیش از هرکس دیگری بعنوان کاندیداهایی که مورد علاقه اپوزیسیون چپ و برخی سکولار دموکراتهای ایران هستند، مطرح می شوند. مواظب باشیم دوباره شهریور 20 دیگری را، ناخودآگاه، رقم نزنیم (2).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیست و چهارم فروردین ماه 1396
April 13, 2017


پانویس:

 

1. هدف رضا پهلوی: جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی
http://www.ghandchi.com/1383-hadafe-reza-pahlavi.htm

 

2. در شهريور 20 استقلال با آزادی معاوضه شد
http://www.ghandchi.com/676-shahrivare20.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

 

SEARCH