Sam Ghandchiسام قندچي ندانمکاری دوباره شیرین عبادی این بار درباره رفراندوم کردستان عراق

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1517-shirin-ebadi-kurdistan.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

پنج ماه پیش درباره ندانمکاری خانم شیرین عبادی در ارتباط با تجزیه طلبی در ایران یادآوری شد (1)، اما ایشان همچنان به دلیل فقدان دانش سیاسی، موضعگیری های غلط تازه ای درباره موضوعات اتنیکی در ایران و منطقه ارائه می دهند که به ضرر جنبش مدنی و سیاسی ایران است و چون بخاطر دریافت جایزه صلح نوبل به نوعی سخنگوی جنبش مردم ایران در رسانه های بین المللی تبدیل شده اند، سخنانشان بعنوان موضع مردم ایران در آن محافل، برداشت می شود. از جمله یک ماه بعد از انتشار نوشتار این قلم درباره ندانمکاری ایشان در ارتباط با کردستان ایران، در گفتگویی در نیمه اول ماه آوریل 2017 از رفراندوم برای استقلال کردستان عراق تحت عنوان دفاع از حق سرنوشت کردها، اعلام موضع کرده اند (2). این حرف ایشان مثل آن است که عربهای مقیم خوزستان ایران رفراندوم برای استقلال خوزستان مطرح کنند و شخصیتی در عراق با اعلام کلی حق عربها برای تعیین سرنوشت، از طرح رفراندوم آنان پشتیبانی به عمل آورد. آیا چنین کاری دخالت در امور داخلی ایران تلقی نخواهد شد؟ چند روز پیش نیز سخنان خانم شیرین عبادی در این مورد در سایت کردی زبان صدای آمریکا دوباره درج شده، که معلوم نیست سخنان مندرج، تجدید چاپ همان حرفهای ماه آوریل این برنده جایزه نوبل ایرانی است یا که دوباره خانم عبادی اعلام نظر کرده اند.

 

واقعیت موضوع این است که فرض کنیم اصلاً عراق نظیر یوگسلاوی تکه تکه شود. در آن صورت دولت و اپوزیسیون ایران باید با واقعیت تازه رابطه برقرار کنند، اما دخالت در امور داخلی عراق در لحظه چنین تغییراتی، کاملاً غلط است. ما نه باید بگوییم که رفراندوم کردستان عراق باید توسط دولت مرکزی عراق سرکوب شود، ونه که از رفراندوم استقلال کردستان عراق حمایت کنیم. ما کشوری همسایه هستیم و باید به تصمیم مردم عراق احترام بگذاریم. بحثهایی نیز که برای توجیه این نظرات حامی استقلال کردستان عراق می گویند عراق کشوری واقعی نیست و دست ساز است و غیره، اصل بحث را متوجه نیستند. هر کشوری می تواند به هرگونه واقعی یا مصنوعی تفسیر شود. حتی عده ای آمریکا را کشوری مصنوعی می خوانند که از سرخپوستان دزدیده شده است. به یاد دارم یک دندانپزشک افغانی در نزدیکی محلی که این قلم زندگی می کند به یک آمریکایی گفته بود که ایران 150 سال پیش از افغانستان جدا شده است. اینها حرف است و هرکسی می تواند آنچه دل تنگش می خواهد درباره تاریخ بگوید، چه درست و چه غلط. مورخان هم پاسخ می دهند، اما بحث سیاست موضوعی دیگر است. آنچه واقعیت است اینکه یوگسلاوی زمانی یک کشور بود و امروز به چند کشور تقسیم شده است. توجیه هرکدام از بخشها هم برای جدایی متفاوت است. کار ما در ایران درباره کشور همسایه نمی تواند بر این توجیهات متکی باشد و روش درست عدم دخالت در امور داخلی همسایگان ایران است.

 

امید است خانم شیرین عبادی در مورد موضوعاتی که کمترین دانش و تخصص را دارند، اظهار نظر نکنند. مثل این است که پرونده قضایی قتلی در دادگاه مطرح باشد و نادانی بدون فهم ابعاد مورد تحت بررسی در محاکمه، اعلامیه دهد که حمل اسلحه حق هر کسی است. اگر خانم عبادی سالها طول کشیده تا کار حقوقی را در عرصه معینی از علم حقوق بیاموزد، بهتر است کار سیاست را به آنهایی بسپارد که در این عرصه سالهاست کار کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

دوازدهم مرداد ماه 1396
August 3, 2017

پانویس
:

 

1. ندانمکاری شیرین عبادی و شادی صدر درباره تجزیه طلبی
http://www.ghandchi.com/1344-nadaanamkaari.htm

 

2. شیرین عبادی: استقلال حقی است کە باید کردها هم داشتە باشند
http://www.kurdistan24.net/fa/news/9d7d5487-41a9-403a-bd19-d492956b562b

 

 
 


 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH