بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيندانمکاری شیرین عبادی و شادی صدر درباره تجزیه طلبی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1344-nadaanamkaari.htm

 

در جامعه ای که در آن از آزادی احزاب سیاسی خبری نیست، شخصیتهای مدنی، جای رهبران سیاسی اپوزیسیون را در ذهن مردم پر می کنند. در زمان انقلاب 57، نویسندگان و شعرای نامدار آن دوران ایران، از موقعیت برجسته سیاسی در میان افکار عمومی برخوردار شدند و به همین دلیل شبهای شعر گوته در سال 1356 اهمیت سیاسی مهمی پیدا کرد، و گرچه خود آن جریان سکولار علنی، اجازه ادامه حیات نیافت، اما سمتگیری غیرعلنی اکثریت آن جمع در حمایت از حرکت اسلامگرایی آیت الله خمینی در داخل کشور، و مواضع بسیاری از همان جمع که در یکی دو سال قبل از انقلاب به خارج کشور آمده بودند، بر سرنوشت انقلاب 57 تأثیری تعیین کننده گذاشت.

 

در 38 سال اخیر که بویژه از آزادی احزاب سیاسی سکولار در ایران خبری نیست، جای رهبران سیاسی را فعالان مدنی در میان افکار عمومی، پر کرده اند. از جمله می توان نام شخصیت هایی نظیر خانم شیرین عبادی و خانم شادی صدر را که اکنون چند سالی است به خارج از کشور آمده اند، ذکر کرد. حدود دو ماه پیش، این دو شخصیت مدنی ایران در کنفرانسی که برخی تجزیه طلبان در خارج از کشور برگزار کرده اند، شرکت کرده و طبق گزارش خبرگزاری آرازنیوز، خانم شیرین عبادی در آن کنفرانس گفته اند "من مخالف تجزیه طلبها/استقلال طلبان نیستم" (1) و در ادامه خانم عبادی در سخنانی موضوع آزادی بیان را مطرح کرده اند.

 

آیا خانم شیرین عبادی می دانند عبارت "مخالف نیستم" با دفاع از آزادی بیان، تفاوت دارد؟ آیا خانم شیرین عبادی بعنوان فردی مطلع در این زمینه سیاسی، نظر داده اند. سالهاست بحثهای زیادی در این زمینه در جنبش سیاسی ایران جریان دارد و از جمله بحث شده که "چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد" (2). برخی دیگر هم گرچه با تجزیه طلبی مخالفند، اما محکوم نمی کنند. و البته تجزیه طلبان هم که روشن است، هم موافق تجزیه ایران هستند و هم عملاً دنبال انجام این کارند. در همین حال خانم شیرین عبادی می گویند مخالف تجزیه طلبان نیستند، اما دلیلی که برای مخالف نبودن خود آورده اند، دفاع از آزادی بیان است. دفاع از آزادی بیان، عدم مخالفت با تجزیه طلبی را توجیه نمی کند. مثل آن است که بگوییم با فتوای قتل مرتد مخالف نیستیم چون هوادار آزادی بیان برای رهبران اسلامی هستیم.

 

این ها بحثهای سیاسی است و سالهاست که بر سر این موضوعات در جنبش سیاسی ایران گفت و گو شده است و نظر دادن های بدون تخصص در این زمینه ها، وقتی شخصیتی در جایگاه رهبر سیاسی قرار داده شده، به ضرر آینده مردم ایران است. یکبار شماری از نخبگان ادبی و هنری ایران در انقلاب 57 از آیت الله خمینی و جریان ارتجاعی اسلامگرایی حمایت کردند و نزدیک به چهل سال است مردم ایران، تاوان آن ندانمکاری را می دهند. دوباره اشتباه سیاسی مشابهی را این بار با ندانمکاری برخی رهبران گذشته و حال جنبش مدنی ایران در ارتباط با تجزیه طلبان، بر جامعه ایران تحمیل نکنیم. به تازگی پیشنهاد تدارک کنگره ای جهت تشکيل "جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران" مطرح شد (3). ای کاش خانم شیرین عبادی و خانم شادی صدر با اینگونه تلاشهایی که با استقبال آقای دکتر اسماعیل نوری علا و جنبش سکولار دموکراسی ایران روبرو شده، همراهی کنند (4).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم اسفند ماه 1395
March 12, 2017

پانویس:

 

1. شیرین عبادی: من مخالف تجزیه طلبها/استقلال طلبان نیستم
http://www.araznews.org/fa/?p=31736

 

2. چرا تجزيه طلبی را محکوم بايد کرد -ويرايش دوم
http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

 

3. لزوم تشکيل جبهه ای متحد برای مقابله با تجزیهء ایران
http://isdmovement.com/2016/1116/110416/110416.Sam-Ghandchi-An-anti-separationist-coalition-is-needed.htm

 

4. جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com  

 

 

 

 

مطلب مرتبط
خانم شیرین عبادی کجای قتل های زنجیره ای آتش به اختیار بود
http://www.ghandchi.com/1474-shirin-ebadi.htm

 

ندانمکاری سیاسیون 57 مسؤل حکم اعدام امروز سینا دهقان است
http://www.ghandchi.com/1359-sina-dehghan.htm

 

ندانمکاری دوباره شیرین عبادی این بار درباره رفراندوم کردستان عراق
http://www.ghandchi.com/1517-shirin-ebadi-kurdistan.htm
 

 

چرا پاسخ به تجزیه طلبی باید صریح و روشن باشد-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1633-tajzieh-talabi.htm


 
 
 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH