Sam Ghandchiسام قندچيندانمکاری سیاسیون 57 مسؤل حکم اعدام امروز سینا دهقان است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1359-sina-dehghan.htm

 

روز گذشته این خبر منتشر شد که حکم اعدام سینا دهقان (1) به اتهام توهین به پیامبر اسلام تأیید شده است. اگر نوشتار "آینده نگری چیست" (2) را مطالعه کنید، می بینید که چرا از نظر این قلم، سیاسیون دوران انقلاب 57 برای چنین حکم وحشیانه ای که در دادگاه رژیم جمهوری اسلامی، آنهم 38 سال بعد صادر شده، مسؤل هستند.

 

در دوران انقلاب 57 افرادی بسیار عادی و غیرسیاسی که دوران پیش از رضا شاه را در کودکی به چشم خود دیده بودند، در مورد چنین عواقب رژیم اسلامگرا، با زبان ساده خود می گفتند، اما اکثریت رهبران اپوزیسیون سکولار در 1357 که تحلیلگران آن زمان بودند، ندانمکاری خود را با تحلیلهای غلط از اهداف اسلامگرایان و خمینی که ناشی از دانش کم و خوشخیالی آنها بود، توجیه می کردند، و بعدها هم گفتند که خمینی آنها را فریب داده است؛ همانگونه که امثال خانم شیرین عبادی و خانم شادی صدر در اپوزیسیون امروز، ندانمکاری خود را در مورد تجزیه طلبی، توجیه می کنند، و شاید در آینده بگویند که تجزیه طلبان آنها را فریب داده اند (3).

 

موضع گیری در مورد مسائل سیاسی و اشتباه در این موارد، موضوعی خصوصی نیست و عواقب آن سالها و بلکه قرنها بعد از رویدادهای روز، بر زندگی همه مردم و کشور و حتی جهان اثر می گذارد و به همین دلیل با دانش کم، موضع گیری در این موارد از سوی کسانیکه در لحظه ای تاریخی به دلائل مختلف در موقعیت تصمیم گیری برای ملتی قرار می گیرند، بسیار مهم است و امری شخصی نیست و باید احساس مسؤلیت کنند و در مورد موضوعی که قادر نیستند عواقب آنرا ارزیابی کنند و با آینده نگری عمل کنند، بهتر است سکوت کنند تا آنکه ملتی را به قعر دره ای رهنمون شوند که 38 سال بعد شاهد رژیمی باشیم که قوه قضاییه آن از 150 سال پیش ایران هم بدتر است، و حکم اعدام برای توهین به پیامبر اسلام، صادر می کند.

 

هنوز بسیاری از کسانیکه در ندانمکاری های سکولارهای ایران در مورد ادغام حکومت و مذهب در سال 57 نقش داشته اند، حاضر نیستند در مورد آنچه در کن فیکون مارکسیستی پنجاه و هفت (4)، روی داد، با دقت مطالعه کنند، و پاسخگو باشند. متأسفانه همچنان در اپوزیسیون ایران، بسیاری از سکولارهای ایران حتی با دیدن تجربه ظهور و سقوط داعش در کشورهای همسایه (5)، نه تنها حاضر نیستند به نقش ناصواب خود در انقلاب 57 اذعان کنند، بلکه همچنان بر به قهقرا بردن جامعه در لحظه حاضر (6)، با حمایت از اصلاح طلبان اسلامی، اصرار می ورزند (7).

 


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
پنجم فروردین ماه 1396
March 25, 2017
 

پانویس:

 

1. حکم اعدام سینا دهقان

https://goo.gl/TbypQp

Sina Dehghan's Death Sentence

https://goo.gl/h5ZQD4

 

2. آینده نگری چیست؟
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm
 

3. ندانمکاری شیرین عبادی و شادی صدر درباره تجزیه طلبی
http://www.ghandchi.com/1344-nadaanamkaari.htm

 

4. کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران
http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm

 

5. سقوط داعش را با حمایت از سکولاریسم جشن بگیریم
http://isdmovement.com/2017/0317/032417/032417.Sam-Ghandchi.Demise-of-daesh-and-secularism.htm

Celebrate Collapse of Daesh by Supporting Secularism
http://www.ghandchi.com/1356-daesh-secularism-english.htm  

 

6. از انقلاب ارتجاعی 57 تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

 

7. چپی های خط امامی از ما می پرسند کدام سکولاریسم
http://www.ghandchi.com/1358-miporsand-kodaam-secularism.htm


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH