Sam Ghandchiسام قندچي آیا این انقلابِ زنان و قومیتها است

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4351-zanaan-ethnic.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     *     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19

 

zanaan-ethnic

 

برخی دوستان به دلیل پررنگ بودن جنبش ضدحجاب اجباری در خیزش کنونی که ماه گذشته یعنی در شهریورماه 1401 در پی قتل حکومتی زنده یاد ژینا #مهسا_امینی آغاز شد، و اکنون با اعتراض به قتل حکومتی زنده یاد نیکا_شاکرمی * ادامه دارد، «انقلاب 21 ایران» را انقلاب زنان می خوانند. همچنین از آنجا که مهسا امینی اهل سقز در کردستان بود و همیشه کردستان در 43 سال گذشته پرچمدار مبارزه با رژیم اسلامی بوده، این انقلاب را نوعی حرکت اتنیکی نیز قلمداد می کنند و کشتار همزمان مردم در زاهدان را در بلوچستان در روزهای اخیر، بدینگونه تفسیر می کنند، و خودِ رژیم و لابی هایش نیز در خارج کشور تلاش می کنند هردو این درخواستهای پررنگ زنان و اقوام ساکن ایران را در خیزش جاری بعنوان دخالتهای آمریکا و امپریالیستها نشان دهند. واقعیت این است که پایان رژیم اسلامی ایران نظیر پایان امپراطوری عثمانی است که رژیمی بود قرون وسطایی که تا عصر مدرن دوام آورده بود و به همین دلیل نیز در خیزشهای زمان فروپاشی آن بعد از شکست آن کشور در جنگ جهانی اول، خواستهای جنسیتی و قومی پررنگ بود. تا آنجا که به موضوع اول مربوط می شود سه سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «درباره *آزادیهای تنانه* زنان در عرصه ی عمومی، زهرا رهنورد و اکبر گنجی ها»، بحث کرده ام و در همانجا به سیاه نمایی ها و حملاتی که سالهاست به فعالینی نظیر خانم مسیح علینژاد که در 10 سال گذشته تمرکز فعالیتهایشان بر مبارزه با حجاب اجباری بوده، اشاره کرده ام و حرف تازه ای نیست. در رابطه با موضوع اقوام ساکن ایران نیز سالهاست بحث شده و آخرین بار در نوشتاری تحت عنوان «فدرالیسم در خاورمیانه یعنی تجزیه و همچون اسلامگرایی نسخه ای برای نابود شدن ایران» به این موضوع بسیار مهم پرداختم، و حرف تازه ای نیست! واقعیت این است که این انقلاب را همه ی مردم ایران شکل می دهند و حمایتهایی که در حال حاضر در اعتراضات شهرهای مرکزی ایران نظیر تهران و اصفهان از مبارزات مردم در کردستان و بلوچستان می شود، نشان می دهد که این بار نظیر سالهای اول انقلاب 57 که رژیم موفق شد مبارزات مردم کردستان و ترکمن صحرا و مناطق عرب نشین خوزستان و اعتراضات اهل سنت در هرمزگان و بلوچستان را به حاشیه براند، اینک در همه ی آن زمینه ها ناموفق بوده است. همچنین برعکس اسفندماه 1357، این جنبش زنان نیست که حمایت بخش مهم اپوزیسیون را از دست داده بود، بلکه این اپوزیسیون است که اکنون یکپارچه از جنبش زنان حمایت کرده و می کند و موفقیتهای فعالینی نظیر خانم مسیح علینژاد که در رهبری مبارزه علیه حجاب اجباری نقش ویژه ای در تاریخ مبارزات مردم ایران در سالهای اخیر ایفا کرده اند غیرقابل انکار است و اختلافاتی نیز که با ایشان مطرح می شود واقعیت دموکراتیک بودن انقلاب 21 ایران را نشان می دهد که مخالفان همیشه در 43 گذشته حق دموکراتیک خود را برای بیان اختلافاتشان حفظ کرده اند و اینهم دلیل دیگری است که باید این انقلاب را رنگین کمانی توصیف کرد و نه فقط به دلیل حمایت از حقوق «ال جی بی تی+»! با بهترین آرزوها برای همه ی مردم ایران و امید به پیروزی هرچه زودتر انقلاب 21 ایران!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

شانزدهم مهر ماه 1401
October 7,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH