Sam Ghandchiسام قندچي  پیشنهادی رک و پوست کنده به اصلاح طلبان ایران

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2808-eslahtalaban.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2vUmQ2A       http://bit.ly/2M0804F  

 

eskahtalaban-new  

 

شانزده سال پیش در نوشتار «اصلاح طلبی ارتجاعی»، دیدگاه این قلم در مورد اصلاح طلبی در ایران بیان شد و هیچ تغییری نکرده است، هرچند در آنزمان بسیاری با این نظر مخالف بودند، سانسور کردند و مورد حملات شدیدی قرار گرفتم، اما همانها امروز پس از تجربه های متعدد در این سالها، به همین نتیجه ی ارتجاعی بودن اصلاح طلبی رسیده اند. همچنین سالهاست در مورد احیا پادشاهی پهلوی در ایران نوشته ام که حرکتی ارتجاعی است و حتی در کتاب ایران آینده نگر، دلایل این نظر مفصل توضیح داده شده، و به همین دلیل نیز مورد حملات شدید اپوزیسیون پادشاهی خواه، قرار گرفته ام. اما اگر قرار باشد پادشاهی خواهانی که سکولاریسم و دموکراسی را قبول دارند، به رغم آنکه خواستار احیاء رژیم پهلوی هستند، یعنی رژیمی که در عمل بیش از نیم قرن در ایران ضددموکراتیک بوده است؛ اصلاح طلبانی نیز که سکولاریسم و دموکراسی را بپذیرند می بایست به رغم آنکه خواهان اصلاح رژیمی هستند که در عمل حدود نیم قرن ضد دموکراتیک و ضد سکولار بوده، در جبهه واحد سکولار دموکراسی برای تغییر رژیم در ایران پذیرفته شوند، حتی اگر به وجود ولی فقیه اعتقاد دارند؛ البته ضروری است که ولی فقیه مورد نظرشان سکولار دموکراسی را در حرف بپذیرد، چرا که پادشاه مورد نظر سلطنت طلبان یعنی آقای رضا پهلوی نیز سکولار دموکراسی را در حرف پذیرفته است، هرچند مأموران امنیتی رضا پهلوی یا استفاده از نفوذ خود در مؤسسات دولتی آمریکا، 40 سال است آزادی مخالفان سلطنت را در آمریکا سرکوب کرده و می کنند. به هر حال، با چنین طرحی برای اصلاح طلبان، به قول آمریکایی ها آنچه را برای غاز ماده تجویز می کنیم برای غاز نر هم می پذیریم. البته همانطور که بارها نوشته ام شخصاً خواستار مرگ هردو نهاد سلطنت ولایی و سلطنت پهلوی هستم، همانگونه که خواهان مرگ خیلی نهادهای ارتجاعی دیگر در جامعه هستم، اما خواستار مرگ هیچ انسانی نیستم و تا وقتی که انسانهایی دوست دارند در چارچوب این نهادهای ارتجاعی زندگی کنند اما جنایتی نکرده اند و بویژه اگر به سکولار دموکراسی باور دارند، در این راه با یکدیگر همسفر خواهیم بود. در پایان لازم به یاد آوری است که احزاب اسلامی در ایران چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه هر گرایش دیگر، تا زمانی که در ایران تحت حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، احزاب سکولار دموکرات حق فعالیت آزاد ندارند، نباید انتظار حمایت سکولار دموکراتها را در هر انتخاباتی داشته باشند. چهل سال سوء استفاده از سکولار دموکراتها بس است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم مرداد ماه 1398
August 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH