Sam Ghandchiسام قندچيقصور اوباما در ارتباط با مردم ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians.htm
Obama's Failure with Iranian People
http://www.ghandchi.com/1276-obama-iranians-english.htm

 

پرزیدنت باراک اوباما در ارتباط با مردم ایران از زمانی که جنبش سبز را در سال 1388 برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی قربانی کرد، دچار قصور شد آنچه به بهترین وجه در سیاستهای آقای اوباما در صدای آمریکا (وی او ای) انعکاس یافت. صدای آمریکا می توانست در دوران توافق اتمی با ایران صدایی ابژکتیف باشد اگر که از خود چارتر صدای آمریکا پیروی می کرد، اما صدای آمریکا به وسیله ای برای گزارش دهی تبعیض آمیز تبدیل شد که از یکسو از نایاک یعنی تشکیلات هوادار اصلاح طلبان ملقب به شورای ملی ایرانیان حمایت می کرد، و از سوی دیگر از جریان متضاد آن یعنی لابی مجاهدین و جریانهای مشابه حمایت به عمل می آورد، تا بازی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را به پیش ببرد بجای آنکه با خبرهای بدون تبعیض کل داستان ایران را که شامل میلیونها ایرانی می شود که از هیچکدام از این گروه ها حمایت نمی کنند، منتشر کند. درک آقای اوباما از دموکراسی همیشه دوحزبی عمل کردن بوده است بجای آنکه گزارش دهی ابژکتیف را حمایت کند که منعکس کننده خصلت پلورالیستی واقعیت سیاسی و اجتماعی است.

 

طی دوره دولت اوباما بارها درباره گزارش دهی تبعیض آمیز صدای آمریکا در اینترنت نوشته و نشان داده شد که این عملکرد خلاف چارتر صدای آمریکا است، اما مسأله با بی اعتنایی کامل کاخ سفید، وزارت خارجه و مدیریت ارشد صدای آمریکا در دولت اوباما، روبرو شد (1). بسیاری از فعالان ایرانی پس از جنبش سبز سال 1388 به آمریکا آمدند و درک مستقیمی از برخورد آقای اوباما با مردم ایران در جاهایی نظیر صدای آمریکا بدست آوردند که برایشان توهم زدائی درباره اینگونه سیاستها بود. مقاله ماه گذشته کنت تیمرمن درباره برخورد صدای آمریکا با خبرهای ایران این واقعیت تأسف بار را به بهترین وجه نشان می دهد. شخصاً منتقد نئوکانها هستم و نه حامی آنها اما معتقدم همه طیف های فکری باید توسط گزارش دهی بدون تبعیض نمایندگی شوند و مشاهدات این قلم از صدای آمریکا همین تبعیض هایی را که آقای تیمرمن در واشنگتن تایمز در مقاله ای تحت عنوان "کابوس پرژین نیوز" گزارش کرده، تأیید می کند (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
نوزدهم دی ماه 1395
January 8, 2017
 

پانویس:

 

1. آقای اوباما، لطفاً تبعیض سیاسی را در صدای آمریکا متوقف کنید
http://www.ghandchi.com/901-obama-voa.htm
Mr. Obama, Please Stop Political Discrimination at VOA
http://www.ghandchi.com/901-obama-voa-english.htm

 

2. Kenneth R. Timmerman: The Persian News nightmare
http://www.washingtontimes.com/news/2016/dec/11/the-persian-news-nightmare

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH