sam-ghandchi رنجها و آرزوها

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4102-tribulations-and-longings.htm

Tribulations and Longings

http://www.ghandchi.com/4102-tribulations-and-longings-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

tribulations-and-longings

 

سه روز پیش یعنی 28 خرداد ماه 1400 روزی تاریخی برای ایران بود! به اصطلاح انتخابات «ریاست جمهوری» برای به اصطلاح "جمهوری" اسلامی ایران (ج.ا.ا)، به رفراندومی مسالمت آمیز برای رژیم تبدیل شد وقتی آمار خود رژیم می گوید که 75 درصد واجدین شرایط در تهران و بیش از 50 درصد در کل ایران، از شرکت در انتخابات پرهیز کردند. نظرم را در مورد گام بعدی برای رسیدن به حکومت منتخب مردم، یک هفته پیش در مقاله ای تحت عنوان «آینده نگری و تحریم انتخابات» مطرح کردم و حرف بیشتری ندارم که به آنچه می توانید در «آرشیو حزب آینده نگر» پیدا کنید، اضافه کنم، به غیر از اینکه به مردم آزادیخواه ایران و همه ی آنهایی که در سراسر جهان در 43 سال گذشته از ما حمایت کردند تا به این نقطه ی عطف مبارزات مردم ایران برای شکل دادن به یک سکولار دموکراسی برسیم، تبریک بگویم. شخصاً همانگونه که پیشتر نوشتم، حدود 3 سال پیش عمل جراحی پروستات داشتم. آزمایشهای اخیر نشان داد که سرطانم برگشته، و این امر یکی از دلائلی است که اخیراً در شبکه های اجتماعی چندان فعال نبوده ام.

 

امروز افزون بر تبریک برای دستاورد بزرگ مردم ایران در آخر هفته ی گذشته در رفراندوم مسالمت آمیزِ رد رژیم اسلامی در ایران، می خواهم برخی افکارم را در مورد واکسن کرونای «اِم آر اِن اِی» که پیشتر درباره اش نوشته بودم، بحث کنم. موفقیت این روش ژنتیک راه را برای مداوای آرتروز روماتوئید، سرطان، و بسیاری دیگر از امراض از طریق استفاده از «ام آر اِن اِی» برای یاددادن به سیستم ایمنی که به خود حمله نکند در مورد آرتروز روماتوئید، و یاددادن به سیستم ایمنی برای مقابله با سرطان، هموار می کند. در واقع زوج ترک تباری که واکسن «ام آر اِن اِی» را برای کرونا، اختراع کردند، پیش از کوید-19، روی این روش برای مداوای سرطان کار می کرده اند. یکبار دیگر پاندمی کرونا ثابت کرد که برخورد مذهبی در ایران نتوانست این معضل را حل کند و راه حلهای علمی بشریت را نجات داد. بیائیم امیدوار باشیم که جهان برای راه حلهای ژنتیک «ام آر اِن اِی» جهت مداوای آرتروز روماتوئید، سرطان و دیگر بیماریها، سرمایه گذاری کند وقتی که این رنجها و آرزوهایمان در این هنگام نوروز بشریت در قرن بیست و یکم، همچنان زندگی ما را شکل می دهد، و با بهترین آرزوها برای همه!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

31 خرداد ماه 1400
June 21, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles