Sam Ghandchiسام قندچي این فیلم فحاشی به خانم مسیح علینژاد را برای آیندگان پس از پیروزی سکولار دموکراسی ضبط کنیم

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2773-masih-alinejad.htm

 

masih-alinejad  

 

روز گذشته یک گردهمایی تحت عنوان «همایش حمایت از حجاب» توسط عوامل رژیم اسلامی حاکم بر ایران برگزار شده، و سخنران هم بهترین سمبل این واپسگرایان، و همه ی گفتارش فحاشی به خانم مسیح علینژاد است. پیشنهاد می کنم تماشا کنید که بهترین اثبات برای حقانیت سکولار دموکراسی است. عکس مادرم را در تصدیق قاب گرفته ی کلاس ششم ابتدایی به یاد می آورم که بی حجاب بود چون در زمان رضا شاه به دبستان رفته بود. اما بعد از رضا شاه چادر سر می کرد، نه که واپسگرا باشد، ولی نظیر خودم که چند روز پیش مثال زدم که در زمینه ی مشاهده ی بوسیدن همجنسگرایان مرد، عقب مانده ام و راحت نیستم، مادرم هم در زمینه ی حجاب، عقب مانده بود و راحت نبود که بی حجاب در خیابان راه برود و تا آخر عمر چادر به سر می کرد؛ اما چرا می گویم مادرم در این زمینه واپسگرا نبود، چون همه ی خواهرهایم را بی چادر بزرگ کرد و به مدرسه و دانشگاه فرستاد. بازهم باید گفت که واپسگرایی از عقب ماندگی بدتر است و این اساس حقانیت «سکولار دموکراسی» است که امثال آیت الله احمد علم الهدی درک نمی کنند، همانطور که رژیمهایِ سکولارِ استبدادی، حقانیت رعایت حقوق بشر را درک نمی کنند. مسأله زنان در ایران، بحث تنفر از زنان نیست بلکه کوکلاکس کلانهای اسلامی 40 سال است قوانین شرع اسلام را بر ایران حاکم کرده اند یعنی قوانین 1400 سال پیش و به زور می خواهند جامعه را به عقب ببرند؛ واپسگرا هستند، یعنی مشکل آنها لزوماً عقب ماندگی نیست! در حقیقت آن افراد شیک پوش رژیم نیز که به کوکلاکس کلان های اسلامی برای تحمیل این واپسگرایی یاری رسانده و میرسانند، مشکلشان عقب ماندگی نیست بلکه ژنرالهای حرکت واپسگرایانه ی کوکلاکس کلان های اسلامی هستند، گرچه بسیاری از آنها در اروپا و آمریکا تحصیل کرده اند!
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم تیر ماه 1398
July 15, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH