Sam Ghandchiسام قندچي حملات به #منشور_مهسا برایم یادآور روزهای بعد از قتل مارتین لوتر کینگ

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4439-manshoore-mahsa.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16

 

manshoore-mahsa

 

این نگارنده یک سال بعد از قتل مارتین لوتر کینگ برای ادامه ی تحصیل به آمریکا آمدم یعنی آخر تابستان 1969 که آغاز اوج گیری جنبش ضدجنگ ویتنام در آمریکا بود که بالاخره در سال 1973 با امضای قرارداد صلح بین آمریکا و ویتنام پیروز شد؛ آشنایی ام با آنارشیستها نیز همان زمان بود گرچه همیشه منتقد آنارشیسم بوده و هستم! اما اینجا نه می خواهم در مورد مبارزات دوران ضدجنگ ویتنام در آمریکا بحث کنم و نه در مورد آنارشیسم! در حقیقت این روزها جنبش سیاسی ایران مرا به یاد روزهای بعد از قتل مارتین لوتر کینگ در آمریکا می اندازد؛ در واقع بعد از قتل زنده یاد ژینا #مهسا_امینی یعنی شش ماه پیش، در مورد جنبش مارتین لوتر کینگ توضیحاتی نوشتم و اینکه هنوز معلوم نیست در ایران راه «خشونت پرهیز» که در منشور_مهسا مورد تأکید است، پیروز شود یا نه، و شاید خوانندگان بخواهند دوباره امروز مرور کنند؛ اما، بحثم در این مقاله موضوع دیگری در رابطه با روزهای بعد از قتل مارتین لوتر کینگ است!

 

به یاد دارم که در شهر شیکاگو با گروهی در همان سالهای اوائل دهه ی 1970 آشنا بودم که نامشان را «کنگره کارگران سیاهپوست» گذاشته بودند در تأسی به نام «کنگره ملی آفریقا» یعنی سازمانی که نلسون ماندلا در همان سالها در آفریقای جنوبی عضو آن بود! در حقیقت بسیاری از آن فعالان شیکاگو در گذشته از همراهان مارتین لوتر کینگ بودند و به شدت در آن زمان، جنبش «خشونت پرهیز» مارتین لوتر کینگ را، که موقتاً شکست خورده بود، مورد حمله قرار می دادند، و می خواستند در آمریکا انقلاب مسلحانه کنند و در عین حال می خواستند به آفریقا کوچ کنند! با بسیاری از فعالان آن جریان در شهر شیکاگو حرف زده بودم و نظرات مالکوم ایکس و گروه بلک پنترز در میان آنها مورد توجه قرار داشت! برای من که از ایران آمده بودم هواداری آنها از مالکوم ایکس که مدتها در بخش رادیکال جنبش امت اسلام سیاهپوستان آمریکایی فعال بود، خیلی عجیب جلوه می کرد! شماری از فعالان آن حرکت هر روز در این فکر بودند که به آفریقا برای فعالیت سیاهپوستان کوچ کنند؛ و می دانیم که چنین حرکتی در میان سیاهپوستان آمریکا سابقه ی تاریخی دارد و حتی در آفریقا کشوری وجود دارد به نام لیبریا که 200 سال پیش آن کشور توسط بردگان آفریقایی تبارِ آزاد شده ی آمریکایی که به آفریقا بازگشتند، بنیانگذاری شده است! به هر حال نظرات این گروهِ «کنگره کارگران سیاهپوست» در شیکاگو در سال های اوائل 1970، یادآور تجربه ی لیبریا در میان سیاهپوستان بود!

 

سه روز پیش منشور_مهسا توسط شش نفر از فعالان سیاسی ایرانی اعلام شد. در این چند روز حملات زیادی به #منشور_مهسا و بنیانگذاران آن شده که برخی از این حمله کنندگان مرا به یاد همان گروه «کنگره کارگران سیاهپوست» در سالهای اوائل 1970 در شیکاگو می اندازد، از جمله دو گروه سیاسی کرد این منشور را شدیداً مورد حمله قرار داده اند به این دلیل که منشور_مهسا با نظرات تجزیه طلبانه ی آنها زاویه دارد! در واقع آن «کنگره سیاهپوستان آفریقایی» نیز شدیداً با ادامه ی جنش مارتین لوترکینگ در آمریکا زاویه داشت و به نوعی می خواستند از آمریکا تجزیه شوند و به آفریقا مهاجرت کنند؛ اما در عمل، در واقع جنبش مارتین لوتر کینگ سالها بعد از مرگ او ادامه پیدا کرد و پیروز شد و اکنون در قرن بیست و یکم از رییس جمهور شدن باراک اوباما یعنی اولین رییس جمهوری سیاهپوست آمریکایی مدتهاست که گذشته! لازم به یادآوری است که جنبش «خشونت پرهیز» که مورد تأکید این #منشور_مهسا نیز قرار دارد، در آمریکا پیروز شد، و نه راه گروه «کنگره سیاهپوستان آفریقایی»؛ اما تا آنجا که به انقلاب قرن بیست و یکمی ایران مربوط می شود، هنوز معلوم نیست که «آیا انقلاب 21 ایران، گذاری مسالمت آمیز خواهد بود و یا نه»؛ با اینهمه آنچه مهم است اینکه منشور_مهسا نظر کسانی است که راه حل ایران را در تکه تکه کردن سرزمین نمی بینند، یعنی نظیر اعضای «کنگره سیاهپوستان آفریقایی» نیستند که در شیکاگو در آنزمان، می خواستند آمریکا را به قصد آفریقا ترک کنند، و راه حل مسأله ی کارگران سیاهپوست در آمریکا را، ساختن کشور دیگری از سیاهپوستان آمریکایی در آفریقا تصور می کردند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

 بیست و دوم اسفند ماه 1401
March 13, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH