Sam Ghandchiسام قندچي آقای کری، جمهوری اسلامی ایران باید برود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/323-KerryIRI.htm

Mr. Kerry, Islamic Republic of Iran Must Go

http://www.ghandchi.com/323-KerryIRIEng.htm

درباره جان کری: https://goo.gl/1K1eoA

مطلب مرتبط: تغییر رژیم در ایران: https://goo.gl/8o9TNe

 

john-kerry

 

در 15 فوریه 2004، در مقاله ای درباره پشتیبانی خود از نامزدی آقای کری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشتم. کماکان فکر میکنم برنامه اقتصادی آقای کری از سیاست های اقتصادی بوش در 4 سال گذشته بهتر است.

 

سیاست های اقتصادی پرزیدنت بوش به توسعه اقتصاد فراصنعتی در سطح جهانی لطمه جدی وارد کرده است، و زندگی بسیاری از مردم را در آمریکا و خارج آن نابود کرده است. طی چهار سال گذشته،  درباره اختلاف خود با سیاست های اقتصادی جرج بوش، بارها نوشته ام.  از پاسخ حزب دموکرات به استراتژی بوش پشتیبانی میکنم، که به بهترین نحو در سخنان آقای ادوارد لیمر، اقتصاددان یوسی ال ا آندرسون، بیش از یک سال و نیم پیش، بیان شده است، و کابینه بوش کماکان به آن بی اعتنا مانده است.

 

در این مقاله، بحث درباره سیاست خارجی است.  به روشنی نوشته ام که سیاست های ناسیونالیستی افراطی راست گرایان دولت آمریکا را محکوم میکنم.   معهذا رژیم های ارتجائی صدام و جمهوری اسلامی را نیز محکوم میکنم.  به تفصیل در مقاله ام با عنوان یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان نوشتم که خود را بخشی از جنبش مترقی در سطح جهانی میدانم، و معتقدم جنبش ضد جنگ بخشی از آن است.

 

در عین حال در همانجا نوشتم که از دیدگاه این قلم، آنانکه در جنبش ضد جنگ،  تنها ناسیونالیسم افراطی غرب را محکوم کرده اند، و از رژیم های فاشیستی در کشورهای در حال توسعه،  نظیر رژیم صدام حسین  دفاع کردند،  امروز کماکان اشتباه مشابهی را در رابطه با جمهوری اسلامی انجام میدهند، و دلیلش هم بخاطر دیدگاه رلاتیویسم فرهنگی آنان است.

 

و آنها سعی میکنند که اشتباه خود را درک نکنند.  یا به مخالفین خود حمله * شخصی* میکنند و یا مخالفین خود را طرفدار بوش میخوانند و طرفدار جنگ، همانگونه که در گذشته حامیان رژیم شوروی، مخالفین خود در جنبش مترقی را، ضد کمونیست میخواندند. بخاطر میاورم در تهران،  سالها  قبل از سقوط شوروی، در سال 1360، برخی از دوستان این فناتیک ها،  که امروز بسیار از اکستریمیست نبودن صحبت میکنند، این قلم را بخاطر زیر سوأل بردن مارکسیسم، تهدید به مرگ  کردند.

 

آنها که از صدام در جنگ عراق دفاع کردند،  و هردو طرف جنگ را محکوم نکردند، همان لفاظی های حامیان شوروی در زمان های قدیم را انجام میدهند، و قبلأ اشتباه آنها را در یک جهان بینی از سوی شهر مرتدان مقصلأ توضیح داده ام،  و نیازی به تکرار در اینجا نیست.

 

همین نیروها امروز سعی میکنند آقای کری را قانع کنند،  که فکر کند هر کسی طرفدار پایان جمهوری اسلامی است، حامی بوش است، و به کری راه مماشات با جمهوری اسلامی را توصیه ممیکنند. جنبش دموکراسی خواهی ایران به روشنی آخرین انتخابات مجلس جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

 

امروز بیش از هر زمان دیگر، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، بایستی روشن باشد  که صدای مردم ایران چیست، مردمی که میخواهند این رژیم برود. ایرانیان حمله آمریکا را نمیخواهند، و ما نمیخواهیم آمریکا این رژیم را برای ما برچیند، اما پشتیبانی دموکراسی های غربی را برای پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران میخواهیم.

 

آقای بوش یک حرف را درست گفتند، و آن در زمان نطق پرزیدنت بودش در نوامبر 2003 بود، وقتی ایشان اذعان کردند که آمریکا طی همه این سالها اشتباه کرده است، که از رژیم های استبدادی در خاورمیانه دفاع کرده است.  ما ایرانیان همیشه اشتباه بزرگ آمریکا یعنی کودتای 28 مرداد سازمان سیا در ایران را متذکر شده ایم. به عبارت دیگر، نخواستن حمله آمریکا، به این معنی نیست که ما خواهان مماشات آمریکا با رژیم استبدادی ایران باشیم.

 

آقای کری بایستی بدانند ایرانیانی که از انتخاب ایشان پشتیبانی میکنند، لابی ایست های جمهوری اسلامی نیستند.  ما از ایشان انتظار داریم که موضع محکم در پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، برای پایان دادن به رژیم جمهوری اسلامی بگیرند، و برای تشکیل رژیمی رژیم سکولار، و جدائی کامل مذهب و سیاست، از هر کمکی به مردم ایران کوتاهی نکنند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم فروردین ماه 1383

April 4, 2004

 

 

 

مطلب مرتبط

قصور اوباما در ارتباط با مردم ایران
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians.htm
Obama's Failure with Iranian People
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians-english.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH