sam-ghandchi کرونا: تلاشهای بیرون از جعبه ی خاندان پهلوی برای کمک به مردم ایران

نیاز جامعه ایران به نو شدن حتی برای ادامه ی حیات

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4156-corona-pahlavi.htm

پی نوشت 10 شهریور 1400: دو روز پیش فوراً بعد از انتشار مطلب زیر، حملات سایبری شدیدی را به سایت قندچی-دات-کام، شاهد بودم! امیدوارم که دلیل آن ایجاد سوء تفاهمی به دلیل استفاده ی این نگارنده از عبارت «بیرون از جعبه» در عنوان این نوشته، نبوده باشد! برای بیان مقصودم عبارت بهتری بنظرم نمیرسید و این اصطلاح را که از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده، و در فارسیِ امروز تا حدی مصطلح شده را، به کار بردم. همانطور که ماهها پیش به اطلاع دوستان رساندم، به دلیل نداشتن امکانات اینترنتی لازم، از جمله دیگر نمی توانم اینگونه حملات اینترنتی را «تریس» کنم، و مهمتر آنکه اگر امکانات اینترنتی ام درست بود نیز، به دلیل بیماری، فرصت و توان انجام این کارها را ندارم، و حتی همین لحظه نیز باید برگردم به تختخواب و استراحت کنم چون حالم خوب نیست. در واقع این هفته به دلیل آزمایشهای تازه ی پلیپهای کولون، و نیز «اِم آر آی» از یک غدّه روی دست راستم، کار پرتودرمانی ام به تأخیر افتاد؛ اما از هفته ی دیگر آغاز می شود و طی دو ماهِ پرتودرمانی، شک دارم بتوانم مطلبی منتشر کنم، هرچند تلاش خود را خواهم کرد. با بهترین آرزوها برای همه ی دوستان. س.ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8      9    10     11     12    13      14

 

corona-pahlavi

 

اکنون بیش از یکسال است که ایران و جهان با پاندمی کرونا روبروست. اگر موفقیت واکسن فایزر جهت مقابله با کووید-19، با نوآوریِ استفاده ی بیونتک از تکنولوژی جدید ژنتیکیِ «اِم آر اِن اِی»، میسر شد، شاید نوآوری در عرصه های دیگر ِ کمک رسانی به مردم ایران نیز، برای کشوری که بطور نسبی بیش از دو برابر آمار جهانی با کرونا دست و پنجه نرم می کند، بتواند کارساز باشد. تلاشهای شهبانو فرح پهلوی در ارتباط با ارسال واکسن (انگلیسی) به ایران، تماس آقای رضا پهلوی با سازمان بهداشت جهانی (انگلیسی) در رابطه با رسیدگی به وضعیت فاجعه بار کرونا در داخل کشور، و بالاخره یادداشت اخیر پرنسس نور پهلوی در مورد تأثیر آمریکاستیزی (انگلیسی)، بر تهیه ی واکسن مؤثر کرونا در ایران، کلاً نگرش تازه ای را به وضعیت کنونی، پیش روی همه ی ما ایرانیان قرار میدهد، هنگامیکه در یک سال گذشته، راه حلهای کهنه، جهت مقابله با این بیماری، نتوانسته برای مردم ایران راهگشا باشد. در واقع این موضوع نیز نظیر بسیاری موارد دیگر، نیاز جامعه ایران را به نو شدن حتی برای ادامه ی حیات، نشان می دهد، و در حقیقت کشوری که اساساً از نظر سنّی جوان است، باید بتواند بیشتر به نو شدن و آینده نگری، توجه نشان دهد، بویژه آنکه حدود نیم قرن است که به هر دلیل، توجه مردم ایران و کل خاورمیانه، به جای نگاه به آینده برای راهیابی و حل معضلات خود، بر گذشته ی 1400 سال پیش، متمرکز شده است، که بیشتر، جنگ و دربه دری به ارمغان آورده تا خوشبختی، آسایش و رفاه! اجازه ندهیم خصومتهای سیاسی-تاریخی گذشته، مانع از آن شود تا کمکهایی را که وجود دارد، به دست مردم نرسانیم؛ به جای گذشته نگری، آینده نگر باشیم! اگر امروز بعد از دو قرن و نیم در مورد دلیل انقلاب 1789 فرانسه از برجسته ترین مورخان بپرسیم، هریک جوابی متفاوت عرضه می کند، مهم این است که مردم فرانسه بجای آنکه وقت خود را صرف خصومتهای تاریخی کنند، بحث تاریخ را به مورخان سپرده اند، و در زندگی روزمره، به آینده نظر دارند، و از رویالیستهای دو قرن و نیم پیش، تا همه ی دیگر نحله های سیاسی تازه در آن کشور، آزادند که برای سعادت مردم آن کشور تلاش کنند؛ تاریخ را نمیشود عوض کرد، اما آینده را می شود آنطوری که برایمان خوشبختی، آسایش و رفاه آورد، بسازیم، و اجازه دهیم همه ی ایرانیان در ساختن آینده، شریک باشند.  واپسگرایی از عقب ماندگی بدتر است، نو شویم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هشتم شهریور ماه 1400
August 30, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles