Sam Ghandchiسام قندچي  پادکست5: بحثی شنیدنی درباره اسلام سیاسی و سکولار دموکراسی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2978-podcast-e-panjom.htm

مطالب مرتبط: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    **

 

podcast5

 

ساعتی پیش پادکست شماره ی 5 حزب سکولار دموکرات ایرانیان که درباره ی تفاوت اسلام سیاسی و سکولار دموکراسی است، منتشر شد. در این پادکست آقایان محمود ابطحی، امیرجوان پیکر، و میلاد آقایی شرکت داشتند و مدیریت پادکست با آقای فرشید نصرالهی بود. در 40 سال گذشته بحثهای بسیار دقیقی در مورد اسلام سیاسی و سکولار دموکراسی ارائه شده است اما هنوز وقتی مردم عادی درباره ی این دو دیدگاه سؤال می کنند نمی توانند پاسخی را که به راحتی قابل درک باشد، دریافت کنند، از جمله آنکه: «سکولار دموکراسی ایدئولوژی نیست؛ اما...». دوازده سال پیش نشریه ی اینترنتی سکولاریسم نو که توسط دکتر اسماعیل نوری علا منتشر شد و 6 سال پیش انتشار آن متوقف شد و به جای آن، سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات آغاز به کار کرد که تا به امروز ادامه دارد، و نقش به سزایی در اشاعه ی دیدگاه سکولار دموکراسی که شامل سکولاریسم سیاسی نیز می شود و با سکولاریسم فلسفی که نوعی آتئیسم یا لامذهبی است، تفاوت اساسی دارد، ایفا کرده و می کند. در حقیقت نوشته هایی نظیر «خدا و ما» این تفاوت را به وضوح نشان میدهند. در 40 سال گذشته دیگر اسلام سیاسی در ایران و خاورمیانه از جمله در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان و القاعده، در موصلِ عراق و رقه ی سوریه تحت حاکمیت داعش، و در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی، به شکل کوکلاکس کلانهای اسلامی بوده، که آقای محمود ابطحی در بحث این پادکست نگاه جهادی ایدئولوژی اسلامی این جریانات را در روش کشورداری از جمله در رابطه با حشدالشعبی در عراق، توضیح دادند، و البته جریانات اصلاح طلب اسلامی نظیر اخوان المسلمین در مصر، در همه ی این سالها به شکل مکمل کوکلاکس کلان های اسلامی عمل کرده اند، وقتی هردوِ اسلامیستهای اصلاح طلب و اصولگرا، نه فقط عقب مانده، بلکه واپسگرا هستند. همچنین آقای میلاد آقایی با بحث هرمنوتیک به اساس تفسیر این جریانات از اسلام پرداختند که بنیان دیدگاه کن فیکونی در انقلاب 57 ایران بود. آقای امیرجوان پیکر نیز در این پادکست، توضیحاتی بسیار جامع در مورد تفاوت مسلمان بودن واسلامگرایی، ارائه کردند. شوربختانه «بزرگترین آسیب حکومت اسلامی به ایرانیان به این زودی ها قابل ترمیم نیست»، اما با پایان یافتن حاکمیت کوکلاکس کلان های اسلامی و برقراری هرچه زودتر سکولار دموکراسی در ایران، می توان به ساختن دنیایی نو در ایران و نقاط دیگری که در نیم قرن گذشته به اشغال کوکلاکس کلانهای اسلامی درآمده اند، امیدوار بود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم آذر ماه 1398
December 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH