Sam Ghandchiسام قندچي ماندلا ایران حسین رونقی، دولت انتقالی و مسیح علینژاد سفیر ایرانیان در خارج

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4440-transitional-government.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14    15           

 

transitional-government

 

کمتر از 9 ماه پیش در سوم تیر 1401، یعنی 3 ماه قبل از قتل دولتی زنده یاد ژینا مهسا امینی، این نگارنده در پی بازداشت ماندلا ایران حسین رونقی، مقاله ای منتشر کردم تحت عنوان «آزادیخواهان؛ از ماندلا ایران حسین رونقی،حمایت کنیم»، و در آنجا به بازداشت دوست عزیز آقای حسین رونقی اعتراض کردم و بر لزوم شکل دادن دولتی انتقالی در ایران به سبک آنچه نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی سازمان داد، اشاره کردم، اما رژیم اسلامی به بازداشت و ضرب و شتم حسین رونقی ادامه داد. حسین رونقی همچنان در زندان بود وقتی کمی کمتر از سه ماه بعد، در 25 شهریور 1401، زنده یاد ژینا #مهسا_امینی، هنگامیکه به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در بازداشت مأموران رژیم اسلامی بود، به قتل رسید، و در پی آن جنایت حکومتی، اعتراضات سراسری 1401، آغاز شد. در مورد ویژگی های انقلاب 21 ایران در مقالات متعددی بحث کرده ام از جمله در نوشتاری تحت عنوان «آن سوی دره در سه پرده» که در سوم آبان 1401 یعنی یک هفته بعد از قتل مهسا منتشر شد، و یکماه بعد نیز در هفتم آذر 1401، در مقاله ای تحت عنوان «واقعیتی از آخرین روزهای انقلاب 57 که درباره اش حرفی زده نمیشود» در مورد به خطر افتادن راه مسالمت آمیز در این انقلاب در صورت ادامه ی سرکوبها، بحث شد. اما مهمتر از همه ی اینها کمتر از دوهفته بعد از قتل مهسا در 4 مهر 1401 وقتی آقای حسین رونقی همچنان در زندان بود، یادداشتی نوشتم تحت عنوان «حضرت آیت الله خامنه ای لطفاً برای انتقال قدرت با آقای حسین رونقی مذاکره کنید»، اما، شوربختانه پیشنهادی که مطرح کردم مورد بی توجهی رژیم اسلامی قرار گرفت و هیچ تلاشی برای ایجاد دولت انتقالی نشد، و بازداشت و ضرب و شتم ماندلاِ ایران، حسین رونقی، همچنان ادامه یافت و متأسفانه در خارج کشور نیز اساساً هیچ نیرویی از چنین ابتکاری حمایت نکرد! امروز که 6 ماه از زمان نگارش آن نامه به آیت الله خامنه ای می گذرد همچنان به تصور صاحب این قلم، ایجاد حکومت انتقالی به رهبری ماندلا ایران حسین رونقی، بهترین گزینه جهت راهکاری مسالمت آمیز در ایران است.

 

از دیدگاه این نگارنده طی این مدت دوست عزیز خانم مسیح علینژاد صدای مردم ایران در خارج کشور بوده و در عمل ثابت کرده که به رغم همه ی فشارها و تهدیدهایی که به او شده، همچنان برای مردم ایران در تلاش شبانه روزی بوده و هست و شخصاً از زمان کنفدراسیون تا کنون و مشخصاً در همه ی 44 سال گذشته هیچکسی را در خارج کشور ندیده ام که به رغم همه ی دشواریها و حملات و تهدیدهایی که به او شده، اینچنین صدای مردم ایران در جهان باشد. راهکار مسالمت آمیز در ایران همزمان نیاز به کسانی نظیر خانم مسیح علینژاد دارد که صدای مردم ایران در جهان باشند و بتوانند برای انتقال ایران به جهان آزاد بطور مستمر و 24 ساعته فعالیت کنند و به جرئت می توانم بگویم که مسیح علینژاد بهترین سفیر حکومت انتقالی در جهت برپایی رژیمی سکولار و دموکراتیک در ایران * می تواند باشد. با بهترین آرزوها برای خانم مسیح علینژاد. همچنین این نگارنده از شکل گیری منشور_مهسا توسط 6 چهره ی شاخص اپوزیسیون بسیار خوشحالم و امیدوارم این نوع تشکیلاتها بتوانند در خارج کشور به تحول ایران به دموکراسی سکولار یاری رسانند و همه ی فشار روی یک نفر یعنی خانم مسیح علینژاد نباشد که با از خودگذشتگی در همه ی این مدت بار سنگین فعالیتهای مستمر را به دوش کشیده و یک تنه به اندازه ی یک کنفدراسیون کار کرده است! با بهترین آرزوها برای همه ی مردم ایران در آستانه ی سال نو 1402 و با این امید که همه ی این ازخودگذشتگی ها، همه ی مردم ایران را به آزادی و دموکراسی سکولار که بیش از یک قرن برایش تلاش کرده ایم، برساند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

 بیست و چهارم اسفند ماه 1401
March 15, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH