Sam Ghandchiسام قندچي آقای خاتمی طرح شما برای پیشگیری از جنگ با اسرائیل چیست؟

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/550-KhatamiIsrael.htm

 

سه هفته پیش در نوشتار بازهم درباره سکولارها و انتخابات (1) با آوردن مثال پال کیتینگ (2) در استرالیا، متذکر شدم که سه شرط برای یک کاندیدای قابل حمایت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران لازم میبینم. اول قبول سکولاریسم، دوم مسأله صلح با اسرائیل، و سوم مسأله پایان دادن به امنیتـی برخورد کردن به مخالفان سیاسی. امیدوارم خوانندگان، دقیق مثال پال کیتینگ در استرالیا را که در آن نوشتار آوردم خوانده باشند، چرا که آن مثال تفاوت مبنای بحث من را که با گفتمان های رایج در جنبش سیاسی ما در این زمینه در طی نیم قرن گذشته نشان میدهد.

 

در ارتباط با سه شرطی که ذکر کردم، اولی یعنی شرط سکولاریسم که در رابطه با آقای خاتمی روشن است و در گذشته مفصلاً توضیح داده ام که ایشان با وجود حرف زدن زیادی از الکسیس دو توکویل هیچگاه اصل بحث وی که سکولاریسم است را دنبال نکرده بلکه ضد آن در همه این سالها عمل کرده اند (3) و اینکه سکولاریسم به چه معنی هست نیز بعد از اینهمه سال توضیح (4)، دیگر مشخص است که اختلاف بر سر تعاریف نبوده بلکه اختلاف نظری است. با این وجود در ارتباط با بحث های به ظاهر نقد مذهبی، ولی در واقع در توجیه حکومت مذهبی، توسط باصطلاح نواندیشان مذهبی نظیر عبدالکریم سروش نیز  واقعیت این است که این نظریه پردازان از زمان دکتر شریعتی تا کنون حرف نوئی ندارند و همان حرفهای کهنه را میزنند ولی نامش را میگذارند نو و فقط اتلاف انرژی روشنفکری جامعه است که سعی شود در نوشته های اینان با ذره بین به دنبال نواندیشی بگردیم. به هر حال به اندازه کافی درباره نظراتشان مباحثه کرده ام و آنها پاسخی نداده اند که بیشتر بنویسم (5).

 

در مورد شرط سوم هم که برای کاندیدای مورد نظرم مطرح کردم، یعنی پایان دادن به امنیتـی برخورد کردن به مخالفان سیاسی، در حرف آقای خاتمی یا کروبی چنین شرطی را قبول دارند ولی در عمل آیا در این بحبوحه برخورد امنیـتی به شهروندان بهائی از سوی قوه قضائیه ایران، در همین دوماهه اخیر، که چند نفر از شخصیت های بهائی در ایران بازداشت و محاکمه شده اند، آیا آقایان خاتمی و کروبی حتی یک بار هم این برخورد امنیتی قوه قضائیه را تقبیح و محکوم کرده اند؟  اما در این باره نیز بیشتر لازم نیست بنویسم و اگر مقاله ام در مورد شهروندان بهائی را کسی بخواند (6) و با عملکرد هر کاندیدا مقایسه کند، موضوع روشن خواهد شد، چرا که برخورد به هر شهروندی به بهانه مذهب یا قومیت یاجنسیت یا منش سیاسی یا عقیدتی، نشان دهنده برخورد امنیتی به مخالفین، و موضع یک کاندیدا در رابطه با حقوق شهروندی است.

 

اما در اینجا سؤال من درباره موردی است که شاید موضع کاندیداها هنوز روشن نیست و آن هم شرط دومی است که در نوشتارم برای حمایت از یک کانیدا ذکر کردم و موضوع مسأله صلح با اسرائیل است. دیگر امروز جای شکی نیست که خطر جنگ ایران و اسرائیل غیرقابل انکار است و موضع آقای احمدی نژاد هم روشن است که به نفی هولوکاست محدود نیست و سوء تفاهم هم نشود که من از حق آزادی بیان انکارکنندگان هولوکاست از جمله حق بیان احمدی نژاد دفاع کرده ام (7).  اما موضع ایشان بعنوان یک رئیس دولت جنگ طلبی و نشان دادن بُرد سلاح های ایران تا خاک اسرائیل است که دیگر شکی برای این حرف که ایران تهدید مستقیم نظامی برای اسرائیل است هم برای دنیا باقی نگذاشته اند، و در 4 سال گذشته به کرّات نشان داده اند که دوست دارند اسرائیل به ایران حمله کند و ایرانیان را در موضع مظلوم و دفاعی قرار دهند، حتی اگر این برخورد به قیمت قرار دادن همه مردم ایران و خاورمیانه در معرض تشعشعات اتمی تمام شود.

 

سؤال این است که موضع آقای خاتمی و دیگر اصلاح طلبان در این مورد چیست. آیا این آقایان فقط فکر منافع جناحی هستند که اگر حمله پیشگیرانه اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران شد بگویند دیدید آقای احمدی نژاد که طرح شما ایران را به نابودی کشاند و اگر هم آقای احمدی نژاد به جنگ تمام عیار انتحاری با اسرائیل رفتند بنشینند تا بدتر از مورد عراق، ایران و منطقه را نابود ببینند و فقط خوشحال باشند که اینان مستقیماً مسؤل نبوده اند هرچند سکوتشان خود مسؤلیت دارد.

 

منظورم این است که درست نظیر دورانی که ایران و عراق به سوی جنگ میرفتند، سؤال این است که برنامه هر نیروئی برای پیشگیری از وضعیت جنگ چیست تا که پیش از آنکه کشور به ورطه نابودی سقوط کند، بشود از ماجراجوئی های کنونی جلوگیری کرد؟

 

حداقل کاری که یک نیروی اصلاح طلب واقعی میتواند بکند مخاطب قرار دادن مردم اسرائیل است و اینکه به آنها بگوید ما جنگ نمیخواهیم. دقیقاً باید با نظریه ای که میگوید اعتقادی به وجود مردم اسرائیل ندارد مقابله کرد و جالب است که حتی در درون خود دولت احمدی نژاد یکی از مقامات نزدیک به خود وی چنین موضعی را گرفت ولی اصلاح طلبان ارتجاعی ما حتی همین موضع حداقلی را نگرفته اند. اصلاح طلبان مترقی ایران نه تنها باید بر وجود مردم اسرائیل تأکید کنند بلکه باید به اسرائیل سفر کنند و مستقیماً به مردم اسرائیل بگویند که مردم ایران خواهان جنگ نیستند.

 

من حرفم را قبلاً در رابطه با خطر جنگ ایران و اسرائیل و نیاز به اینکه جنبش مدنی ایران ابتکار صلح با اسرائیل را در دست بگیرد مفصل نوشته ام (8) اما سؤال از آقایان خاتمی و کروبی و دیگر اصلاح طلبان این است که ایشان چه برنامه ای در رابطه با صلح بین ایران و اسرائیل دارند و تفاوت برنامه شان با آقای احمدی نژاد چیست؟ 

 

سؤال این است که آیا انقدر جسارت دارند که ابتکار سفر به اسرائیل و سخن گفتن با مردم آن کشور را در دست بگیرند پیش از آنکه مردم ایران و خاورمیانه تا دهه ها در معرض تشعشات اتمی قرار گیرند.  این آقایان چه کانیدای ریاست جمهوری هستند که درباره این بزرگترین خطر مقابل مردم ایران ساکت هستند و کاری نمیکنند. دیگران هم که فعالین سیاسی مدنی نام خود را گذاشته اند چرا در این باره ساکت هستند. آیا منتظرند که این جنگی که فردائی ندارد آغاز شود و بعد از تشعشاعات اتمی در منطقه دنبال چاره بیافتند، که دیگر خیلی دیر خواهد بود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

 شانزدهم اسفند ماه 1387

March 6, 2009

 

پانویس ها:

 

1. بازهم درباره سکولارها و انتخابات
http://www.ghandchi.com/548-entekhabat2.htm

  

2. Paul Keating

 

3. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

4. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm

 

5. چرا نواندیشی مذهبی ضرورتاً ضد سکولار است؟
http://www.ghandchi.com/506-nogaraeimazhabi.htm

 

6. درک خطری که امروز شهروندان بهائی را در ایران تهدید میکند
http://www.ghandchi.com/549-BahaiiIran.htm 
 

7. احمدي نژاد و آزادي بيان
http://www.ghandchi.com/433-Ahmadinejad.htm

 

8. خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل ..و اینکه اپوزیسیون چه کار میتواند بکند
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWar.htm
Danger of IRI-Israel War..and What Iranian Opposition Needs to Do
http://www.ghandchi.com/1308-IRI-IsraelWarEng.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH