sam-ghandchi نور پهلوی: یک تفاوت ساده ی سکولار دموکراسی و اصلاح طلبی

اصلاح طلبان می خواهند ایران را درگیر جنگ با طالبان کنند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4160-noor-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12      13     14     15     16     17

 

noor-pahlavi

 

چند لحظه پیش مقاله ای از این نگارنده منتشر شد تحت عنوان «اصلاح طلبان می خواهند ایران را درگیر جنگ با طالبان کنند». اینکه تصویر بالا را از پرنسس نور پهلوی اکنون به نقل از توییتر، با عنوان «تفاوت ساده ی سکولار دموکراسی و اصلاح طلبی»، منتشر می کنم، شاید عجیب جلوه کند، اما واقعاً این تصویر به سادگی آزادی در هر سکولار دموکراسی نظیر آمریکا را نشان می دهد، و به این معنی نیست که همه ی مردم قرار باشد یک جور لباس بپوشند اما واقعاً آیا در 43 سال گذشته مردم ایران توانسته اند به طور علنی عکسی از مهمانی خود که اینگونه لباس پوشیده اند، که بسیار هم موقرانه است، منتشر کنند! حتی بسیاری از فرزندان مقامات رژیم اسلامی در خارج کشور اولین کاری که می کنند انتشار تصاویر خود در مهمانی هایی با دوستانشان در آمریکا و اروپاست که آزادانه لباس پوشیده اند. در همین حال در واقع اصلاح طلبان اسلامی کاری این 43 سال نکرده اند جز از یکسو نمایش تزویر و ریا، و از سوی دیگر پیش بردن «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه در خدمت کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران»! کافی است نگاه کنید به آنچه یکی از آنها یعنی عطا مهاجرانی رهبر اصلاح طلب لندن نشین، همین روزها، درباره ی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیان کرده است! مطمئنم بعد از این یادداشت خیلی ها مرا به هرچه دوست دارند نسبت خواهند داد، و مهم نیست و اولین بار هم در این 43 سال نخواهد بود. آنچه به نظرم میرسد را با خوانندگانم در میان می گذارم و هرکه هم دوست ندارد، می تواند نخواند! امروز مهمترین کار برای اپوزیسیون ایران برگزاری کنگره مؤسس «حزب آینده نگر» بعنوان حزبی عمومی و فراگیر است، اما نه آنکه هیچگاه تنها حزب کشور باشد، و تلاشهای دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا در همه ی این سالها و ایجاد حزب سکولار دموکرات ایرانیان، گامهای اساسی بوده اند که راهِ کار را برای رسیدن به موفقیت، پیش روی همه ی ایرانیان قرار داده اند و هر روز این تلاشها ادامه دارد! در پایان می خواستم دوباره اهمیت سخنرانی تاریخی 5 ماه پیش آقای رضا پهلوی را، و همچنین سخنان اخیر شهبانو فرح پهلوی را بمناسبت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، و فعالیتهای نیکوکارانه ی پرنسس یاسمین پهلوی، و ابتکارهای خاندان پهلوی را برای کمک به مردم ایران برای مقابله با پاندمی کرونا، یادآور شوم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم شهریور ماه 1400
September 4, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles