Sam Ghandchiسام قندچي  بحث میلاد آقایی درباره ضرورتِ باورِ هواداران به حقانیت آلترناتیو، در 40 سال گذشته بی نظیر است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2847-milad-aghaei-alternative.htm

پی نوشت 28 شهریور ماه 1399: گفتمان و نهاد گفتمان با تعریف میلاد آقائی

پی نوشت 21 شهریور ماه 1399: فاجعه یازدهم سپتامبر یا حمله بربریت به تمدن در گفتگو با میلاد آقایی

پی نوشت 19 شهریور 1399: میلاد آقایی: درباره لجیتیمسی یا حقانیت، آخوندها سر همه را کلاه گذاشتند  

رساله ای از دکتر اسماعیل نوری علا در ارتباط با مفهوم لجیتیمسی: ضرورت مذهب زدائی از مفهوم بنيادين حکومت

مطالب مرتبط: 1      2      3

 

milad-aghaei-public-domain

 

اخیراً در چند مقاله به نوشتار میلاد آقایی درباره آلترناتیو و حقانیت اشاره شد که از دیدگاه نگارنده این سطور این بحث در 40 سال گذشته بی نظیر است و هفته ی گذشته نیز آقای میلاد آقایی، سخنرانی بسیار عالی در مورد همین بحث آلترناتیو و حقانیت در مهستان سکولار دموکراسی، ارائه کردند، که شاید برای کسانیکه هنوز در محدوده ی فکری چپ سابق قرار دارند، عجیب و بی معنی جلوه کند. شخصاً در 37 سال گذشته مطالب زیادی در مورد آلترناتیو و موانع ایجاد آن نوشته ام، اما نظریه ی میلاد آقایی به بهترین وجه نه تنها این معضل را توضیح داده بلکه راه حل آن را با طرح «باور به حقانیت» ارائه کرده است. موضوع آلترناتیو در دوران تشکیل منشور81، اتحاد جمهوریخواهان، و بالاخره آنچه فعالان واقعی جریان جمهوریخواهان دموکرات و لاییک و پس از آن نیز کلاً همه ی تلاشهای اتحاد چپ، رفراندوم 60 میلیون امضا، و بعد هم جبهه واحد براي ايجاد حکومت سکولار در ايران، سکولاریسم نو، کنگره های جنبش سکولار دموکراسی و اکنون نیز مهستان دکتر اسماعیل نوری علا در سه سال اخیر، مطرح بوده و آلترناتیو سکولار دموکرات نتیجه ی آن است. برخی طرحها بر پلاتفرم حداقل و برخی بر پلاتفرم حداکثر و عده ای نیز بر متنی این وسط، تأکید داشتند. بحث آقای میلاد آقایی از اساس متفاوت است و بر موضوع باور به حقانیت پلاتفرم متمرکز است. یعنی مثلاً اکثر کسانیکه اتحاد جمهوریخواهان را تشکیل دادند در واقع بیشتر به چپ باور دارند تا به جمهوریت، وقتی می دانیم جمهور و جمهوریت اساساً برآیش نگرشی صرفاً سکولار است در حالیکه این دوستان خط فاصلی بین خود و دیدگاه اصلاح طلبان اسلامی از جمهوریت مطرح نکردند و به همین دلیل از دفاع از حقوق سکولارهای ایران عاجز شدند که در 40 سال گذشته از حق انتخاب شدن در ایران محروم بوده اند، اما شمار قابل توجهی از سکولارها، برای کمک به انتخاب اصلاح طلبان، در انتخابات ها شرکت می کردند، بدون اعتراض به این حق کشی و اصلاح طلبان نیز حتی از این حق سکولارها که پیاده نظام آنها شدند حرفی نمیزدند و راحت از حمایت این دوستان سکولار برخوردار می شدند، چرا که باور اصلی این دوستان به حقانیت جمهوریخواهی نیست که حقی سکولار است و در سیستم انتخاباتی ایران که ظاهراً پروسه ای سکولار در رژیمی مذهبی است خود سکولارها حذف شده اند، اما این دوستان توجهی به این حق کشی ندارند چون باور اصلی شان به حقانیت جمهوریت نیست و خودشان آنرا خواستی "بورژوایی" می دانند، و اعتقاد واقعی شان به چپ و کمونیسم است که آنهم بعد از تجربه ی کشورهای کمونیستی آنقدر پرتوان نیست. منظور در اینجا نقد از تشکیلات اتحاد جمهوریخواهان نیست که سالها پیش نقد اصلاح طلبی و  طرح درست جمهوری آینده نگر در زمان دولت خاتمی به تفصیل بحث شده است، اما هدف در اینجا نشان دادن بحثی مشابه در مورد طرحهای ائتلاف و آلترناتیو ارائه شده توسط همه ی نیروهایی است که ذکر شد و همین بحث حقانیت برای دعوت شدگان در برنامه های ارائه شده توسط سلطنت طلبان، کمونیستها و مجاهدین صادق است یعنی طرح هایی نظیر شورای مقاومت که از اولین و چشمگیرترین آنها بود و به جایی نرسید. آنچه مهم است درک بحث کلیدی میلاد آقایی است که شاید اینجانب خوب توضیح نداده باشم و توصیه می کنم با دقت مقاله ی میلاد آقایی را درباره بحث آلترناتیو و حقانیت مطالعه کنید و به سخنرانی ایشان درباره بحث آلترناتیو و حقانیت توجه کنید که می تواند راهگشای معضل 40 ساله ی آلترناتیو مناسب برای اپوزیسیون ایران باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم شهریور ماه 1398
Sept 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH