Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی برای دوستان عزیز شادی امین و سیاوش اردلان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2766-siavash-ardalan-shadi-amin.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4    

 

siavash-ardalan-shadi-amin 
 

در چند روز اخیر بحث داغی بین دو دوست عزیز خانم شادی امین و آقای سیاوش اردلان در ارتباط با «ال جی بی تی کیو اِی» در گرفته است. ظاهراً بحث بر سر اصطلاح «دگرباش» در زبان فارسی است که خانم شادی امین در ارتباط با نادرستی آن در گذشته مقالات متعددی نوشته اند و شخصاً هم بعد از مطالعه ی آن نوشته ها قانع شدم که حق با ایشان است که آن اصطلاح محور مختصات را بر دوجنسگرایان می گذارد، در حالیکه اصطلاح «ال جی بی تی کیو اِی» هیچ گرایش جنسی را محور مختصات قرار نمی دهد. این موضوع می تواند بحثی استراتژیک برای فعالان این عرصه باشد و خانم شادی امین به حق بر آن تأکید می ورزند. شخصاً تا پیش از خواندن مطالب خانم شادی امین، در این مورد آگاهی نداشتم و حتی در پورتال ایرانسکوپ از اصطلاح «دگرباش» استفاده می کردم.  در واقع برای حامیان حقوق  «ال جی بی تی کیو اِی»، خیلی عرصه ها ناشناخته است. همین چند روز پیش مصاحبه ای را می خواندم که آقای شاهد علوی با آقای بهروز جاوید تهرانی داشته و در سایتهای ایران وایر و گویا منتشر شده بود، که شامل حقایقی بسیار تکان دهنده درباره مسائل جنسی در زندانهای ایران بود. آقای بهروز جاوید تهرانی در این مصاحبه گفته بودند که به تصور ایشان فرد می تواند اگر یکسال با جنس مخالف تماس نداشته باشد، همجنسگرا شود. شخصاً دکتر نیستم اما فکر نمی کنم این حرف درست باشد. شاید آن فرد بایسکشوال بوده و خودش خبر نداشته و در واقع مردان بایسکشوال خیلی کم هستند در حالیکه زنهای بایسکشوال زیاد هستند. در سال دوم بعد از انقلاب در ایران خانمی را می شناختم که سطح دانش و آگاهی سیاسی اش خیلی بالا بود و همسرش هم از کادرهای چریکهای فدایی خلق بود و حتی با هم صاحب فرزندی شده بودند و فرزندشان حدود 10 سال داشت با اینحال دیده بودند که شوهر اساساً گی هست، همانطور که خیلی بایسکشوالهای مرد یا زن بعداً متوجه می شوند که بیشتر گی هستند و به همین دلیل از هم جدا شدند. در مورد تفاوت عقب ماندگی و واپسگرایی اخیراً چند مقاله ی مفصلی منتشر کرده ام. شخصاً آدم واپسگرایی نیستم و ترقی خواه هستم، اما در خیلی عرصه ها عقب مانده ام. مثلاً هنوز با دیدن دو مرد که یکدیگر را از لب ببوسند راحت نیستم، چون عقب مانده هستم. در واقع این حرف را در یکی از اولین مقالاتی که در دفاع از حقوق همجنسگرایان 25 سال پیش به زبان انگلیسی در اینترنت منتشر کردم، می خواستم بگویم اما طوری نوشته بودم که باعث سوء تفاهم همجنسگرایان می شد و سالها طول کشید تا بفهمم که مسأله چیست و کلی تلاش کردم که در ویرایش تازه که متن را به فارسی نیز ترجمه کرده ام، حرفم را طوری بنویسم که روشن باشد که دارم از عقب ماندگی خودم نقد می کنم. در واقع بسیاری اوقات این نظر درست است که دیدگاهی دوجنسگرا به قول خانم شادی امین شاید در ادبیاتی که استفاده می کنیم در ما نهادینه است و باعث کج فهمی می شویم. به هر حال اگر بیخودی وسط بحث پریدم و کل بحث خانم شادی امین و آقای سیاوش اردلان را نفهمیده ام، از قبل پوزش می خواهم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیستم تیر ماه 1398
July 11, 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH